قیمت متعلقات استودیو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استند متحرک میکروفون و موبایل ریمکس مدل CK100
متعلقات استودیو
استند متحرک میکروفون و موبایل ریمکس مدل CK100 ریمکس 8,860,000 24 خرداد 8,860,000 12,860,000
استند متحرک میکروفون و موبایل ریمکس مدل CK100
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-4NSP مناسب برای H4
متعلقات استودیو
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-4NSP مناسب برای H4 زوم 4,100,000 29 خرداد 4,100,000 4,100,000
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-4NSP مناسب برای H4
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-5 مناسب برای H5
متعلقات استودیو
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-5 مناسب برای H5 زوم 10,900,000 21 مرداد 9,900,000 9,900,000
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-5 مناسب برای H5
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-6 مناسب برای H6
متعلقات استودیو
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-6 مناسب برای H6 زوم 12,000,000 6 اردیبهشت 11,500,000 12,000,000
بسته‌ی لوازم جانبی رکوردر‌ زوم مدل APH-6 مناسب برای H6
جک تبدیل 6.5 میلیمتری مدل MU1
متعلقات استودیو
جک تبدیل 6.5 میلیمتری مدل MU1 متفرقه 82,000 00:12:01 89,000 89,000
جک تبدیل 6.5 میلیمتری مدل MU1
درایور اسپیکر جار مدل SU-35B
متعلقات استودیو
درایور اسپیکر جار مدل SU-35B متفرقه 2,249,800 00:12:04 2,049,900 2,049,900
درایور اسپیکر جار مدل SU-35B
رابط دو سر بنان استریو مادگی پروئل مدل AT635
متعلقات استودیو
رابط دو سر بنان استریو مادگی پروئل مدل AT635 پروئل 1,612,400 25 مهر 1,018,000 1,018,000
رابط دو سر بنان استریو مادگی پروئل مدل AT635
رابط دو سر كنان مادگی پروئل مدل AT340
متعلقات استودیو
رابط دو سر كنان مادگی پروئل مدل AT340 پروئل 856,000 25 مهر 620,000 620,000
رابط دو سر كنان مادگی پروئل مدل AT340
رابط دو سر كنان نری پروئل مدل AT330
متعلقات استودیو
رابط دو سر كنان نری پروئل مدل AT330 پروئل 888,100 25 مهر 600,000 600,000
رابط دو سر كنان نری پروئل مدل AT330
رک استودیویی آرتوریا مدل Rack Brute 6U
متعلقات استودیو
رک استودیویی آرتوریا مدل Rack Brute 6U آرتوریا 39,500,000 29 خرداد 39,500,000 39,500,000
رک استودیویی آرتوریا مدل Rack Brute 6U
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR3FVPRO
متعلقات استودیو
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR3FVPRO پروئل 498,000 00:12:05 340,000 340,000
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR3FVPRO
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR5FVPRO
متعلقات استودیو
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR5FVPRO پروئل 930,900 25 مهر 695,000 695,000
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR5FVPRO
سر كابلی كنان نری پروئل مدل XLR3MVPRO
متعلقات استودیو
سر كابلی كنان نری پروئل مدل XLR3MVPRO پروئل 486,800 25 مهر 331,000 331,000
سر كابلی كنان نری پروئل مدل XLR3MVPRO
سر كابلی كنان نری پروئل مدل XLR5MVPRO
متعلقات استودیو
سر كابلی كنان نری پروئل مدل XLR5MVPRO پروئل 930,900 00:12:05 695,000 695,000
سر كابلی كنان نری پروئل مدل XLR5MVPRO
فیش صدا و تصویر RCA نری پروئل مدل MRCA20
متعلقات استودیو
فیش صدا و تصویر RCA نری پروئل مدل MRCA20 پروئل 385,000 21 مرداد 329,000 329,000
فیش صدا و تصویر RCA نری پروئل مدل MRCA20
فیش صدا بنان استریو نری پروئل مدل S240S
متعلقات استودیو
فیش صدا بنان استریو نری پروئل مدل S240S پروئل 621,600 00:12:04 420,000 420,000
فیش صدا بنان استریو نری پروئل مدل S240S
فیش صدا بنان استریو نری پروئل مدل S3RCS
متعلقات استودیو
فیش صدا بنان استریو نری پروئل مدل S3RCS پروئل 535,000 23 تیر 500,000 500,000
فیش صدا بنان استریو نری پروئل مدل S3RCS
فیش صدا بنان منو نری پروئل مدل S240
متعلقات استودیو
فیش صدا بنان منو نری پروئل مدل S240 پروئل 528,400 00:12:04 383,000 383,000
فیش صدا بنان منو نری پروئل مدل S240
فیش صدا بنان منو نری پروئل مدل S2RCS
متعلقات استودیو
فیش صدا بنان منو نری پروئل مدل S2RCS پروئل 575,600 00:12:05 383,000 383,000
فیش صدا بنان منو نری پروئل مدل S2RCS
فیش صدا مینی بنان استریو نری پروئل مدل S150
متعلقات استودیو
فیش صدا مینی بنان استریو نری پروئل مدل S150 پروئل 483,600 00:12:03 405,000 452,000
فیش صدا مینی بنان استریو نری پروئل مدل S150
فیش صدا مینی بنان منو نری پروئل مدل S120
متعلقات استودیو
فیش صدا مینی بنان منو نری پروئل مدل S120 پروئل 313,500 00:12:04 263,000 293,000
فیش صدا مینی بنان منو نری پروئل مدل S120
فیش ویدئو RCA نری پروئل مدل MRCA20 بسته دو عددی
متعلقات استودیو
فیش ویدئو RCA نری پروئل مدل MRCA20 بسته دو عددی پروئل 823,900 00:12:04 518,000 518,000
فیش ویدئو RCA نری پروئل مدل MRCA20 بسته دو عددی
فیلتر میکروفون کی اند ام مدل 23966 Popkiller
متعلقات استودیو
فیلتر میکروفون کی اند ام مدل 23966 Popkiller کی اند ام 15,500,000 21 مرداد 11,000,000 11,500,000
فیلتر میکروفون کی اند ام مدل 23966 Popkiller
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
متعلقات استودیو
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N وی-مودا 2,200,000 6 مرداد 2,200,000 2,200,000
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
متعلقات استودیو
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N وی-مودا 2,200,000 6 مرداد 2,200,000 2,200,000
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
متعلقات استودیو
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N وی-مودا 2,200,000 6 مرداد 2,200,000 2,200,000
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
متعلقات استودیو
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N وی-مودا 2,200,000 6 مرداد 2,200,000 2,200,000
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
متعلقات استودیو
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N وی-مودا 2,200,000 6 مرداد 2,200,000 2,200,000
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 220 N
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 22OV
متعلقات استودیو
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 22OV وی-مودا 2,640,000 00:12:02 2,640,000 2,640,000
قاب فلزی پشت هدفون وی مودا مدل 22OV
كانكتور دو سر بنان مونو نری پروئل مدل AT260G
متعلقات استودیو
كانكتور دو سر بنان مونو نری پروئل مدل AT260G پروئل 791,800 00:12:04 540,000 540,000
كانكتور دو سر بنان مونو نری پروئل مدل AT260G
كانكتور دو سر بنان مونو نری پروئل مدل AT265G
متعلقات استودیو
كانكتور دو سر بنان مونو نری پروئل مدل AT265G پروئل 1,177,000 00:12:04 743,000 743,000
كانكتور دو سر بنان مونو نری پروئل مدل AT265G
لرزه گیر میکروفون کد 800SM
متعلقات استودیو
لرزه گیر میکروفون کد 800SM متفرقه 1,390,000 23 تیر 1,340,000 1,350,000
لرزه گیر میکروفون کد 800SM
ماژول توسعه‌دهنده جک XLR/TRS به رکوردر زوم مدل EXH-6
متعلقات استودیو
ماژول توسعه‌دهنده جک XLR/TRS به رکوردر زوم مدل EXH-6 زوم 24,000,000 29 خرداد 24,000,000 24,000,000
ماژول توسعه‌دهنده جک XLR/TRS به رکوردر زوم مدل EXH-6
مبدل دو سر RCA مادگی پروئل مدل AT210
متعلقات استودیو
مبدل دو سر RCA مادگی پروئل مدل AT210 پروئل 326,300 00:12:04 206,000 206,000
مبدل دو سر RCA مادگی پروئل مدل AT210
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190
متعلقات استودیو
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190 پروئل 321,000 00:12:04 240,000 240,000
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190M
متعلقات استودیو
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190M پروئل 593,800 25 مهر 400,000 400,000
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190M
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190PRO
متعلقات استودیو
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190PRO پروئل 625,900 00:12:04 420,000 420,000
مبدل RCA مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT190PRO
مبدل بنان استریو مادگی به كنان مادگی پروئل مدل AT625
متعلقات استودیو
مبدل بنان استریو مادگی به كنان مادگی پروئل مدل AT625 پروئل 1,498,000 25 مهر 1,018,000 1,018,000
مبدل بنان استریو مادگی به كنان مادگی پروئل مدل AT625
مبدل بنان استریو مادگی به كنان نری پروئل مدل AT615
متعلقات استودیو
مبدل بنان استریو مادگی به كنان نری پروئل مدل AT615 پروئل 1,535,400 25 مهر 972,000 972,000
مبدل بنان استریو مادگی به كنان نری پروئل مدل AT615
مبدل بنان مونو مادگی به RCA نری پروئل مدل AT180
متعلقات استودیو
مبدل بنان مونو مادگی به RCA نری پروئل مدل AT180 پروئل 346,600 00:12:04 240,000 240,000
مبدل بنان مونو مادگی به RCA نری پروئل مدل AT180
مبدل بنان مونو مادگی به مینی بنان مونو نری پروئل مدل AT100
متعلقات استودیو
مبدل بنان مونو مادگی به مینی بنان مونو نری پروئل مدل AT100 پروئل 260,000 00:12:04 182,900 182,900
مبدل بنان مونو مادگی به مینی بنان مونو نری پروئل مدل AT100
مبدل دو RCA به یك مینی بنان پروئل مدل AT128
متعلقات استودیو
مبدل دو RCA به یك مینی بنان پروئل مدل AT128 پروئل 304,900 00:12:05 201,000 201,000
مبدل دو RCA به یك مینی بنان پروئل مدل AT128
مبدل دو RCA مادگی به دو RCA مادگی پروئل مدل AT215
متعلقات استودیو
مبدل دو RCA مادگی به دو RCA مادگی پروئل مدل AT215 پروئل 481,500 00:12:04 304,000 304,000
مبدل دو RCA مادگی به دو RCA مادگی پروئل مدل AT215
مبدل دو RCA مادگی به یك RCA نری پروئل مدل AT230
متعلقات استودیو
مبدل دو RCA مادگی به یك RCA نری پروئل مدل AT230 پروئل 240,700 00:12:04 186,000 204,000
مبدل دو RCA مادگی به یك RCA نری پروئل مدل AT230
مبدل دو RCA مادگی به یك RCA نری پروئل مدل AT230PRO
متعلقات استودیو
مبدل دو RCA مادگی به یك RCA نری پروئل مدل AT230PRO پروئل 652,700 29 مهر 440,000 440,000
مبدل دو RCA مادگی به یك RCA نری پروئل مدل AT230PRO
مبدل دو RCA مادگی به یك بنان استریو نری پروئل مدل AT250
متعلقات استودیو
مبدل دو RCA مادگی به یك بنان استریو نری پروئل مدل AT250 پروئل 483,600 00:12:04 342,000 342,000
مبدل دو RCA مادگی به یك بنان استریو نری پروئل مدل AT250
مبدل دو RCA مادگی به یك بنان مونو نری پروئل مدل AT240
متعلقات استودیو
مبدل دو RCA مادگی به یك بنان مونو نری پروئل مدل AT240 پروئل 411,100 00:12:04 300,000 300,000
مبدل دو RCA مادگی به یك بنان مونو نری پروئل مدل AT240
مبدل دو بنان استریو به مینی بنان استریو پروئل مدل AT148
متعلقات استودیو
مبدل دو بنان استریو به مینی بنان استریو پروئل مدل AT148 پروئل 350,000 00:12:05 293,000 326,500
مبدل دو بنان استریو به مینی بنان استریو پروئل مدل AT148
مبدل دو بنان استریو مادگی به یك بنان استریو نری پروئل مدل AT170
متعلقات استودیو
مبدل دو بنان استریو مادگی به یك بنان استریو نری پروئل مدل AT170 پروئل 109,000 00:12:04 202,000 222,000
مبدل دو بنان استریو مادگی به یك بنان استریو نری پروئل مدل AT170
مبدل دو بنان مونو مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT160
متعلقات استودیو
مبدل دو بنان مونو مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT160 پروئل 444,000 25 مهر 300,000 300,000
مبدل دو بنان مونو مادگی به بنان مونو نری پروئل مدل AT160
مجموع موارد: 96 عدد در 2 صفحه
قیمت متعلقات استودیو
مبدل دو سر RCA مادگی پروئل مدل AT210
قیمت: 326,300 ریال
قیمت: 326,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
فیش صدا مینی بنان استریو نری پروئل مدل S150
قیمت: 483,600 ریال
قیمت: 483,600 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
مبدل كنان مادگی به RCA مادگی پروئل مدل AT520
قیمت: 888,100 ریال
قیمت: 888,100 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
کانکتور نری 8 پین کد DOP-1111
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
رک استودیویی آرتوریا مدل Rack Brute 6U
قیمت: 39,500,000 ریال
قیمت: 39,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
مبدل كنان مادگی به بنان مونو مادگی پروئل مدل AT310
قیمت: 920,200 ریال
قیمت: 920,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
فیش ویدئو RCA نری پروئل مدل MRCA20 بسته دو عددی
قیمت: 823,900 ریال
قیمت: 823,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
سر كابلی كنان مادگی پروئل مدل XLR3FVPRO
قیمت: 498,000 ریال
قیمت: 498,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
کانکتور 6.3 میلی متری میکروفون کد PS8600
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت متعلقات استودیو
کانکتور بنان مونو پروئل مدل DHJ63MNK
قیمت: 984,400 ریال
قیمت: 984,400 ریال
مشاهده اطلاعات