قیمت تجهیزات عزاداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آویز علامت طرح یا اباعبدالله الحسین مدل ۲۵۵
تجهیزات عزاداری
آویز علامت طرح یا اباعبدالله الحسین مدل ۲۵۵ متفرقه 3,290,000 24 خرداد 3,290,000 3,290,000
آویز علامت طرح یا اباعبدالله الحسین مدل ۲۵۵
ترازو عدالت دکوری مدل A12
تجهیزات عزاداری
ترازو عدالت دکوری مدل A12 متفرقه 160,000 1 آبان 160,000 160,000
ترازو عدالت دکوری مدل A12
تیغه دکوری علامت به همراه ۵ پر مدل A14
تجهیزات عزاداری
تیغه دکوری علامت به همراه ۵ پر مدل A14 متفرقه 3,800,000 10 اردیبهشت 3,800,000 3,800,000
تیغه دکوری علامت به همراه ۵ پر مدل A14
جاسوئیچی مدل A16
تجهیزات عزاداری
جاسوئیچی مدل A16 متفرقه 198,000 2 مرداد 198,000 198,000
جاسوئیچی مدل A16
زنجیر برنجی دانه ریز مدل A07
تجهیزات عزاداری
زنجیر برنجی دانه ریز مدل A07 متفرقه 1,684,900 24 خرداد 1,684,900 1,684,900
زنجیر برنجی دانه ریز مدل A07
زنجیر بچه گانه مدل A11
تجهیزات عزاداری
زنجیر بچه گانه مدل A11 متفرقه 200,000 11 شهریور 250,000 380,000
زنجیر بچه گانه مدل A11
زنچیر مدل A06
تجهیزات عزاداری
زنچیر مدل A06 متفرقه 390,000 1 آبان 390,000 390,000
زنچیر مدل A06
سربند عزاداری طرح یا ابوالفضل العباس 1
تجهیزات عزاداری
سربند عزاداری طرح یا ابوالفضل العباس 1 متفرقه 300,000 18:11:00 300,000 300,000
سربند عزاداری طرح یا ابوالفضل العباس 1
سربند عزاداری طرح یا ابولفضل العباس
تجهیزات عزاداری
سربند عزاداری طرح یا ابولفضل العباس متفرقه 300,000 18:11:00 300,000 300,000
سربند عزاداری طرح یا ابولفضل العباس
سربند مدل A09
تجهیزات عزاداری
سربند مدل A09 متفرقه 95,000 18:11:00 120,000 120,000
سربند مدل A09
سنج بندری مدل A04
تجهیزات عزاداری
سنج بندری مدل A04 متفرقه 950,000 18:11:00 850,000 850,000
سنج بندری مدل A04
سنج بچه گانه مدل A05
تجهیزات عزاداری
سنج بچه گانه مدل A05 متفرقه 240,000 1 آبان 220,000 220,000
سنج بچه گانه مدل A05
سپر تعزیه مدل 01
تجهیزات عزاداری
سپر تعزیه مدل 01 متفرقه 498,000 14 شهریور 498,000 498,000
سپر تعزیه مدل 01
شال عزاداری طرح یا ابا الفضل عباس کد 1050002444
تجهیزات عزاداری
شال عزاداری طرح یا ابا الفضل عباس کد 1050002444 متفرقه 166,600 12 مرداد 170,000 170,000
شال عزاداری طرح یا ابا الفضل عباس کد 1050002444
شال عزاداری طرح یا ابا عبد الله حسین کد 105000243
تجهیزات عزاداری
شال عزاداری طرح یا ابا عبد الله حسین کد 105000243 متفرقه 170,000 22 مرداد 170,000 170,000
شال عزاداری طرح یا ابا عبد الله حسین کد 105000243
شال عزاداری مدل A18
تجهیزات عزاداری
شال عزاداری مدل A18 متفرقه 270,000 18:11:00 270,000 270,000
شال عزاداری مدل A18
شال عزاداری مدل A19
تجهیزات عزاداری
شال عزاداری مدل A19 متفرقه 140,000 18:11:00 179,000 180,000
شال عزاداری مدل A19
شال عزاداری مدل S1
تجهیزات عزاداری
شال عزاداری مدل S1 متفرقه 179,000 18:11:00 250,000 250,000
شال عزاداری مدل S1 نوع: شال عزاداری
علامت کتل مدل A10
تجهیزات عزاداری
علامت کتل مدل A10 متفرقه 580,000 18:11:00 580,000 580,000
علامت کتل مدل A10
علامت کتل مدل A10
تجهیزات عزاداری
علامت کتل مدل A10 متفرقه 498,000 18:11:00 580,000 580,000
علامت کتل مدل A10
علم ۳ تیغه عزاداری مدل A22
تجهیزات عزاداری
علم ۳ تیغه عزاداری مدل A22 متفرقه 8,900,000 2 مرداد 8,900,000 8,900,000
علم ۳ تیغه عزاداری مدل A22
مشک اب مدل A23
تجهیزات عزاداری
مشک اب مدل A23 متفرقه 3,200,000 1 آبان 3,200,000 3,200,000
مشک اب مدل A23
مچ بند عزاداری دینا کد E001
تجهیزات عزاداری
مچ بند عزاداری دینا کد E001 متفرقه 55,000 18:11:00 50,000 50,000
مچ بند عزاداری دینا کد E001
مچ بند عزاداری دینا کد E002
تجهیزات عزاداری
مچ بند عزاداری دینا کد E002 متفرقه 55,000 1 آبان 55,000 55,000
مچ بند عزاداری دینا کد E002
مچ بند عزاداری دینا کد E003
تجهیزات عزاداری
مچ بند عزاداری دینا کد E003 متفرقه 55,000 1 آبان 50,000 50,000
مچ بند عزاداری دینا کد E003
مچ بند عزاداری دینا کد E004
تجهیزات عزاداری
مچ بند عزاداری دینا کد E004 متفرقه 55,000 1 آبان 55,000 55,000
مچ بند عزاداری دینا کد E004
نگهدارنده علم مدل A13
تجهیزات عزاداری
نگهدارنده علم مدل A13 متفرقه 7,400,000 18:11:00 7,400,000 7,400,000
نگهدارنده علم مدل A13
هیکلی برزنتی همراه با استکانی مدل A28
تجهیزات عزاداری
هیکلی برزنتی همراه با استکانی مدل A28 متفرقه 1,700,000 30 مهر 1,550,000 1,550,000
هیکلی برزنتی همراه با استکانی مدل A28
هیکلی چرم گاومیش همراه با استکانی مدل A27
تجهیزات عزاداری
هیکلی چرم گاومیش همراه با استکانی مدل A27 متفرقه 7,900,000 1 آبان 7,550,000 7,550,000
هیکلی چرم گاومیش همراه با استکانی مدل A27
پارچه مخمل دکور فاطمیه کد 01
تجهیزات عزاداری
پارچه مخمل دکور فاطمیه کد 01 متفرقه 5,990,000 18:11:00 5,990,000 5,990,000
پارچه مخمل دکور فاطمیه کد 01
پر محرم مدل A15
تجهیزات عزاداری
پر محرم مدل A15 متفرقه 230,000 22 مرداد 250,000 250,000
پر محرم مدل A15
پر محرم مدل A15
تجهیزات عزاداری
پر محرم مدل A15 متفرقه 400,000 12 مرداد 400,000 400,000
پر محرم مدل A15
پر محرم مدل A15
تجهیزات عزاداری
پر محرم مدل A15 متفرقه 250,000 22 مرداد 250,000 250,000
پر محرم مدل A15
پر محرم مدل A15
تجهیزات عزاداری
پر محرم مدل A15 متفرقه 400,000 22 مرداد 400,000 400,000
پر محرم مدل A15
چفیه عزاداری کد HMNH110
تجهیزات عزاداری
چفیه عزاداری کد HMNH110 متفرقه 189,000 18:11:00 218,300 218,300
چفیه عزاداری کد HMNH110
کاور مشک آب مدل A25
تجهیزات عزاداری
کاور مشک آب مدل A25 متفرقه 465,000 18:11:00 465,000 465,000
کاور مشک آب مدل A25
کتیبه دیوارکوب طرح یا حسین شهید کد 1
تجهیزات عزاداری
کتیبه دیوارکوب طرح یا حسین شهید کد 1 متفرقه 3,800,000 18:11:00 3,600,000 3,600,000
کتیبه دیوارکوب طرح یا حسین شهید کد 1
کلاه خود قلم کاری ریز بافت مدل A02
تجهیزات عزاداری
کلاه خود قلم کاری ریز بافت مدل A02 متفرقه 6,900,000 1 آبان 5,980,000 5,980,000
کلاه خود قلم کاری ریز بافت مدل A02
مجموع موارد: 38 عدد در 1 صفحه
قیمت تجهیزات عزاداری
سربند مدل A09
قیمت: 95,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
علم ۳ تیغه عزاداری مدل A22
قیمت: 8,900,000 ریال
قیمت: 8,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
علامت کتل مدل A10
قیمت: 498,000 ریال
قیمت: 498,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
سپر تعزیه مدل 01
قیمت: 498,000 ریال
قیمت: 498,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
سنج بندری مدل A04
قیمت: 950,000 ریال
قیمت: 950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
مچ بند عزاداری دینا کد E003
قیمت: 55,000 ریال
قیمت: 55,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
کتیبه دیوارکوب طرح یا حسین شهید کد 1
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
سنج بچه گانه مدل A05
قیمت: 240,000 ریال
قیمت: 240,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
سربند عزاداری طرح یا ابوالفضل العباس 1
قیمت: 300,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات عزاداری
ترازو عدالت دکوری مدل A12
قیمت: 160,000 ریال
قیمت: 160,000 ریال
مشاهده اطلاعات