قیمت هدفون حرفه‌ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بالشتک هدفون وی-مودا مدل XL
هدفون حرفه‌ای
بالشتک هدفون وی-مودا مدل XL وی-مودا 2,640,000 21 مرداد 2,640,000 2,640,000
بالشتک هدفون وی-مودا مدل XL
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200
هدفون حرفه‌ای
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200 آدیو-تکنیکا 14,300,000 10:07:43 14,350,000 14,350,000
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS
هدفون حرفه‌ای
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS آدیو-تکنیکا 2,593,500 29 خرداد 2,593,500 2,593,500
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 30 میلی‌متر طول کابل: 1.2 متر
هدفون استودیو االکترون  مدل HE-820S
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو االکترون مدل HE-820S الکترون 19,000,000 21 مرداد 14,500,000 14,500,000
هدفون استودیو االکترون مدل HE-820S قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 1.5 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE290
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE290 الکترون 12,100,000 2 مرداد 12,100,000 12,100,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE290 قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE360
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE360 الکترون 15,500,000 10:07:43 12,200,000 12,200,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE360 قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 1.8 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE460
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE460 الکترون 16,500,000 10:07:43 12,900,000 12,900,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE460 قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.5 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE580
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE580 الکترون 17,500,000 10:07:43 12,500,000 12,500,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE580 قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HE620
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HE620 الکترون 19,000,000 10:07:43 15,000,000 15,000,000
هدفون استودیو الکترون مدل HE620 قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون استودیو الکترون مدل HP280
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو الکترون مدل HP280 الکترون 12,300,000 10 اردیبهشت 12,300,000 12,300,000
هدفون استودیو الکترون مدل HP280 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1 متر
هدفون استودیو اکو چنگ مدل HD-660
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو اکو چنگ مدل HD-660 اکو چنگ 18,500,000 1 آبان 15,000,000 15,000,000
هدفون استودیو اکو چنگ مدل HD-660 نوع رابط: جک 6.3 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.2 متر
هدفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل ATH-M20x
هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل ATH-M20x آدیو-تکنیکا 11,900,000 5 اردیبهشت 11,900,000 11,900,000
هدفون استودیویی آدیو تکنیکا مدل ATH-M20x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون بهرینگر مدل HPX2000 DJ
هدفون حرفه‌ای
هدفون بهرینگر مدل HPX2000 DJ بهرینگر 8,000,000 14 شهریور 8,000,000 8,000,000
هدفون بهرینگر مدل HPX2000 DJ نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.8 متر
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X آدیو-تکنیکا 66,900,000 16 مرداد 62,500,000 62,500,000
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 45 میلی متر
هدفون حرفه ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M70X
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M70X آدیو-تکنیکا 47,700,000 14 شهریور 46,700,000 47,700,000
هدفون حرفه ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M70X نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 45 میلی متر طول کابل: 1.2 متر
هدفون حرفه‌ای بدون سیم وی-مودا مدل Crossfade
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای بدون سیم وی-مودا مدل Crossfade وی-مودا 29,500,000 10 اردیبهشت 29,500,000 29,500,000
هدفون حرفه‌ای بدون سیم وی-مودا مدل Crossfade قطر درایور: 50 میلی متر
هدفون حرفه‌ای بهرینگر مدل HPM1000
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای بهرینگر مدل HPM1000 بهرینگر 5,500,000 16 شهریور 5,500,000 5,900,000
هدفون حرفه‌ای بهرینگر مدل HPM1000 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 2 متر
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M30x
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M30x آدیو-تکنیکا 36,500,000 10 شهریور 18,500,000 20,000,000
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M30x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x آدیو-تکنیکا 19,500,000 10 اردیبهشت 19,500,000 19,500,000
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x
هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x آدیو-تکنیکا 26,300,000 6 اردیبهشت 26,300,000 26,300,000
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 45 میلی متر
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000
هدفون حرفه‌ای
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000 جی.تی.آر 11,680,000 10:07:43 10,850,000 10,950,000
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000 نوع رابط: جک 6.3 میلی‌متری صدا قطر درایور: 50 میلی متر طول کابل: 3 متر
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000
هدفون حرفه‌ای
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000 بهرینگر 12,500,000 29 مهر 10,000,000 10,000,000
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.8 متر
هدفون رولند مدل RH-200
هدفون حرفه‌ای
هدفون رولند مدل RH-200 رولند 14,500,000 10 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
هدفون رولند مدل RH-200 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 4 متر
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor
هدفون حرفه‌ای
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor سنهایزر 70,000,000 10:07:43 51,200,000 51,250,000
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا طول کابل: 3 متر
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57
هدفون حرفه‌ای
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57 پروئل 20,229,400 10:07:43 12,670,000 12,670,000
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 50 میلی متر طول کابل: 2 متر
هدفون کاسیو مدل XW-H1
هدفون حرفه‌ای
هدفون کاسیو مدل XW-H1 کاسیو 9,000,000 14 شهریور 9,000,000 9,000,000
هدفون کاسیو مدل XW-H1 نوع رابط: جک 3.5 میلی‌متری صدا قطر درایور: 40 میلی متر طول کابل: 1.2 متر
پایه هدفون وی-مودا مدل TESTA
هدفون حرفه‌ای
پایه هدفون وی-مودا مدل TESTA وی-مودا 4,400,000 10:07:43 4,400,000 4,400,000
پایه هدفون وی-مودا مدل TESTA
مجموع موارد: 27 عدد در 1 صفحه
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون دیجی جی.تی.آر مدل HR-1000
قیمت: 11,680,000 ریال
قیمت: 11,680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون دی‌جی بهرینگر مدل HPS3000
قیمت: 12,500,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M40x
قیمت: 19,500,000 ریال
قیمت: 19,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه ای آدیو-تکنیکا مدل ATH-R70X
قیمت: 66,900,000 ریال
قیمت: 66,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون کاسیو مدل XW-H1
قیمت: 9,000,000 ریال
قیمت: 9,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون استودیو االکترون مدل HE-820S
قیمت: 19,000,000 ریال
قیمت: 19,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون مانیتورینگ پروئل مدل HFI57
قیمت: 20,229,400 ریال
قیمت: 20,229,400 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون حرفه‌ای مانیتورینگ آدیو-تکنیکا مدل ATH-M50x
قیمت: 26,300,000 ریال
قیمت: 26,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون مانیتورینگ سنهایزر مدل HD 380 Pro Monitor
قیمت: 70,000,000 ریال
قیمت: 70,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت هدفون حرفه‌ای
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-AVC200
قیمت: 14,300,000 ریال
قیمت: 14,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات