مارکت بان
نبشی
تیرآهن
قوطی و پروفیل
ورق
میلگرد
ناودانی
مفتولی
لوله
سپری
بازار آهن
قیمت زنده
نبشی 100*100 28,182
نبشی 70*70 26,364
نبشی 25*25 27,322
نبشی سایز 6 26,545
نبشی 50*50 25,273
نبشی 60*60 26,727
نبشی 40 سبک جاوید بناب 26,818
نبشی 40*40 26,773
نبشی 100*100 26,091
نبشی 50*50 26,091
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن 27,091
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن 14,818,182
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن 27,273
هاش HEA سایز 45 58,136
تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان 2,890,909
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن 6,000,000
تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان 5,363,636
تیرآهن 16 کوثر اهواز 26,545
هاش HEA سایز 60 63,636
هاش HEB سایز 50 65,455
قوطی 90 * 90 اهواز و گیلان 35,364
آبرو دو طرفه کف 10 الی 30 36,909
قوطی 40 * 80 اهواز و گیلان 35,364
قوطی 60 * 60 35,182
قوطی 200 * 200 (ستونی) 40,182
قوطی 160 * 160 (ستونی) 40,182
قوطی 25*25 مبلی 49,182
قوطی 20 * 60 اهواز و گیلان 35,364
قوطی 40 * 80 گالوانیزه 56,727
قوطی 100 * 100 (ستونی) 35,364
ورق 1.25 میل کاشان 42,091
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 0
ورق 6 میل فولاد سبا 33,636
ورق استیل 316 ضخامت 6 0
ورق قهوه ای فولاد مبارکه اصفهان 45,545
ورق 4 میل فولاد سبا 35,000
ورق 0.7 میل کاشان 41,455
ورق 1 میل فولاد مبارکه 43,091
ورق 0.5 میل کاشان 46,000
ورق استیل 316 ضخامت 2 0
میلگرد 12 آذر فولاد امین 26,727
میلگرد 10 درپاد تبریز 28,727
میلگرد بستر عرض 15 35,046
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس 25,364
میلگرد 22 بافق یزد 25,091
میلگرد کلاف 6.5 26,636
میلگرد 28 ترانس 25,455
میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید 27,273
میلگرد 8 صائب تبریز 29,000
میلگرد 12 ظفر بناب 26,409
ناودانی 10- اروپایی 27,636
ناودانی 14- اروپایی 27,636
ناودانی 10 23,000
ناودانی 10 سبک 28,455
ناودانی 12 سنگین 28,182
ناودانی 10 26,545
ناودانی 24 33,000
ناودانی 8 24,818
ناودانی 18 38,909
ناودانی 8 فوق سبک 29,091
سیم مفتول سیاه 30,273
رابیتس مسعود 850 گرمی 50,455
مش ساده 29,545
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 14 30,900
رابیتس مسعود 700 گرمی 45,455
تیر حصار یک سر خم 436,364
خرپا صنعتی با میلگرد فوقانی 10 31,500
رابیتس3 چشمه 880 گرمی 49,091
رابیتس3 چشمه 900 گرمی 52,727
رابیتس 850 گرمی 27,727
لوله گالوانیزه قزوین 4 ضخامت 2 56,727
لوله تست آب 1/2 45,000
لوله جدار چاه ضخامت 8 40,182
لوله صنعتی سپاهان - 8 - 1.2 41,273
لوله اسپیرال ضخامت 8 40,182
لوله تست آب 1/4-1 45,000
لوله تست آب 1/2-3 45,000
لوله گالوانیزه قزوین 3/4 ضخامت 2.5 56,727
لوله مانیسمان چین رده 40 - 5 6,045,455
لوله تست آب 6 45,000
سپری 6 28,727
سپری 4 29,545
سپری 3 27,818
سپری 5 29,091
بیشتر