قیمت گیتار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اوکوله‌ له مدل OKL
گیتار
اوکوله‌ له مدل OKL متفرقه 8,200,000 26 مرداد 7,480,000 7,480,000
اوکوله‌ له مدل OKL نوع ساز: اوکوله‌له اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 4
بانجو  سیکموزیک مدل B5S
گیتار
بانجو سیکموزیک مدل B5S متفرقه 35,000,000 25 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
بانجو سیکموزیک مدل B5S نوع ساز: بانجو اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 5
گیتار آکوستیک استگ مدل  SA30D-BS
گیتار
گیتار آکوستیک استگ مدل SA30D-BS استگ 29,500,000 31 فروردین 27,000,000 29,500,000
گیتار آکوستیک استگ مدل SA30D-BS نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: ندارد پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار آکوستیک شکتر مدل Orleans Stage
گیتار
گیتار آکوستیک شکتر مدل Orleans Stage شکتر 156,000,000 5 مرداد 125,400,000 125,400,000
گیتار آکوستیک شکتر مدل Orleans Stage نوع ساز: گیتار الکترو آکوستیک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار آکوستیک میسون مدل M7
گیتار
گیتار آکوستیک میسون مدل M7 متفرقه 93,000,000 21 مرداد 93,000,000 93,000,000
گیتار آکوستیک میسون مدل M7 نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony)
گیتار آکوستیک یاماها مدل APX700-II
گیتار
گیتار آکوستیک یاماها مدل APX700-II یاماها 93,000,000 30 اردیبهشت 88,350,000 93,000,000
گیتار آکوستیک یاماها مدل APX700-II نوع ساز: گیتار الکترو آکوستیک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: دارد پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار آکوستیک یاماها مدل CPX700
گیتار
گیتار آکوستیک یاماها مدل CPX700 یاماها 130,000,000 14 دی 85,000,000 85,000,000
گیتار آکوستیک یاماها مدل CPX700 نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: دارد پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکترو آکوستیک یاماها مدل SLG-200S
گیتار
گیتار الکترو آکوستیک یاماها مدل SLG-200S یاماها 160,000,000 14 دی 92,625,000 92,625,000
گیتار الکترو آکوستیک یاماها مدل SLG-200S نوع ساز: گیتار الکترو آکوستیک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: دارد پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک  شکتر مدل Jeff Loomis 'Cygnus' JLX-1 FR
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Jeff Loomis 'Cygnus' JLX-1 FR شکتر 176,700,000 29 خرداد 176,700,000 176,700,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Jeff Loomis 'Cygnus' JLX-1 FR نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا (Maple) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک ال تی دی مدل EC-10 KIT
گیتار
گیتار الکتریک ال تی دی مدل EC-10 KIT ال تی دی 45,900,000 20 اردیبهشت 46,000,000 46,000,000
گیتار الکتریک ال تی دی مدل EC-10 KIT نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک ال تی دی مدل F-10 KIT
گیتار
گیتار الکتریک ال تی دی مدل F-10 KIT ال تی دی 46,000,000 31 فروردین 46,000,000 46,000,000
گیتار الکتریک ال تی دی مدل F-10 KIT نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک ال تی دی مدل MH-10 KIT
گیتار
گیتار الکتریک ال تی دی مدل MH-10 KIT ال تی دی 46,000,000 10 اردیبهشت 46,000,000 46,000,000
گیتار الکتریک ال تی دی مدل MH-10 KIT نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک ال تی دی مدل TE-200
گیتار
گیتار الکتریک ال تی دی مدل TE-200 ال تی دی 69,000,000 10 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
گیتار الکتریک ال تی دی مدل TE-200 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک شکتر مدل Dan Donegan Ultra-261
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Dan Donegan Ultra-261 شکتر 202,000,000 21 مرداد 175,750,000 175,750,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Dan Donegan Ultra-261 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک شکتر مدل Jake Pitts C-1 FR
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Jake Pitts C-1 FR شکتر 235,000,000 14 دی 185,250,000 185,250,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Jake Pitts C-1 FR نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک شکتر مدل Jeff Loomis JL-6 FR-417
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Jeff Loomis JL-6 FR-417 شکتر 260,000,000 9 آبان 194,750,000 194,750,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Jeff Loomis JL-6 FR-417 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: ندارد پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:افرا (Maple) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک شکتر مدل Jerry Horton Tempest - 256
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Jerry Horton Tempest - 256 شکتر 198,000,000 14 دی 156,750,000 156,750,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Jerry Horton Tempest - 256 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک شکتر مدل Odin - 4508
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Odin - 4508 شکتر 275,000,000 9 آبان 232,750,000 232,750,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Odin - 4508 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: آبنوس (Ebony) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک شکتر مدل Sun Valley Super Shredder FR-1283
گیتار
گیتار الکتریک شکتر مدل Sun Valley Super Shredder FR-1283 شکتر 134,900,000 29 خرداد 134,900,000 134,900,000
گیتار الکتریک شکتر مدل Sun Valley Super Shredder FR-1283 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: ندارد پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:افرا (Maple) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک مدل YA-780 غیر اصل
گیتار
گیتار الکتریک مدل YA-780 غیر اصل متفرقه 26,000,000 10 اردیبهشت 26,000,000 26,000,000
گیتار الکتریک مدل YA-780 غیر اصل نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل کورت 138,060,000 14 دی 139,500,000 139,500,000
گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار الکتریک کورت مدل CR100
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل CR100 کورت 43,000,000 23 تیر 43,000,000 43,000,000
گیتار الکتریک کورت مدل CR100 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک کورت مدل CR250
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل CR250 کورت 67,000,000 29 خرداد 67,000,000 67,000,000
گیتار الکتریک کورت مدل CR250 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک کورت مدل G250DX
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل G250DX کورت 50,000,000 25 فروردین 50,000,000 50,000,000
گیتار الکتریک کورت مدل G250DX نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: افرا (Maple) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک کورت مدل X250
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل X250 کورت 42,000,000 25 فروردین 42,000,000 42,000,000
گیتار الکتریک کورت مدل X250 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک کورت مدل X300
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل X300 کورت 85,000,000 9 مهر 79,500,000 81,500,000
گیتار الکتریک کورت مدل X300 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک کورت مدل Z42
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل Z42 کورت 66,100,000 23 تیر 56,500,000 56,500,000
گیتار الکتریک کورت مدل Z42 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک کورت مدلX500
گیتار
گیتار الکتریک کورت مدلX500 کورت 101,000,000 29 خرداد 99,000,000 101,000,000
گیتار الکتریک کورت مدلX500 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک یاماها مدل Pac112J سایز 4/4
گیتار
گیتار الکتریک یاماها مدل Pac112J سایز 4/4 یاماها 57,000,000 9 آبان 57,000,000 61,000,000
گیتار الکتریک یاماها مدل Pac112J سایز 4/4 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: دارد پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار الکتریک یاماها مدل Revstar RS420 BlackSteel
گیتار
گیتار الکتریک یاماها مدل Revstar RS420 BlackSteel یاماها 71,000,000 31 فروردین 71,000,000 71,000,000
گیتار الکتریک یاماها مدل Revstar RS420 BlackSteel نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک یاماها مدل RS320
گیتار
گیتار الکتریک یاماها مدل RS320 یاماها 62,000,000 31 فروردین 62,000,000 62,000,000
گیتار الکتریک یاماها مدل RS320 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار الکتریک یاماها مدل RS420
گیتار
گیتار الکتریک یاماها مدل RS420 یاماها 68,000,000 31 فروردین 68,000,000 68,000,000
گیتار الکتریک یاماها مدل RS420 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار اکوستیک کورت مدل AD810
گیتار
گیتار اکوستیک کورت مدل AD810 کورت 19,500,000 12 خرداد 19,500,000 19,500,000
گیتار اکوستیک کورت مدل AD810 نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880
گیتار
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880 کورت 27,800,000 21 خرداد 27,800,000 27,800,000
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880 نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880CE
گیتار
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880CE کورت 33,800,000 6 فروردین 33,800,000 33,800,000
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880CE نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880CENAT
گیتار
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880CENAT کورت 43,000,000 14 شهریور 43,000,000 43,000,000
گیتار اکوستیک کورت مدل AD880CENAT نوع ساز: گیتار آکوستیک اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار باس استگ مدل B300 BK
گیتار
گیتار باس استگ مدل B300 BK استگ 31,500,000 6 فروردین 31,500,000 31,500,000
گیتار باس استگ مدل B300 BK نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار باس استگ مدل B300 SB
گیتار
گیتار باس استگ مدل B300 SB استگ 35,000,000 10 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
گیتار باس استگ مدل B300 SB نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار باس شکتر مدل Damien Platinum-5-1201
گیتار
گیتار باس شکتر مدل Damien Platinum-5-1201 شکتر 170,000,000 10 اردیبهشت 170,000,000 170,000,000
گیتار باس شکتر مدل Damien Platinum-5-1201 نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:5
گیتار باس شکتر مدل Omen-4-2090
گیتار
گیتار باس شکتر مدل Omen-4-2090 شکتر 145,000,000 4 مهر 118,750,000 118,750,000
گیتار باس شکتر مدل Omen-4-2090 نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار باس شکتر مدل Omen-5-2094
گیتار
گیتار باس شکتر مدل Omen-5-2094 شکتر 148,000,000 14 دی 118,750,000 118,750,000
گیتار باس شکتر مدل Omen-5-2094 نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:5
گیتار باس شکتر مدل Stiletto Custom-5 - 2538 - 2541
گیتار
گیتار باس شکتر مدل Stiletto Custom-5 - 2538 - 2541 شکتر 165,000,000 14 دی 123,500,000 123,500,000
گیتار باس شکتر مدل Stiletto Custom-5 - 2538 - 2541 نوع ساز: گیتار الکتریک اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:5
گیتار باس شکتر چپ دست مدل Stiletto Custom-4 LH 2532
گیتار
گیتار باس شکتر چپ دست مدل Stiletto Custom-4 LH 2532 شکتر 120,000,000 25 فروردین 120,000,000 120,000,000
گیتار باس شکتر چپ دست مدل Stiletto Custom-4 LH 2532 نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:6
گیتار باس فندر مدل Flea Jazz Bass  0141020356
گیتار
گیتار باس فندر مدل Flea Jazz Bass 0141020356 فندر 158,460,000 25 فروردین 158,460,000 158,460,000
گیتار باس فندر مدل Flea Jazz Bass 0141020356 نوع ساز: گیتار باس پیکاپ: دارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها: 4
گیتار باس کورت مدل Action-DLX
گیتار
گیتار باس کورت مدل Action-DLX کورت 72,600,000 10 اردیبهشت 72,600,000 72,600,000
گیتار باس کورت مدل Action-DLX نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار باس کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل
گیتار
گیتار باس کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل کورت 144,700,000 6 مرداد 121,700,000 121,700,000
گیتار باس کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار باس کورت مدل B4
گیتار
گیتار باس کورت مدل B4 کورت 124,800,000 9 مهر 114,800,000 114,800,000
گیتار باس کورت مدل B4 نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار باس کورت مدل GB74
گیتار
گیتار باس کورت مدل GB74 کورت 128,250,000 14 دی 112,500,000 112,500,000
گیتار باس کورت مدل GB74 نوع ساز: گیتار باس اندازه: 4/4 پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood) تعداد سیم‌ها:4
گیتار فلامنکو آلمانزا مدل 447
گیتار
گیتار فلامنکو آلمانزا مدل 447 آلمانزا 137,750,000 24 خرداد 137,750,000 137,750,000
گیتار فلامنکو آلمانزا مدل 447 نوع ساز: گیتار فلامنکو اندازه: 4/4 برش کات‌ اوی: ندارد پیکاپ: ندارد جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری:آبنوس (Ebony) تعداد سیم‌ها: 6
گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 2F
گیتار
گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 2F الحمبرا 68,000,000 6 اردیبهشت 68,000,000 68,000,000
گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 2F نوع ساز: گیتار فلامنکو اندازه: 4/4 جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود هندی (Indian Rosewood) تعداد سیم‌ها: 6
مجموع موارد: 105 عدد در 3 صفحه
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک الحمبرا مدل کالج
قیمت: 40,000,000 ریال
قیمت: 40,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک کورت مدل Ac100
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک وفائی مدل mv.1
قیمت: 8,980,000 ریال
قیمت: 8,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک هونر مدل HC06
قیمت: 17,000,000 ریال
قیمت: 17,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک ایران ساز مدل G510-A8
قیمت: 5,600,000 ریال
قیمت: 5,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک رویال کد 07
قیمت: 8,500,000 ریال
قیمت: 8,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک وفائی مدل mv03
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار الکتریک کورت مدل Z42
قیمت: 66,100,000 ریال
قیمت: 66,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار آکوستیک یاماها مدل CPX700
قیمت: 130,000,000 ریال
قیمت: 130,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیتار
گیتار کلاسیک مالاگا مدل M1
قیمت: 16,500 ریال
قیمت: 16,500 ریال
مشاهده اطلاعات