قیمت آمپلی‌فایر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر  جی بی ال مدل BETA 3000
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 3000 جی بی ال 19,000,000 16 مرداد 19,000,000 19,000,000
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 3000 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری، میکروفن، ورودی USB سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی صدا - 6.5 میلی‌متری، خروجی اسپیکر مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس
آمپلی فایر  جی بی ال مدل BETA 8000
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 8000 جی بی ال 44,200,000 10 اردیبهشت 44,200,000 44,200,000
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 8000 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری، AUX، میکروفن، 1/4 اینچ سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون، خروجی صدا - 6.5 میلی‌متری، 1/4 اینچ مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
آمپلی فایر استگ مدل EDA40
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر استگ مدل EDA40 استگ 42,000,000 9 مهر 39,500,000 39,500,000
آمپلی فایر استگ مدل EDA40 سیستم: دیجیتال
آمپلی فایر ان یو ایکس مدل Solid Studio
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر ان یو ایکس مدل Solid Studio ان یو ایکس 21,500,000 6 فروردین 21,500,000 21,500,000
آمپلی فایر ان یو ایکس مدل Solid Studio ورودی: جک 6.5 میلی‌متری سیستم: شبیه ساز خروجی: خروجی صدا - 6.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر جویو مدل DC-15
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر جویو مدل DC-15 متفرقه 21,000,000 29 خرداد 21,000,000 21,000,000
آمپلی فایر جویو مدل DC-15 ورودی: AUX سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی اسپیکر مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر جویو مدل DC-15
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر جویو مدل DC-15 جویو 21,000,000 10 اردیبهشت 21,000,000 21,000,000
آمپلی فایر جویو مدل DC-15 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار آکوستیک
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 2500
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 2500 جی بی ال 16,350,000 10 اردیبهشت 16,350,000 16,350,000
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 2500 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری، AUX، میکروفن، 1/4 اینچ سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون، خروجی صدا - 6.5 میلی‌متری، 1/4 اینچ مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
آمپلی فایر فندر مدل 2313706900 Acoustasonic 15
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر فندر مدل 2313706900 Acoustasonic 15 فندر 22,900,000 6 اردیبهشت 22,900,000 22,900,000
آمپلی فایر فندر مدل 2313706900 Acoustasonic 15 ورودی: 1/4 اینچ سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار آکوستیک
آمپلی فایر فندر مدل آکوستاسونیک 90
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر فندر مدل آکوستاسونیک 90 فندر 57,200,000 6 اردیبهشت 57,200,000 57,200,000
آمپلی فایر فندر مدل آکوستاسونیک 90 ورودی: 1/4 اینچ، XLR، جک FootSwitch سیستم: لامپ خلاء خروجی: XLR مناسب برای: گیتار آکوستیک
آمپلی فایر هدفون گیتار جویو مدل JA-03
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر هدفون گیتار جویو مدل JA-03 جویو 3,800,000 16 مرداد 3,325,000 3,325,000
آمپلی فایر هدفون گیتار جویو مدل JA-03 ورودی: جک 3.5 میلی‌متری سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار  ایدن مدل EM15
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار ایدن مدل EM15 متفرقه 24,930,000 02:13:10 24,800,000 24,800,000
آمپلی فایر گیتار ایدن مدل EM15 ورودی: AUX، 1/4 اینچ سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار باس
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01 جویو 3,400,000 02:13:11 2,992,500 2,992,500
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01 ورودی: جک 3.5 میلی‌متری، میکروفن سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01 جویو 3,300,000 4 مهر 2,850,000 2,900,000
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01 ورودی: جک 3.5 میلی‌متری سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-02
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-02 جویو 4,500,000 29 خرداد 4,500,000 4,500,000
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-02 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی اسپیکر مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code 50
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code 50 مارشال امپلیفیکیشن 61,500,000 15 اردیبهشت 61,500,000 61,500,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code 50 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری، AUX، جک FootSwitch سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code25
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code25 مارشال 41,000,000 10 اردیبهشت 41,000,000 41,000,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code25 ورودی: جک 6.5 میلی‌متری سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی اسپیکر مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG10
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG10 مارشال 22,000,000 10 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG10 ورودی: جک 3.5 میلی‌متری، 1/4 اینچ سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون، خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG102FX
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG102FX مارشال 80,000,000 10 اردیبهشت 80,000,000 80,000,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG102FX ورودی: جک 3.5 میلی‌متری، AUX، 1/4 اینچ سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون، خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15 مارشال 26,000,000 10 اردیبهشت 26,000,000 26,000,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15 ورودی: جک 3.5 میلی‌متری، AUX، 1/4 اینچ سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون، خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15R
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15R مارشال 29,000,000 10 اردیبهشت 29,000,000 29,000,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15R ورودی: جک 3.5 میلی‌متری، AUX، 1/4 اینچ سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون، خروجی صدا - 3.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک گیتار باس گیتار آکوستیک
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG50cfx
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG50cfx مارشال امپلیفیکیشن 63,360,000 29 خرداد 63,360,000 63,360,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG50cfx ورودی: جک 6.5 میلی‌متری، AUX، جک FootSwitch سیستم: دیجیتال خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VX II
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VX II ووکس 27,830,000 10 اردیبهشت 27,830,000 27,830,000
آمپلی فایر گیتار ووکس مدل VX II سیستم: لامپ خلاء مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی فایر گیتار یاماها مدل GA-15II
آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار یاماها مدل GA-15II یاماها 29,700,000 5 مرداد 23,750,000 23,750,000
آمپلی فایر گیتار یاماها مدل GA-15II ورودی: جک 6.5 میلی‌متری سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی‌ فایر فندر مدل Frontman 10G
آمپلی‌فایر
آمپلی‌ فایر فندر مدل Frontman 10G فندر 18,600,000 2 مرداد 16,250,000 16,250,000
آمپلی‌ فایر فندر مدل Frontman 10G ورودی: AUX، 1/4 اینچ سیستم: شبیه ساز خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 20
آمپلی‌فایر
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 20 فندر 54,000,000 02:13:11 24,650,000 24,650,000
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 20 ورودی: AUX، 1/4 اینچ سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 40
آمپلی‌فایر
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 40 فندر 61,000,000 9 مهر 43,600,000 43,600,000
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 40 ورودی: 1/4 اینچ، ورودی رفت برگشت افکت سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustang LT25
آمپلی‌فایر
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustang LT25 فندر 39,500,000 29 خرداد 39,500,000 39,500,000
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustang LT25 ورودی: AUX، 1/4 اینچ سیستم: شبیه ساز خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange I V2
آمپلی‌فایر
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange I V2 فندر 59,000,000 02:13:11 51,000,000 55,000,000
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustange I V2 ورودی: AUX، 1/4 اینچ سیستم: نیمه جامد خروجی: هدفون مناسب برای: گیتار الکتریک
افکت ووکس مدل Time Machine
آمپلی‌فایر
افکت ووکس مدل Time Machine ووکس 8,470,000 6 فروردین 8,470,000 8,470,000
افکت ووکس مدل Time Machine ورودی: جک 6.5 میلی‌متری سیستم: دیجیتال خروجی: خروجی صدا - 6.5 میلی‌متری مناسب برای: گیتار الکتریک
فرستنده بی‌ سیم آمپلی فایر استگ مدل SUW30GBS
آمپلی‌فایر
فرستنده بی‌ سیم آمپلی فایر استگ مدل SUW30GBS استگ 28,000,000 14 شهریور 28,000,000 28,000,000
فرستنده بی‌ سیم آمپلی فایر استگ مدل SUW30GBS مناسب برای: گیتار الکتریک
پدال افکت واه گیتار آیبانز مدل WD-7JR
آمپلی‌فایر
پدال افکت واه گیتار آیبانز مدل WD-7JR آیبانز 11,930,000 6 فروردین 11,930,000 11,930,000
پدال افکت واه گیتار آیبانز مدل WD-7JR ورودی: 1/4 اینچ سیستم: نیمه جامد خروجی: 1/4 اینچ
پدال واه دانلوپ جیمی هندریکس مدل JH-1D
آمپلی‌فایر
پدال واه دانلوپ جیمی هندریکس مدل JH-1D دانلوپ 35,000,000 02:13:11 19,800,000 19,800,000
پدال واه دانلوپ جیمی هندریکس مدل JH-1D ورودی: 1/4 اینچ خروجی: 1/4 اینچ مناسب برای: گیتار الکتریک
مجموع موارد: 32 عدد در 1 صفحه
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر فندر مدل 2313706900 Acoustasonic 15
قیمت: 22,900,000 ریال
قیمت: 22,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
فرستنده بی‌ سیم آمپلی فایر استگ مدل SUW30GBS
قیمت: 28,000,000 ریال
قیمت: 28,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG50cfx
قیمت: 63,360,000 ریال
قیمت: 63,360,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی‌فایر فندر مدل Mustang LT25
قیمت: 39,500,000 ریال
قیمت: 39,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل Code 50
قیمت: 61,500,000 ریال
قیمت: 61,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG102FX
قیمت: 80,000,000 ریال
قیمت: 80,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار جویو مدل JA-01
قیمت: 3,400,000 ریال
قیمت: 3,400,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG10
قیمت: 22,000,000 ریال
قیمت: 22,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی‌فایر فندر مدل Champion 20
قیمت: 54,000,000 ریال
قیمت: 54,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت آمپلی‌فایر
آمپلی فایر جی بی ال مدل BETA 2500
قیمت: 16,350,000 ریال
قیمت: 16,350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات