قیمت ضبط کننده حرفه ای صدا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R16
ضبط کننده حرفه ای صدا
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R16 زوم 195,000,000 1 آبان 150,000,000 157,500,000
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R16
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R24
ضبط کننده حرفه ای صدا
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R24 زوم 90,000,000 25 فروردین 90,000,000 90,000,000
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R24
مجموع موارد: 2 عدد در 1 صفحه
قیمت ضبط کننده حرفه ای صدا
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R16
قیمت: 195,000,000 ریال
قیمت: 195,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط کننده حرفه ای صدا
مالتی رکوردر پرتابل ZOOM مدل R24
قیمت: 90,000,000 ریال
قیمت: 90,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات