قیمت سیستم عامل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار متفرقه 248,000 00:12:08 248,000 248,000
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان متفرقه 130,000 00:12:09 166,900 166,900
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان
سیستم عامل ویندوز snappy driver installer+ windows 7 sp1 last update 2020  نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز snappy driver installer+ windows 7 sp1 last update 2020 نشر پرنیان متفرقه 205,000 00:12:07 240,000 240,000
سیستم عامل ویندوز snappy driver installer+ windows 7 sp1 last update 2020 نشر پرنیان
مجموع موارد: 3 عدد در 1 صفحه
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
قیمت: 248,000 ریال
قیمت: 248,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 نشر پرنیان
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 130,000 ریال
مشاهده اطلاعات