قیمت میکسر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
میکسر آنالوگ مکی مدل ProFX4v2
میکسر
میکسر آنالوگ مکی مدل ProFX4v2 مکی 75,000,000 08:16:11 65,000,000 65,000,000
میکسر آنالوگ مکی مدل ProFX4v2 رابط: آداپتور تعداد کل کانال ها: 4 عدد تعداد فیدر: 1 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری:192 کیلوهرتز 24 بیت
میکسر دیجیتال کیو اس سی مدل TouchMix-16
میکسر
میکسر دیجیتال کیو اس سی مدل TouchMix-16 کیو.اس.سی 650,000,000 08:16:10 530,000,000 530,000,000
میکسر دیجیتال کیو اس سی مدل TouchMix-16 تعداد کل کانال ها: 20 عدد تعداد فیدر: 20 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری: 48 کیلوهرتز 24 بیت
میکسر صدا سوندکو مدل DM6-FX
میکسر
میکسر صدا سوندکو مدل DM6-FX سوندکو 36,400,000 08:16:10 26,000,000 26,000,000
میکسر صدا سوندکو مدل DM6-FX رابط: آداپتور تعداد کل کانال ها: 6 عدد تعداد فیدر: 5 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری:96 کیلوهرتز 48 بیت
میکسر صدا پروئل مدل M1622USB
میکسر
میکسر صدا پروئل مدل M1622USB پروئل 170,504,500 08:16:11 106,700,000 106,700,000
میکسر صدا پروئل مدل M1622USB رابط: پورت USB 2.0 تعداد کل کانال ها: 16 عدد تعداد فیدر: 17 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری:48 کیلوهرتز 16 بیت
میکسر صدا پروئل مدل M602FX
میکسر
میکسر صدا پروئل مدل M602FX پروئل 58,390,900 08:16:11 39,400,000 39,400,000
میکسر صدا پروئل مدل M602FX تعداد کل کانال ها: 6 عدد تعداد فیدر: 7 عدد افکت: دارد
میکسر صدا پروئل مدل M822USB
میکسر
میکسر صدا پروئل مدل M822USB پروئل 105,523,400 08:16:11 71,200,000 71,200,000
میکسر صدا پروئل مدل M822USB رابط: پورت USB 2.0 تعداد کل کانال ها: 8 عدد تعداد فیدر: 10 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری:48 کیلوهرتز 16 بیت
میکسر صدا پروئل مدل MLX2842
میکسر
میکسر صدا پروئل مدل MLX2842 پروئل 428,000,000 08:16:10 330,000,000 363,000,000
میکسر صدا پروئل مدل MLX2842 تعداد کل کانال ها: 28 عدد تعداد فیدر: 32 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری: 48 کیلوهرتز 16 بیت
میکسر صدا پروئل مدل MQ6
میکسر
میکسر صدا پروئل مدل MQ6 پروئل 31,823,700 08:16:11 21,900,000 21,900,000
میکسر صدا پروئل مدل MQ6 رابط: آداپتور تعداد کل کانال ها: 6 عدد تعداد فیدر: 5 عدد افکت: ندارد
پاور میکسر جی تی آر مدل CMX-8CH-700W
میکسر
پاور میکسر جی تی آر مدل CMX-8CH-700W جی.تی.آر 99,000,000 08:16:10 82,000,000 88,002,000
پاور میکسر جی تی آر مدل CMX-8CH-700W رابط: پورت USB 2.0 تعداد کل کانال ها: 8 عدد تعداد فیدر: 16 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری:192 کیلوهرتز 48 بیت
پاور میکسر جی.تی.آر مدل CMX-8C
میکسر
پاور میکسر جی.تی.آر مدل CMX-8C جی.تی.آر 99,000,000 08:16:10 82,000,000 88,000,000
پاور میکسر جی.تی.آر مدل CMX-8C تعداد کل کانال ها: 8 عدد تعداد فیدر: 4 عدد افکت: دارد نرخ نمونه برداری: 192 کیلوهرتز 24 بیت
مجموع موارد: 10 عدد در 1 صفحه
قیمت میکسر
میکسر صدا پروئل مدل M1622USB
قیمت: 170,504,500 ریال
قیمت: 170,504,500 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر صدا پروئل مدل M602FX
قیمت: 58,390,900 ریال
قیمت: 58,390,900 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر صدا پروئل مدل MQ6
قیمت: 31,823,700 ریال
قیمت: 31,823,700 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر صدا پروئل مدل MLX2842
قیمت: 428,000,000 ریال
قیمت: 428,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
پاور میکسر جی تی آر مدل CMX-8CH-700W
قیمت: 99,000,000 ریال
قیمت: 99,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
پاور میکسر جی.تی.آر مدل CMX-8C
قیمت: 99,000,000 ریال
قیمت: 99,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر صدا سوندکو مدل DM6-FX
قیمت: 36,400,000 ریال
قیمت: 36,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر صدا پروئل مدل M822USB
قیمت: 105,523,400 ریال
قیمت: 105,523,400 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر آنالوگ مکی مدل ProFX4v2
قیمت: 75,000,000 ریال
قیمت: 75,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکسر
میکسر دیجیتال کیو اس سی مدل TouchMix-16
قیمت: 650,000,000 ریال
قیمت: 650,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات