قیمت پیانو دیجیتال

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پیانو دیجیتال ویسکانت مدل Smart 30
پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال ویسکانت مدل Smart 30 ویسکانت 355,000,000 25 اردیبهشت 285,000,000 285,000,000
پیانو دیجیتال ویسکانت مدل Smart 30 چند صدایی: 256 پلی‌فونی استایل: دیواری تعداد اکتاو: 7 نوع کلاویه: Fatar TP/40W Fully Weighted "Wood Embedded" Graded Hammer Action جنس کلاویه ها:پلاستیکی تغییر گام: +6 تا 6-
پیانو دیجیتال کرگ مدل B1
پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال کرگ مدل B1 کرگ 130,000,000 10 اردیبهشت 130,000,000 130,000,000
پیانو دیجیتال کرگ مدل B1 چند صدایی: 120 پلی‌فونی استایل: دیواری تعداد اکتاو: 7 نوع کلاویه: Natural Weighted Hammer Action تغییر گام:دارد
پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660
پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660 یاماها 152,000,000 20 اردیبهشت 155,000,000 155,000,000
پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660 چند صدایی: 192 پلی‌فونی استایل: استیج تعداد اکتاو: 7 نوع کلاویه: Graded Hammer Standard الگوی ویژه همراهی:دارد تغییر گام: +12 تا 12-
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12
پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12 یاماها 72,000,000 11 مرداد 49,000,000 49,000,000
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12 چند صدایی: 64 پلی‌فونی استایل: استیج تعداد اکتاو: 5 جنس کلاویه ها: چوبی الگوی ویژه همراهی:ندارد تغییر گام: +6 تا 6-
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-125
پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-125 یاماها 250,000,000 18:13:56 141,000,000 148,900,000
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-125 چند صدایی: 192 پلی‌فونی استایل: دیواری تعداد اکتاو: 7 نوع کلاویه: Graded Hammer Standard جنس کلاویه ها:پلاستیکی تغییر گام: +6 تا 6-
مجموع موارد: 5 عدد در 1 صفحه
قیمت پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال یاماها مدل NP-12
قیمت: 72,000,000 ریال
قیمت: 72,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال یاماها مدل DGX-660
قیمت: 152,000,000 ریال
قیمت: 152,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال ویسکانت مدل Smart 30
قیمت: 355,000,000 ریال
قیمت: 355,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال کرگ مدل B1
قیمت: 130,000,000 ریال
قیمت: 130,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پیانو دیجیتال
پیانو دیجیتال یاماها مدل P-125
قیمت: 250,000,000 ریال
قیمت: 250,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات