قیمت تصفیه کننده هوا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بوگیر یخچال مدل L غیر اصل
تصفیه کننده هوا
بوگیر یخچال مدل L غیر اصل متفرقه 410,000 28 اسفند 410,000 410,000
بوگیر یخچال مدل L غیر اصل شعاع تحت پوشش: کم تر از 16 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:ندارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: کربن فعال
بوگیر یخچال ناک مدل 29331 بسته 2 عددی
تصفیه کننده هوا
بوگیر یخچال ناک مدل 29331 بسته 2 عددی متفرقه 225,500 30 اسفند 225,500 225,500
بوگیر یخچال ناک مدل 29331 بسته 2 عددی شعاع تحت پوشش: کم تر از 16 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:ندارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: کربن فعال
تصفیه کننده هوا الکترولوکس مدل GL-8138
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا الکترولوکس مدل GL-8138 متفرقه 130,000,000 17 دی 130,000,000 130,000,000
تصفیه کننده هوا الکترولوکس مدل GL-8138 شعاع تحت پوشش: بیش از 64 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال
تصفیه کننده هوا جی پلاس مدل GAP-J670I
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا جی پلاس مدل GAP-J670I جی پلاس 64,590,000 2 فروردین 64,590,000 64,590,000
تصفیه کننده هوا جی پلاس مدل GAP-J670I شعاع تحت پوشش: بین 48.1 تا 56 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: بله عملکرد بخور: دارد سیستم یون ساز:دارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر هپا کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
تصفیه کننده هوا سایا مدل Blue Sky
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا سایا مدل Blue Sky سایا 68,890,000 30 اسفند 68,890,000 68,890,000
تصفیه کننده هوا سایا مدل Blue Sky شعاع تحت پوشش: بین 32.1 تا 40 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 300
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 300 متفرقه 207,100,000 30 اسفند 207,100,000 207,100,000
تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 300 شعاع تحت پوشش: بین 48.1 تا 56 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: ندارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
تصفیه کننده هوای خودرو نئوتک مدل Xj-801
تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوای خودرو نئوتک مدل Xj-801 متفرقه 7,663,000 30 اسفند 7,663,000 7,663,000
تصفیه کننده هوای خودرو نئوتک مدل Xj-801 شعاع تحت پوشش: کم تر از 16 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر ضد آلرژی جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل Aeramax DX5
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل Aeramax DX5 فلوز 63,000,000 17 دی 56,000,000 56,000,000
دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل Aeramax DX5 شعاع تحت پوشش: بین 32.1 تا 40 متر مربع حسگر بو: بله تایمر: خیر عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه کننده هوا ایزی کر مدل FC2
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا ایزی کر مدل FC2 متفرقه 9,990,000 13 آبان 9,990,000 9,990,000
دستگاه تصفیه کننده هوا ایزی کر مدل FC2 شعاع تحت پوشش: کم تر از 16 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: ندارد تایمر: خیر عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: ندارد
دستگاه تصفیه کننده هوا تی بی کو مدل EAP-310
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا تی بی کو مدل EAP-310 تی بی کو 22,000,000 29 شهریور 20,000,000 20,000,000
دستگاه تصفیه کننده هوا تی بی کو مدل EAP-310 شعاع تحت پوشش: بین 56.1 تا 64 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: بله عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر هپا کربن فعال
دستگاه تصفیه کننده هوا زیکلاس مد مدل LY868C
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا زیکلاس مد مدل LY868C متفرقه 277,500,000 13 دی 250,000,000 250,000,000
دستگاه تصفیه کننده هوا زیکلاس مد مدل LY868C شعاع تحت پوشش: بین 48.1 تا 56 متر مربع حسگر بو: خیر تایمر: بله عملکرد بخور: ندارد سیستم یون ساز:دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier Pro H
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier Pro H شیائومی 99,880,000 30 اسفند 99,880,000 99,880,000
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier Pro H شعاع تحت پوشش: بیش از 64 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SAP 603
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SAP 603 صنایع تهویه پارس سعید 64,000,000 17 دی 64,000,000 64,000,000
دستگاه تصفیه کننده هوا صنایع تهویه پارس سعید مدل SAP 603 شعاع تحت پوشش: بیش از 64 متر مربع حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: ندارد تایمر: خیر عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: ندارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر هپا
دستگاه تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 600 Ionic
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 600 Ionic متفرقه 347,260,000 2 فروردین 340,100,000 347,260,000
دستگاه تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 600 Ionic شعاع تحت پوشش: بین 56.1 تا 64 متر مربع حسگر بو: بله کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: دارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال
دستگاه تصفیه کننده هوا مدل B-757
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا مدل B-757 متفرقه 46,870,000 28 اسفند 46,870,000 46,870,000
دستگاه تصفیه کننده هوا مدل B-757 شعاع تحت پوشش: بین 24.1 تا 32 متر مربع حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: دارد تایمر: خیر عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: ندارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال جنس بدنه: پلاستیک
دستگاه تصفیه کننده هوا یوفو مدل ACC101-01
تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا یوفو مدل ACC101-01 متفرقه 34,000,000 8 مهر 32,500,000 32,500,000
دستگاه تصفیه کننده هوا یوفو مدل ACC101-01 شعاع تحت پوشش: بین 32.1 تا 40 متر مربع حسگر بو: خیر کنترل از راه دور: دارد تایمر: بله عملکرد بخور:ندارد سیستم یون ساز: دارد نمایشگر وضعیت: دارد حسگر گردوغبار: ندارد فیلترها: فیلتر اولیه فیلتر ضد آلرژی فیلتر هپا فیلتر ازبین برنده بو و گاز سمی کربن فعال
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا تی بی کو مدل EAP-310
قیمت: 22,000,000 ریال
قیمت: 22,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 600 Ionic
قیمت: 347,260,000 ریال
قیمت: 347,260,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا الکترولوکس مدل GL-8138
قیمت: 130,000,000 ریال
قیمت: 130,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا ایزی کر مدل FC2
قیمت: 9,990,000 ریال
قیمت: 9,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا مدل B-757
قیمت: 46,870,000 ریال
قیمت: 46,870,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوای خودرو نئوتک مدل Xj-801
قیمت: 7,663,000 ریال
قیمت: 7,663,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه کننده هوا شیائومی مدل Mi Air Purifier Pro H
قیمت: 99,880,000 ریال
قیمت: 99,880,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا سایا مدل Blue Sky
قیمت: 68,890,000 ریال
قیمت: 68,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
دستگاه تصفیه هوای فلوز مدل Aeramax DX5
قیمت: 63,000,000 ریال
قیمت: 63,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تصفیه کننده هوا
تصفیه کننده هوا لوفت مد مدل 300
قیمت: 207,100,000 ریال
قیمت: 207,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات