قیمت تجهیزات نور زنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه مه ساز ام تی اس مدل DF-1200A
تجهیزات نور زنده
دستگاه مه ساز ام تی اس مدل DF-1200A متفرقه 16,500,000 15 خرداد 16,500,000 16,500,000
دستگاه مه ساز ام تی اس مدل DF-1200A مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Manual Setup نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
دستگاه مه ساز مدل 901
تجهیزات نور زنده
دستگاه مه ساز مدل 901 چاوت‌دجی 12,000,000 26 فروردین 12,000,000 12,000,000
دستگاه مه ساز مدل 901 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Auto نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور  چاوت دجی مدل 5fx
تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دجی مدل 5fx چاوت‌دجی 35,000,000 26 فروردین 35,000,000 35,000,000
رقص نور چاوت دجی مدل 5fx مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Strobe 0 - 10 Hz، Auto نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور ثابت بادیگارد 40 وات مدل RGB
تجهیزات نور زنده
رقص نور ثابت بادیگارد 40 وات مدل RGB متفرقه 4,320,000 20:12:58 3,900,000 3,900,000
رقص نور ثابت بادیگارد 40 وات مدل RGB مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Sound Active، Adjustable Sensitivity، Strobe 0 - 10 Hz
رقص نور ثابت بادیگارد مدل 40 وات
تجهیزات نور زنده
رقص نور ثابت بادیگارد مدل 40 وات متفرقه 2,980,000 25 مهر 2,500,000 2,500,000
رقص نور ثابت بادیگارد مدل 40 وات مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Strobe 0 - 10 Hz، Sound Active، Adjustable Sensitivity فن خنک کننده: ندارد
رقص نور ثابت بادیگارد مدل 60 وات
تجهیزات نور زنده
رقص نور ثابت بادیگارد مدل 60 وات متفرقه 4,300,000 20:12:57 3,970,000 3,970,000
رقص نور ثابت بادیگارد مدل 60 وات مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto، Sound Active، Strobe 0 - 10 Hz نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور ثابت رووم مدل STROBE18
تجهیزات نور زنده
رقص نور ثابت رووم مدل STROBE18 متفرقه 2,000,000 30 شهریور 2,189,000 2,189,000
رقص نور ثابت رووم مدل STROBE18 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Strobe 0 - 10 Hz نمایشگر: ندارد
رقص نور ثابت رووم مدل Strobe24
تجهیزات نور زنده
رقص نور ثابت رووم مدل Strobe24 متفرقه 3,200,000 25 مهر 2,600,000 2,620,000
رقص نور ثابت رووم مدل Strobe24 مناسب برای: محیط داخل/ خارج نمایشگر: ندارد
رقص نور فانتوم مدل LM1615
تجهیزات نور زنده
رقص نور فانتوم مدل LM1615 متفرقه 64,500,000 20:12:57 54,500,000 54,500,000
رقص نور فانتوم مدل LM1615 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto، Pan، Pan Fine، Tilt، Colour Macros، RGBW Colour Changing، Sound Active، Adjustable Sensitivity، Manual Setup نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری مدل AB7
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل AB7 متفرقه 2,025,000 15 شهریور 2,025,000 2,025,000
رقص نور لیزری مدل AB7 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: RGBW Colour Changing نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری مدل HL-60
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل HL-60 متفرقه 10,850,000 20:12:57 7,940,000 7,950,000
رقص نور لیزری مدل HL-60 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: RGBW Colour Changing نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری مدل KP-230
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل KP-230 متفرقه 3,400,000 20:12:57 2,750,000 2,850,000
رقص نور لیزری مدل KP-230 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Sound Active نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری مدل RA100
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل RA100 متفرقه 2,650,000 20:12:58 2,100,000 2,200,000
رقص نور لیزری مدل RA100 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Sound Active نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور لیزری مدل SNW-016
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل SNW-016 متفرقه 4,950,000 20:12:57 4,200,000 4,380,000
رقص نور لیزری مدل SNW-016 مناسب برای: محیط خارج، محیط داخل، محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto، Sound Active نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری مدل TLSK-11
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل TLSK-11 متفرقه 2,660,000 20:12:58 1,850,000 1,850,000
رقص نور لیزری مدل TLSK-11 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Strobe 0 - 10 Hz، Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری نایت استار مدلLS850-5C
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری نایت استار مدلLS850-5C متفرقه 44,990,000 20:12:57 39,700,000 39,900,000
رقص نور لیزری نایت استار مدلLS850-5C مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto، RGBW Colour Changing، Sound Active، Adjustable Sensitivity، Manual Setup، Master / Slave نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور لیزری کوکو کد 60
تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری کوکو کد 60 متفرقه 3,500,000 29 مهر 2,900,000 2,920,000
رقص نور لیزری کوکو کد 60 مناسب برای: محیط خارج، محیط داخل، محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto، Sound Active نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور مجیک‌بال مدل BLU01
تجهیزات نور زنده
رقص نور مجیک‌بال مدل BLU01 متفرقه 2,950,000 1 آبان 2,600,000 2,870,000
رقص نور مجیک‌بال مدل BLU01 مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Auto، Sound Active، Manual Setup نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور مجیک‌بال مدل US08
تجهیزات نور زنده
رقص نور مجیک‌بال مدل US08 متفرقه 2,500,000 21 مرداد 2,980,000 3,090,000
رقص نور مجیک‌بال مدل US08 مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور مدل BL01
تجهیزات نور زنده
رقص نور مدل BL01 متفرقه 379,900 25 اردیبهشت 369,900 379,900
رقص نور مدل BL01 عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور مدل L48
تجهیزات نور زنده
رقص نور مدل L48 متفرقه 499,000 1 آبان 357,000 389,000
رقص نور مدل L48 مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور مدل RGBW- 18
تجهیزات نور زنده
رقص نور مدل RGBW- 18 متفرقه 4,900,000 6 فروردین 4,900,000 4,900,000
رقص نور مدل RGBW- 18 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Sound Active، Manual Setup، Master / Slave نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور مدل Strobe24 کد R-5
تجهیزات نور زنده
رقص نور مدل Strobe24 کد R-5 متفرقه 3,600,000 1 آبان 2,380,000 2,400,000
رقص نور مدل Strobe24 کد R-5 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Auto، RGBW Colour Changing، Sound Active نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور مدل TFLK-2189
تجهیزات نور زنده
رقص نور مدل TFLK-2189 متفرقه 2,690,000 20:12:58 2,790,000 2,790,000
رقص نور مدل TFLK-2189 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Strobe 0 - 10 Hz، Auto، Sound Active، Adjustable Sensitivity نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور مدل Water Ripples Light
تجهیزات نور زنده
رقص نور مدل Water Ripples Light متفرقه 10,375,000 20:12:57 9,155,000 9,355,000
رقص نور مدل Water Ripples Light مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور مینی طرح دار مدل HH-104F
تجهیزات نور زنده
رقص نور مینی طرح دار مدل HH-104F متفرقه 2,960,000 1 آبان 1,850,000 1,850,000
رقص نور مینی طرح دار مدل HH-104F مناسب برای: محیط داخل/ خارج نمایشگر: ندارد
رقص نور مینی مدل لیزری طرح دار
تجهیزات نور زنده
رقص نور مینی مدل لیزری طرح دار متفرقه 2,890,000 20:12:57 2,303,000 2,350,000
رقص نور مینی مدل لیزری طرح دار مناسب برای: محیط داخل/ خارج
رقص نور پار   ال ای دی مدل TSK-54
تجهیزات نور زنده
رقص نور پار ال ای دی مدل TSK-54 متفرقه 15,990,000 20:12:58 13,050,000 14,450,000
رقص نور پار ال ای دی مدل TSK-54 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Sound Active، Master / Slave، Auto نمایشگر: دارد
رقص نور پار مدل LED Mini Par Light
تجهیزات نور زنده
رقص نور پار مدل LED Mini Par Light متفرقه 3,480,000 20:12:58 2,200,000 2,200,000
رقص نور پار مدل LED Mini Par Light مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto، Dimmer، Master / Slave، RGBW Colour Changing، Sound Active، Strobe 0 - 10 Hz نمایشگر: دارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور چاوت دجی مدل 6fx
تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دجی مدل 6fx چاوت‌دجی 32,000,000 26 فروردین 32,000,000 32,000,000
رقص نور چاوت دجی مدل 6fx مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Strobe 0 - 10 Hz، Auto نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور چاوت دجی مدل circus
تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دجی مدل circus چاوت‌دجی 30,000,000 26 فروردین 30,000,000 30,000,000
رقص نور چاوت دجی مدل circus مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Strobe 0 - 10 Hz، Auto، RGBW Colour Changing، Sound Active، Manual Setup نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور چاوت دیجی مدل 3 Color
تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دیجی مدل 3 Color چاوت‌دجی 28,000,000 26 فروردین 28,000,000 28,000,000
رقص نور چاوت دیجی مدل 3 Color مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Auto نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور چاوت دیجی مدل swarm 4fx
تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دیجی مدل swarm 4fx چاوت‌دجی 35,000,000 26 فروردین 35,000,000 35,000,000
رقص نور چاوت دیجی مدل swarm 4fx مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Strobe 0 - 10 Hz، Auto نمایشگر: دارد فن خنک کننده: دارد
رقص نور گردان ان پی مدل 336
تجهیزات نور زنده
رقص نور گردان ان پی مدل 336 متفرقه 662,000 20:12:57 560,000 620,000
رقص نور گردان ان پی مدل 336 مناسب برای: محیط داخل
رقص نور گردان کد 335
تجهیزات نور زنده
رقص نور گردان کد 335 متفرقه 385,000 24 خرداد 385,000 385,000
رقص نور گردان کد 335 مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
رقص نور یونی برایت مدل G-01
تجهیزات نور زنده
رقص نور یونی برایت مدل G-01 متفرقه 829,000 30 شهریور 799,000 829,000
رقص نور یونی برایت مدل G-01 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9410
تجهیزات نور زنده
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9410 متفرقه 4,500,000 4 مهر 4,600,000 4,600,000
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9410 مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: RGBW Colour Changing، Adjustable Sensitivity نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9411
تجهیزات نور زنده
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9411 متفرقه 2,450,000 30 شهریور 2,000,000 2,100,000
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9411 مناسب برای: محیط داخل عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، RGBW Colour Changing، Adjustable Sensitivity نمایشگر: ندارد
فلاشر رقص نور مدل TFLK-108
تجهیزات نور زنده
فلاشر رقص نور مدل TFLK-108 متفرقه 3,550,000 20:12:58 2,950,000 2,950,000
فلاشر رقص نور مدل TFLK-108 عملکرد‌های دستگاه: Strobe 0 - 10 Hz، Auto، Sound Active نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
لوگو پروژکتور مدل L30W
تجهیزات نور زنده
لوگو پروژکتور مدل L30W متفرقه 6,990,000 10 اردیبهشت 6,990,000 6,990,000
لوگو پروژکتور مدل L30W مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Auto نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: دارد
مایع دستگاه مه ساز ام تی اس مدل MT1
تجهیزات نور زنده
مایع دستگاه مه ساز ام تی اس مدل MT1 متفرقه 680,000 20:12:58 579,000 579,000
مایع دستگاه مه ساز ام تی اس مدل MT1 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Manual Setup نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
مایع دستگاه مه ساز ام تی اس مدل MT4
تجهیزات نور زنده
مایع دستگاه مه ساز ام تی اس مدل MT4 متفرقه 1,725,000 20:12:58 1,650,000 1,740,000
مایع دستگاه مه ساز ام تی اس مدل MT4 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Manual Setup نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
مایع مه ساز پی مدل P5
تجهیزات نور زنده
مایع مه ساز پی مدل P5 متفرقه 2,890,000 20:12:58 2,890,000 2,890,000
مایع مه ساز پی مدل P5 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Manual Setup نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
مه ساز ام تی اس مدل DF-1500A-LED
تجهیزات نور زنده
مه ساز ام تی اس مدل DF-1500A-LED متفرقه 25,800,000 29 خرداد 25,800,000 25,800,000
مه ساز ام تی اس مدل DF-1500A-LED مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: Dimmer، Strobe 0 - 10 Hz، RGBW Colour Changing، Manual Setup نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
کنترل کننده نور DMX مدل DV512-3
تجهیزات نور زنده
کنترل کننده نور DMX مدل DV512-3 متفرقه 10,000,000 20:12:58 10,000,000 10,000,000
کنترل کننده نور DMX مدل DV512-3 مناسب برای: محیط داخل/ خارج عملکرد‌های دستگاه: RGBW Colour Changing نمایشگر: ندارد فن خنک کننده: ندارد
مجموع موارد: 45 عدد در 1 صفحه
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل KP-230
قیمت: 3,400,000 ریال
قیمت: 3,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
لوگو پروژکتور مدل L30W
قیمت: 6,990,000 ریال
قیمت: 6,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دیجی مدل swarm 4fx
قیمت: 35,000,000 ریال
قیمت: 35,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور مجیک‌بال مدل US08
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری مدل HL-60
قیمت: 10,850,000 ریال
قیمت: 10,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور لیزری نایت استار مدلLS850-5C
قیمت: 44,990,000 ریال
قیمت: 44,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
کنترل کننده نور DMX مدل DV512-3
قیمت: 10,000,000 ریال
قیمت: 10,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور مینی طرح دار مدل HH-104F
قیمت: 2,960,000 ریال
قیمت: 2,960,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
فلاشر رقص نور مدل Room Storbe 108 GM-9410
قیمت: 4,500,000 ریال
قیمت: 4,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات نور زنده
رقص نور چاوت دجی مدل 5fx
قیمت: 35,000,000 ریال
قیمت: 35,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات