قیمت تجهیزات آکوستیک

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ایزولاتور میکروفن مدل WP12
تجهیزات آکوستیک
ایزولاتور میکروفن مدل WP12 متفرقه 6,700,000 10 اردیبهشت 6,700,000 6,700,000
ایزولاتور میکروفن مدل WP12
ایزولاتور میکروفون مدل BY303
تجهیزات آکوستیک
ایزولاتور میکروفون مدل BY303 متفرقه 6,450,000 20 اردیبهشت 6,550,000 6,550,000
ایزولاتور میکروفون مدل BY303
پنل آکوستیک ایران استودیو طرح حرمی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو طرح حرمی متفرقه 1,030,000 30 شهریور 870,000 870,000
پنل آکوستیک ایران استودیو طرح حرمی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل 06 MEIODI
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل 06 MEIODI متفرقه 990,000 30 شهریور 800,000 800,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل 06 MEIODI
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل F-VOOD1
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل F-VOOD1 متفرقه 730,000 30 شهریور 600,000 600,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل F-VOOD1
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل md55 بسته 4 عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل md55 بسته 4 عددی متفرقه 350,000 5 مرداد 340,000 340,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل md55 بسته 4 عددی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل md55 بسته دو عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل md55 بسته دو عددی متفرقه 180,000 21 مرداد 180,000 180,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل md55 بسته دو عددی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل دیفیوزر 50
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل دیفیوزر 50 متفرقه 1,200,000 30 شهریور 1,050,000 1,120,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل دیفیوزر 50
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سوپر مینی b68
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سوپر مینی b68 متفرقه 410,000 30 شهریور 350,000 350,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سوپر مینی b68
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند متفرقه 360,000 16 مرداد 300,000 300,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند محدب
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند محدب متفرقه 400,000 21 مرداد 400,000 400,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند محدب
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی  کد 02 بسته 4 عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 02 بسته 4 عددی متفرقه 1,800,000 6 مرداد 1,670,000 1,690,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 02 بسته 4 عددی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 02
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 02 متفرقه 620,000 6 مرداد 610,000 610,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 02
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 03
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 03 متفرقه 710,000 26 مرداد 640,000 690,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 03
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 03 بسته 4 عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 03 بسته 4 عددی متفرقه 2,200,000 5 مرداد 2,100,000 2,100,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 03 بسته 4 عددی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 04
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 04 متفرقه 770,000 26 مرداد 675,000 675,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 04
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 05
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 05 متفرقه 890,000 21 مرداد 760,000 760,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل شانه تخم مرغی کد 05
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل فلکسی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل فلکسی متفرقه 390,000 14 شهریور 390,000 475,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل فلکسی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پد اسپیکر کد 30
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پد اسپیکر کد 30 متفرقه 530,000 30 شهریور 420,000 420,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پد اسپیکر کد 30
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پولسار بسته 2عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پولسار بسته 2عددی متفرقه 300,000 25 فروردین 300,000 300,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پولسار بسته 2عددی
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل چهل پنجره
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل چهل پنجره متفرقه 2,150,000 30 شهریور 1,850,000 1,850,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل چهل پنجره
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل کرکره ای سایز 50*50 سانتی متر
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل کرکره ای سایز 50*50 سانتی متر متفرقه 385,000 25 اردیبهشت 365,000 365,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل کرکره ای سایز 50*50 سانتی متر
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل گلبرگ
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل گلبرگ متفرقه 1,970,000 16 مرداد 1,800,000 1,800,000
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل گلبرگ
پنل آکوستیک بیس ترپ ایران استودیو مدل مگافیوزر بسته 2 عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک بیس ترپ ایران استودیو مدل مگافیوزر بسته 2 عددی متفرقه 680,000 16 مرداد 610,000 620,000
پنل آکوستیک بیس ترپ ایران استودیو مدل مگافیوزر بسته 2 عددی
پنل آکوستیک مدل G103 بسته 4 عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک مدل G103 بسته 4 عددی متفرقه 760,000 26 مرداد 680,000 720,000
پنل آکوستیک مدل G103 بسته 4 عددی
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی متفرقه 650,000 21 مرداد 650,000 650,000
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی کد 456
تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی کد 456 متفرقه 700,000 21 مرداد 610,000 640,000
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی کد 456
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ام دی پلاس بسته 4 عددی
تجهیزات آکوستیک
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ام دی پلاس بسته 4 عددی متفرقه 380,000 30 شهریور 340,000 340,000
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ام دی پلاس بسته 4 عددی
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل بیس ترپ وود 60
تجهیزات آکوستیک
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل بیس ترپ وود 60 متفرقه 930,000 30 شهریور 800,000 800,000
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل بیس ترپ وود 60
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ویو وود 65
تجهیزات آکوستیک
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ویو وود 65 متفرقه 1,070,000 4 مهر 850,000 850,000
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ویو وود 65
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک مدل G103 بسته 4 عددی
قیمت: 760,000 ریال
قیمت: 760,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک مدل شانه تخم مرغی کد 456
قیمت: 700,000 ریال
قیمت: 700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل دیفیوزر 50
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل 06 MEIODI
قیمت: 990,000 ریال
قیمت: 990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل اکوستیک ایران استودیو مدل ام دی پلاس بسته 4 عددی
قیمت: 380,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل پد اسپیکر کد 30
قیمت: 530,000 ریال
قیمت: 530,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سینماراند محدب
قیمت: 400,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 1,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل سوپر مینی b68
قیمت: 410,000 ریال
قیمت: 410,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات آکوستیک
پنل آکوستیک ایران استودیو مدل F-VOOD1
قیمت: 730,000 ریال
قیمت: 730,000 ریال
مشاهده اطلاعات