قیمت تار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تار آوای مولانا مدل اسلیمی
تار
تار آوای مولانا مدل اسلیمی آوای مولانا 88,000,000 18:10:48 78,000,000 78,000,000
تار آوای مولانا مدل اسلیمی اندازه کاسه: کوچک
تار آوای مولانا مدل زرین
تار
تار آوای مولانا مدل زرین آوای مولانا 145,000,000 21 مرداد 128,000,000 128,000,000
تار آوای مولانا مدل زرین اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل طلوع
تار
تار آوای مولانا مدل طلوع آوای مولانا 120,000,000 18:10:48 108,000,000 108,000,000
تار آوای مولانا مدل طلوع اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل ققنوس
تار
تار آوای مولانا مدل ققنوس آوای مولانا 130,000,000 16 مرداد 110,000,000 110,000,000
تار آوای مولانا مدل ققنوس اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل مهتاب
تار
تار آوای مولانا مدل مهتاب آوای مولانا 130,000,000 21 مرداد 110,000,000 110,000,000
تار آوای مولانا مدل مهتاب
تار آوای مولانا مدل مژگان
تار
تار آوای مولانا مدل مژگان آوای مولانا 100,000,000 24 خرداد 100,000,000 100,000,000
تار آوای مولانا مدل مژگان اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل نغمه
تار
تار آوای مولانا مدل نغمه آوای مولانا 78,000,000 6 فروردین 78,000,000 78,000,000
تار آوای مولانا مدل نغمه اندازه کاسه: کوچک
تار آوای مولانا مدل چکامه
تار
تار آوای مولانا مدل چکامه آوای مولانا 130,000,000 18:10:48 118,000,000 118,000,000
تار آوای مولانا مدل چکامه اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل کمند
تار
تار آوای مولانا مدل کمند آوای مولانا 129,000,000 23 تیر 129,000,000 129,000,000
تار آوای مولانا مدل کمند اندازه کاسه: بزرگ
تار آوای مولانا مدل گیسو
تار
تار آوای مولانا مدل گیسو آوای مولانا 140,000,000 29 خرداد 140,000,000 140,000,000
تار آوای مولانا مدل گیسو اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل IR-610
تار
تار ایران ساز مدل IR-610 متفرقه 33,150,000 2 خرداد 33,150,000 34,320,000
تار ایران ساز مدل IR-610 اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل IR-620
تار
تار ایران ساز مدل IR-620 متفرقه 36,000,000 14 خرداد 36,000,000 36,000,000
تار ایران ساز مدل IR-620 اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل IR-640
تار
تار ایران ساز مدل IR-640 متفرقه 34,000,000 31 فروردین 34,000,000 34,000,000
تار ایران ساز مدل IR-640 اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل ترمه
تار
تار ایران ساز مدل ترمه متفرقه 44,500,000 10 اردیبهشت 50,000,000 50,000,000
تار ایران ساز مدل ترمه اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل دلنواز
تار
تار ایران ساز مدل دلنواز متفرقه 60,350,000 2 خرداد 60,350,000 65,100,000
تار ایران ساز مدل دلنواز اندازه کاسه: بزرگ
تار ایران ساز مدل کهربا
تار
تار ایران ساز مدل کهربا متفرقه 51,350,000 10 خرداد 51,350,000 59,250,000
تار ایران ساز مدل کهربا اندازه کاسه: بزرگ
تار بختیاری مدل 2 مهر
تار
تار بختیاری مدل 2 مهر متفرقه 38,000,000 18:10:47 49,800,700 50,089,600
تار بختیاری مدل 2 مهر اندازه کاسه: بزرگ
تار مهران کلهر مدل 3 مهر
تار
تار مهران کلهر مدل 3 مهر متفرقه 38,000,000 25 فروردین 38,000,000 38,000,000
تار مهران کلهر مدل 3 مهر اندازه کاسه: بزرگ
تار مهران کلهر مدل سه مهر کد gol4
تار
تار مهران کلهر مدل سه مهر کد gol4 متفرقه 48,950,000 15 اردیبهشت 48,950,000 55,000,000
تار مهران کلهر مدل سه مهر کد gol4
تار هاشمیان مدل 1 مهر
تار
تار هاشمیان مدل 1 مهر متفرقه 34,000,000 31 فروردین 34,000,000 34,000,000
تار هاشمیان مدل 1 مهر
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت
تار
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت متفرقه 42,500,000 21 مرداد 43,000,000 43,000,000
تار هاشمیان مدل 2 مهر تخت
تار هاشمیان مدل 3 مهر
تار
تار هاشمیان مدل 3 مهر متفرقه 54,600,000 21 مرداد 55,000,000 55,000,000
تار هاشمیان مدل 3 مهر
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
تار
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت متفرقه 58,700,000 10 اردیبهشت 58,700,000 58,700,000
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
تار کشاورز مدل 1 مهر کد IR-4566
تار
تار کشاورز مدل 1 مهر کد IR-4566 متفرقه 31,500,000 14 خرداد 31,500,000 31,500,000
تار کشاورز مدل 1 مهر کد IR-4566 اندازه کاسه: بزرگ
تار کشاورز مدل 2 مهر
تار
تار کشاورز مدل 2 مهر متفرقه 37,500,000 14 خرداد 37,500,000 37,500,000
تار کشاورز مدل 2 مهر اندازه کاسه: بزرگ
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه
قیمت تار
تار آوای مولانا مدل ققنوس
قیمت: 130,000,000 ریال
قیمت: 130,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار ایران ساز مدل IR-610
قیمت: 33,150,000 ریال
قیمت: 33,150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار ایران ساز مدل IR-640
قیمت: 34,000,000 ریال
قیمت: 34,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار ایران ساز مدل دلنواز
قیمت: 60,350,000 ریال
قیمت: 60,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار ایران ساز مدل کهربا
قیمت: 51,350,000 ریال
قیمت: 51,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار آوای مولانا مدل مژگان
قیمت: 100,000,000 ریال
قیمت: 100,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار آوای مولانا مدل نغمه
قیمت: 78,000,000 ریال
قیمت: 78,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار بختیاری مدل 2 مهر
قیمت: 38,000,000 ریال
قیمت: 38,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار آوای مولانا مدل چکامه
قیمت: 130,000,000 ریال
قیمت: 130,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تار
تار هاشمیان مدل 3 مهر تخت
قیمت: 58,700,000 ریال
قیمت: 58,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات