قیمت کابل تخصصی صدا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فیش اسپیکون جیفرس مدل NL4FC بسته 5 عددی
کابل تخصصی صدا
فیش اسپیکون جیفرس مدل NL4FC بسته 5 عددی متفرقه 1,490,000 9 آبان 1,190,000 1,190,000
فیش اسپیکون جیفرس مدل NL4FC بسته 5 عددی نوع کابل: دو سر اسپیکون کاربری: استریو نوع جک: نری
فیش اسپیکون نوتریک مدل NL2FX
کابل تخصصی صدا
فیش اسپیکون نوتریک مدل NL2FX متفرقه 490,000 14 دی 580,000 610,000
فیش اسپیکون نوتریک مدل NL2FX نوع جک: مادگی
فیش کوپلر دوسر اسپیکون سوندکو مدل T501
کابل تخصصی صدا
فیش کوپلر دوسر اسپیکون سوندکو مدل T501 سوندکو 360,000 14 دی 400,000 440,000
فیش کوپلر دوسر اسپیکون سوندکو مدل T501 نوع کابل: دو سر اسپیکون کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: مادگی طول کابل: 10 سانتی‌متر
کابل 10 متری اسپیکر استگ مدل NSP10 PP15
کابل تخصصی صدا
کابل 10 متری اسپیکر استگ مدل NSP10 PP15 استگ 2,900,000 14 شهریور 2,900,000 2,900,000
کابل 10 متری اسپیکر استگ مدل NSP10 PP15 طول کابل: 10 متر
کابل 2 متری روکستون مدل RACC190L2
کابل تخصصی صدا
کابل 2 متری روکستون مدل RACC190L2 متفرقه 1,190,000 14 دی 990,000 990,000
کابل 2 متری روکستون مدل RACC190L2 نوع کابل: آری سی ای (RCA) به کنون کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 2 متر
کابل 3 متری استگ مدل NGC3SWR
کابل تخصصی صدا
کابل 3 متری استگ مدل NGC3SWR استگ 2,300,000 14 شهریور 2,300,000 2,300,000
کابل 3 متری استگ مدل NGC3SWR نوع کابل: دو سر بنون (TS) نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل 6 متری استگ مدل NGC6PLR
کابل تخصصی صدا
کابل 6 متری استگ مدل NGC6PLR استگ 2,580,000 16 مرداد 2,000,000 2,000,000
کابل 6 متری استگ مدل NGC6PLR نوع جک: نری طول کابل: 6 متر
کابل 6 متری استگ مدل NGC6SW
کابل تخصصی صدا
کابل 6 متری استگ مدل NGC6SW استگ 2,970,000 16 مرداد 2,250,000 2,250,000
کابل 6 متری استگ مدل NGC6SW طول کابل: 6 متر
کابل 6 متری استگ مدل NGCC6R
کابل تخصصی صدا
کابل 6 متری استگ مدل NGCC6R استگ 2,650,000 6 فروردین 2,650,000 2,650,000
کابل 6 متری استگ مدل NGCC6R نوع کابل: دو سر بنون (TS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 6 متر
کابل 6 متری میکروفون استگ مدل NMC6XP
کابل تخصصی صدا
کابل 6 متری میکروفون استگ مدل NMC6XP استگ 2,180,000 14 شهریور 2,180,000 2,180,000
کابل 6 متری میکروفون استگ مدل NMC6XP نوع کابل: میکروفون طول کابل: 6 متر
کابل AUX دو سر مینی بنان استریو پروئل مدل BULK510LU18 طول 1.8 متر
کابل تخصصی صدا
کابل AUX دو سر مینی بنان استریو پروئل مدل BULK510LU18 طول 1.8 متر پروئل 1,251,900 14 دی 840,000 840,000
کابل AUX دو سر مینی بنان استریو پروئل مدل BULK510LU18 طول 1.8 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 1.8 متر
کابل AUX دو سر مینی بنان استریو پروئل مدل BULK510LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل AUX دو سر مینی بنان استریو پروئل مدل BULK510LU3 طول 3 متر پروئل 1,812,500 14 دی 1,540,000 1,694,000
کابل AUX دو سر مینی بنان استریو پروئل مدل BULK510LU3 طول 3 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل AUX مدل Spring به طول 1.5 متر
کابل تخصصی صدا
کابل AUX مدل Spring به طول 1.5 متر اکتیو لینک 320,000 14 دی 245,000 265,000
کابل AUX مدل Spring به طول 1.5 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر نوع جک: نری طول کابل: 1.5 متر
کابل استریو دو سر آر سی اِی پروئل مدل BULK545LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل استریو دو سر آر سی اِی پروئل مدل BULK545LU3 طول 3 متر پروئل 1,924,900 14 دی 1,300,000 1,300,000
کابل استریو دو سر آر سی اِی پروئل مدل BULK545LU3 طول 3 متر نوع کابل: آر سی آی (RCA) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل افزاینده شاینینگ ساند مدل S1 طول 1/5 متری
کابل تخصصی صدا
کابل افزاینده شاینینگ ساند مدل S1 طول 1/5 متری متفرقه 550,000 14 دی 550,000 550,000
کابل افزاینده شاینینگ ساند مدل S1 طول 1/5 متری نوع کابل: دو سر بنون (TS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 1.5 متر
کابل بلندگو 15 متری مدل M15
کابل تخصصی صدا
کابل بلندگو 15 متری مدل M15 متفرقه 1,800,000 14 شهریور 1,800,000 1,800,000
کابل بلندگو 15 متری مدل M15 نوع کابل: دو سر اسپیکون کاربری: مونو بالانس نوع جک: نری طول کابل: 15 متر
کابل بنان استریو به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK550LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل بنان استریو به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK550LU3 طول 3 متر پروئل 1,709,800 14 دی 1,080,000 1,080,000
کابل بنان استریو به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK550LU3 طول 3 متر نوع کابل: آر سی ای (RCA) به بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل بنان استریو به دو بنان مونو پروئل مدل BULK535LU3 طول 3 متر به همراه مبدل بنان به مینی بنان استریو مدل AT120
کابل تخصصی صدا
کابل بنان استریو به دو بنان مونو پروئل مدل BULK535LU3 طول 3 متر به همراه مبدل بنان به مینی بنان استریو مدل AT120 پروئل 1,230,000 10 اردیبهشت 1,230,000 1,230,000
کابل بنان استریو به دو بنان مونو پروئل مدل BULK535LU3 طول 3 متر به همراه مبدل بنان به مینی بنان استریو مدل AT120 نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل بنان مونو به آر سی اِی نری پروئل مدل BULK530LU18 طول 1.8 متر
کابل تخصصی صدا
کابل بنان مونو به آر سی اِی نری پروئل مدل BULK530LU18 طول 1.8 متر پروئل 1,471,200 9 آبان 1,144,000 1,260,000
کابل بنان مونو به آر سی اِی نری پروئل مدل BULK530LU18 طول 1.8 متر نوع کابل: آر سی ای (RCA) به بنون (TRS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 1.8 متر
کابل دو سر اسپیکون کد 111 طول 10 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر اسپیکون کد 111 طول 10 متر اکو تک 1,092,500 4 مهر 1,020,000 1,300,000
کابل دو سر اسپیکون کد 111 طول 10 متر نوع کابل: دو سر اسپیکون کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 10 متر
کابل دو سر اسپیکون کد 112 طول 20 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر اسپیکون کد 112 طول 20 متر اکو تک 1,320,000 30 شهریور 1,200,000 1,450,000
کابل دو سر اسپیکون کد 112 طول 20 متر نوع کابل: دو سر اسپیکون کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 20 متر
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل BULK140LU2 طول 2 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل BULK140LU2 طول 2 متر پروئل 2,024,400 14 دی 1,623,000 1,804,000
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل BULK140LU2 طول 2 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 2 متر
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل BULK140LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل BULK140LU3 طول 3 متر پروئل 2,059,700 9 آبان 1,380,000 1,380,000
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل BULK140LU3 طول 3 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU10 طول 10 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU10 طول 10 متر پروئل 4,950,000 14 دی 3,120,000 3,120,000
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU10 طول 10 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 10 متر
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU2 طول 2 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU2 طول 2 متر پروئل 2,575,400 14 دی 1,740,000 1,740,000
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU2 طول 2 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 2 متر
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU3 طول 3 متر پروئل 3,263,500 9 آبان 2,550,000 2,838,000
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU3 طول 3 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU5 طول 5 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU5 طول 5 متر پروئل 3,348,000 9 آبان 2,260,000 2,260,000
کابل دو سر بنان استریو پروئل مدل STAGE340LU5 طول 5 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 5 متر
کابل دو سر جفت بنان مونو پروئل مدل BULK560LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل دو سر جفت بنان مونو پروئل مدل BULK560LU3 طول 3 متر پروئل 1,617,800 9 آبان 1,100,000 1,100,000
کابل دو سر جفت بنان مونو پروئل مدل BULK560LU3 طول 3 متر نوع کابل: دو سر بنون (TS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل رابط مینی بنان استریو نری به مینی بنان استریو مادگی پروئل مدل BULK515LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل رابط مینی بنان استریو نری به مینی بنان استریو مادگی پروئل مدل BULK515LU3 طول 3 متر پروئل 1,508,700 14 دی 1,020,000 1,020,000
کابل رابط مینی بنان استریو نری به مینی بنان استریو مادگی پروئل مدل BULK515LU3 طول 3 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 3 متر
کابل رابط مینی بنان استریو نری به مینی بنان استریو مادگی پروئل مدل BULK515LU5 طول 5 متر
کابل تخصصی صدا
کابل رابط مینی بنان استریو نری به مینی بنان استریو مادگی پروئل مدل BULK515LU5 طول 5 متر پروئل 2,013,700 14 دی 1,360,000 1,360,000
کابل رابط مینی بنان استریو نری به مینی بنان استریو مادگی پروئل مدل BULK515LU5 طول 5 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 5 متر
کابل صدا ایبانز مدل si طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل صدا ایبانز مدل si طول 3 متر متفرقه 2,500,000 26 فروردین 2,500,000 2,500,000
کابل صدا ایبانز مدل si طول 3 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل مینی بنان استریو به دو بنان مونو پروئل مدل BULK505LU3 طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل مینی بنان استریو به دو بنان مونو پروئل مدل BULK505LU3 طول 3 متر پروئل 1,804,000 9 آبان 1,110,000 1,110,000
کابل مینی بنان استریو به دو بنان مونو پروئل مدل BULK505LU3 طول 3 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر به بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل مینی بنان استریو مادگی به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK525LU03 طول 0.3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل مینی بنان استریو مادگی به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK525LU03 طول 0.3 متر پروئل 888,100 14 دی 648,000 648,000
کابل مینی بنان استریو مادگی به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK525LU03 طول 0.3 متر نوع کابل: آر سی ای (RCA) به مینی 3.5 میلی‌متری کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 30 سانتی‌متر
کابل مینی بنان استریو نری به دو آر سی اِی مادگی پروئل مدل BULK520LU03 طول 0.3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل مینی بنان استریو نری به دو آر سی اِی مادگی پروئل مدل BULK520LU03 طول 0.3 متر پروئل 1,183,400 14 دی 800,000 800,000
کابل مینی بنان استریو نری به دو آر سی اِی مادگی پروئل مدل BULK520LU03 طول 0.3 متر نوع کابل: آر سی ای (RCA) به مینی 3.5 میلی‌متری کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 30 سانتی‌متر
کابل مینی بنان استریو نری به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK540LU18 طول 1.8 متر
کابل تخصصی صدا
کابل مینی بنان استریو نری به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK540LU18 طول 1.8 متر پروئل 1,743,000 14 دی 1,100,000 1,100,000
کابل مینی بنان استریو نری به دو آر سی اِی نری پروئل مدل BULK540LU18 طول 1.8 متر نوع کابل: آر سی ای (RCA) به مینی 3.5 میلی‌متری کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 1.8 متر
کابل مینی تی آر اس استریو به دو آر سی ای سوندکو مدل 2635 طول 2 متر
کابل تخصصی صدا
کابل مینی تی آر اس استریو به دو آر سی ای سوندکو مدل 2635 طول 2 متر سوندکو 1,590,000 14 دی 1,150,000 1,150,000
کابل مینی تی آر اس استریو به دو آر سی ای سوندکو مدل 2635 طول 2 متر نوع کابل: 3.5 میلی‌متر به بنون (TRS) کاربری: استریو نوع جک: نری طول کابل: 2 متر
کابل میکروفن  اکوتک مدل CL08 طول 5 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن اکوتک مدل CL08 طول 5 متر اکو تک 990,000 14 دی 890,000 940,000
کابل میکروفن اکوتک مدل CL08 طول 5 متر نوع کابل: میکروفون کاربری: مونو بالانس نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 5 متر
کابل میکروفن 10 متری ساندکو مدل T90 (کنون-بنون)
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن 10 متری ساندکو مدل T90 (کنون-بنون) سوندکو 3,200,000 14 دی 2,550,000 2,750,000
کابل میکروفن 10 متری ساندکو مدل T90 (کنون-بنون) نوع کابل: بنون به کنون کاربری: استریو نوع جک: مادگی طول کابل: 10 متر
کابل میکروفن 5 متری اکوتک مدل CL07
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن 5 متری اکوتک مدل CL07 اکو تک 997,500 10 اردیبهشت 997,500 997,500
کابل میکروفن 5 متری اکوتک مدل CL07 نوع کابل: بنون به کنون کاربری: مونو بالانس نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 5 متر
کابل میکروفن 5 متری ساندکو مدل T90 (کنون-کنون)
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن 5 متری ساندکو مدل T90 (کنون-کنون) سوندکو 1,800,000 14 دی 1,320,000 1,320,000
کابل میکروفن 5 متری ساندکو مدل T90 (کنون-کنون) نوع کابل: دو سر کنون (XLR) کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 5 متر
کابل میکروفن ده متری کوردیال مدل CR-10A کنون-کنون
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن ده متری کوردیال مدل CR-10A کنون-کنون کوردیال 1,119,900 14 دی 800,000 860,000
کابل میکروفن ده متری کوردیال مدل CR-10A کنون-کنون نوع کابل: دو سر کنون (XLR) کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 10 متر
کابل میکروفن سوندکو مدل 95B طول 2 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن سوندکو مدل 95B طول 2 متر سوندکو 450,000 24 خرداد 450,000 450,000
کابل میکروفن سوندکو مدل 95B طول 2 متر نوع کابل: دو سر کنون (XLR) کاربری: مونو بالانس نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 2 متر
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-بنون) طول 5 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-بنون) طول 5 متر سوندکو 1,990,000 14 دی 1,390,000 1,395,000
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-بنون) طول 5 متر نوع کابل: بنون به کنون کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 5 متر
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-کنون) طول 10 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-کنون) طول 10 متر سوندکو 2,990,000 14 دی 3,100,000 3,100,000
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-کنون) طول 10 متر نوع کابل: دو سر کنون (XLR) کاربری: استریو نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 10 متر
کابل میکروفن فندر مدل PRO 10
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن فندر مدل PRO 10 فندر 2,290,000 26 فروردین 2,290,000 2,290,000
کابل میکروفن فندر مدل PRO 10 نوع کابل: دو سر کنون (XLR) کاربری: مونو بالانس نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 3 متر
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM10 به طول 10 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM10 به طول 10 متر متفرقه 845,500 14 دی 880,000 900,000
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM10 به طول 10 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 10 متر
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM20 به طول 20 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM20 به طول 20 متر متفرقه 1,425,000 14 دی 1,450,000 1,600,000
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM20 به طول 20 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 20 متر
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM3 به طول 3 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM3 به طول 3 متر متفرقه 437,000 14 دی 440,000 460,000
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM3 به طول 3 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 3 متر
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM5 به طول 5 متر
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM5 به طول 5 متر متفرقه 560,500 14 دی 560,000 580,000
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM5 به طول 5 متر نوع کابل: دو سر بنون (TRS) کاربری: مونو غیر بالانس نوع جک: نری طول کابل: 5 متر
کابل میکروفون مدل 10 متری
کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون مدل 10 متری متفرقه 874,000 14 دی 850,000 850,000
کابل میکروفون مدل 10 متری نوع کابل: میکروفون کاربری: مونو بالانس نوع جک: نری، مادگی طول کابل: 10 متر
مجموع موارد: 95 عدد در 2 صفحه
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون مدل 10 متری
قیمت: 874,000 ریال
قیمت: 874,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون دو سر نری مدل KM10 به طول 10 متر
قیمت: 845,500 ریال
قیمت: 845,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 2,177,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل 6 متری استگ مدل NGC6SW
قیمت: 2,970,000 ریال
قیمت: 2,970,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون کرمان مدل KCI طول 10 متر
قیمت: 712,500 ریال
قیمت: 712,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل میکروفن سوندکو مدل T90 (کنون-کنون) طول 10 متر
قیمت: 2,990,000 ریال
قیمت: 2,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون هلوکیبل مدل S2.5MF
قیمت: 2,450,000 ریال
قیمت: 2,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تخصصی صدا
کابل میکروفون هلوکیبل مدل N20MF
قیمت: 8,350,000 ریال
قیمت: 8,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات