قیمت آلات موسیقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
-ویالن رناتو120 سایز 1/4
آلات موسیقی
-ویالن رناتو120 سایز 1/4 22,500,000 13 آذر 24,225,000 24,225,000
-ویالن رناتو120 سایز 1/4
آمپلی فایر اورنج مدل CRUSH-12
آلات موسیقی
آمپلی فایر اورنج مدل CRUSH-12 46,000,000 18 مرداد 49,000,000 49,000,000
آمپلی فایر اورنج مدل CRUSH-12
آمپلی فایر جویو مدل DC-15
آلات موسیقی
آمپلی فایر جویو مدل DC-15 40,000,000 13 آذر 40,000,000 40,000,000
آمپلی فایر جویو مدل DC-15
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 100
آلات موسیقی
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 100 78,950,000 3 اردیبهشت 75,950,000 78,950,000
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 100
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 40
آلات موسیقی
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 40 73,500,000 18 مرداد 73,500,000 73,500,000
آمپلی فایر فندر مدل MUSTANG GT 40
آمپلی فایر هدفون بیرداینامیک مدل A 20
آلات موسیقی
آمپلی فایر هدفون بیرداینامیک مدل A 20 119,000,000 13 آذر 140,000,000 140,000,000
آمپلی فایر هدفون بیرداینامیک مدل A 20
آمپلی فایر گیتار لینی مدل LX20
آلات موسیقی
آمپلی فایر گیتار لینی مدل LX20 40,990,000 1 آبان 34,000,000 34,000,000
آمپلی فایر گیتار لینی مدل LX20
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15cfx
آلات موسیقی
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15cfx 42,600,000 18 مرداد 42,600,000 42,600,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG15cfx
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG2CFX
آلات موسیقی
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG2CFX 24,000,000 3 مرداد 25,200,000 25,200,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG2CFX
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG30cfx
آلات موسیقی
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG30cfx 61,000,000 18 مرداد 61,000,000 61,000,000
آمپلی فایر گیتار مارشال مدل MG30cfx
آمپلی فایر یاماها مدل thr5a
آلات موسیقی
آمپلی فایر یاماها مدل thr5a 40,950,000 11 خرداد 40,950,000 40,950,000
آمپلی فایر یاماها مدل thr5a
آمپلی‌فایر حرفه‌ای استریوی بهرینگر مدل EP4000
آلات موسیقی
آمپلی‌فایر حرفه‌ای استریوی بهرینگر مدل EP4000 82,000,000 3 اردیبهشت 82,000,000 82,000,000
آمپلی‌فایر حرفه‌ای استریوی بهرینگر مدل EP4000
آچار کوک درام سابین مدل SSRAT
آلات موسیقی
آچار کوک درام سابین مدل SSRAT 2,300,000 29 مهر 1,920,000 1,920,000
آچار کوک درام سابین مدل SSRAT
آچار کوک سنتور مدل 02
آلات موسیقی
آچار کوک سنتور مدل 02 179,000 13 آذر 150,000 150,000
آچار کوک سنتور مدل 02
احیا کننده و محافظ سنج پایست
آلات موسیقی
احیا کننده و محافظ سنج پایست 3,960,000 5 مرداد 2,500,000 2,500,000
احیا کننده و محافظ سنج پایست
ادوات پرکاشن ماینل مدل Nino 4
آلات موسیقی
ادوات پرکاشن ماینل مدل Nino 4 14,400,000 29 مهر 7,500,000 7,500,000
ادوات پرکاشن ماینل مدل Nino 4
ادوات کاخن مانت ماینل مدل CSM-L
آلات موسیقی
ادوات کاخن مانت ماینل مدل CSM-L 4,800,000 29 مهر 2,500,000 2,500,000
ادوات کاخن مانت ماینل مدل CSM-L
ادوات کاخن مانت ماینل مدل CSM-M
آلات موسیقی
ادوات کاخن مانت ماینل مدل CSM-M 3,400,000 29 مهر 1,800,000 1,800,000
ادوات کاخن مانت ماینل مدل CSM-M
ارشه کربن ویولن مدل MZ66 CARBON
آلات موسیقی
ارشه کربن ویولن مدل MZ66 CARBON 6,300,000 1 آبان 5,800,000 5,800,000
ارشه کربن ویولن مدل MZ66 CARBON
اسلاید ارنی بال مدل P04228
آلات موسیقی
اسلاید ارنی بال مدل P04228 2,590,000 24 خرداد 2,590,000 2,590,000
اسلاید ارنی بال مدل P04228
اسلاید استیل کروم دانلوپ مدل 220
آلات موسیقی
اسلاید استیل کروم دانلوپ مدل 220 2,100,000 29 مهر 2,100,000 2,100,000
اسلاید استیل کروم دانلوپ مدل 220
اسلاید دانلوپ مدل 210
آلات موسیقی
اسلاید دانلوپ مدل 210 4,400,000 13 آذر 3,390,000 3,390,000
اسلاید دانلوپ مدل 210
اسپیکر دکوراتیو جی.تی.آر مدل JM6060T بسته دو عددی
آلات موسیقی
اسپیکر دکوراتیو جی.تی.آر مدل JM6060T بسته دو عددی 37,500,000 13 آذر 38,000,000 38,000,000
اسپیکر دکوراتیو جی.تی.آر مدل JM6060T بسته دو عددی
اسپیکر دیواری اف بی تی مدل Project 550
آلات موسیقی
اسپیکر دیواری اف بی تی مدل Project 550 43,800,000 13 آذر 42,800,000 42,800,000
اسپیکر دیواری اف بی تی مدل Project 550
اسپیکر ریلوپ مدل 12
آلات موسیقی
اسپیکر ریلوپ مدل 12 109,000,000 21 فروردین 109,000,000 109,000,000
اسپیکر ریلوپ مدل 12
اسپیکر مانیتور آدام آدیو مدل T7V بسته دو عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور آدام آدیو مدل T7V بسته دو عددی 202,635,000 13 آذر 202,635,000 202,635,000
اسپیکر مانیتور آدام آدیو مدل T7V بسته دو عددی
اسپیکر مانیتور استودیو اینفراسونیک مدل Blow 4 بسته 2 عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو اینفراسونیک مدل Blow 4 بسته 2 عددی 59,000,000 18 مرداد 39,500,000 39,500,000
اسپیکر مانیتور استودیو اینفراسونیک مدل Blow 4 بسته 2 عددی
اسپیکر مانیتور استودیو اینفراسونیک مدل Blow 5 بسته 2 عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو اینفراسونیک مدل Blow 5 بسته 2 عددی 49,000,000 11 خرداد 49,000,000 49,000,000
اسپیکر مانیتور استودیو اینفراسونیک مدل Blow 5 بسته 2 عددی
اسپیکر مانیتور استودیو جی بی ال مدل LSR308
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو جی بی ال مدل LSR308 265,000,000 13 آذر 127,500,000 127,500,000
اسپیکر مانیتور استودیو جی بی ال مدل LSR308
اسپیکر مانیتور استودیو سامسون مدل MediaOne 5a مجموعه 2 عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو سامسون مدل MediaOne 5a مجموعه 2 عددی 66,500,000 18 مرداد 46,000,000 46,000,000
اسپیکر مانیتور استودیو سامسون مدل MediaOne 5a مجموعه 2 عددی
اسپیکر مانیتور استودیو سامسون مدل Studio GT مجموعه 2 عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو سامسون مدل Studio GT مجموعه 2 عددی 41,500,000 11 خرداد 41,500,000 41,500,000
اسپیکر مانیتور استودیو سامسون مدل Studio GT مجموعه 2 عددی
اسپیکر مانیتور استودیو پروئل مدل EIKON 5 بسته دو عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو پروئل مدل EIKON 5 بسته دو عددی 111,269,300 29 مهر 67,000,000 70,000,000
اسپیکر مانیتور استودیو پروئل مدل EIKON 5 بسته دو عددی
اسپیکر مانیتور استودیو پروئل مدل EIKON 6 بسته دو عددی
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو پروئل مدل EIKON 6 بسته دو عددی 141,935,500 29 مهر 84,000,000 88,000,000
اسپیکر مانیتور استودیو پروئل مدل EIKON 6 بسته دو عددی
اسپیکر مانیتور استودیو یاماها مدل HS5i
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو یاماها مدل HS5i 162,000,000 13 آذر 97,000,000 97,000,000
اسپیکر مانیتور استودیو یاماها مدل HS5i
اسپیکر مانیتور استودیو یاماها مدل HS7i
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور استودیو یاماها مدل HS7i 131,000,000 21 تیر 131,000,000 131,000,000
اسپیکر مانیتور استودیو یاماها مدل HS7i
اسپیکر مانیتور السیس مدل elevate 4
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور السیس مدل elevate 4 55,000,000 5 مرداد 55,000,000 55,000,000
اسپیکر مانیتور السیس مدل elevate 4
اسپیکر مانیتور داینادیو مدل LYD5
آلات موسیقی
اسپیکر مانیتور داینادیو مدل LYD5 265,000,000 18 مرداد 265,000,000 265,000,000
اسپیکر مانیتور داینادیو مدل LYD5
اسپیکر پسیو بهرینگر مدل Eurolive B212XL
آلات موسیقی
اسپیکر پسیو بهرینگر مدل Eurolive B212XL 110,000,000 13 آذر 100,000,000 100,000,000
اسپیکر پسیو بهرینگر مدل Eurolive B212XL
افکت جویو مدل لوپر کد JF-329
آلات موسیقی
افکت جویو مدل لوپر کد JF-329 19,900,000 18 مرداد 16,000,000 16,000,000
افکت جویو مدل لوپر کد JF-329
افکت والتون مدل MES-7
آلات موسیقی
افکت والتون مدل MES-7 25,500,000 11 خرداد 25,500,000 25,500,000
افکت والتون مدل MES-7
افکت پدال فاز دانلوپ جیمی هندریکس مدل JH-F1
آلات موسیقی
افکت پدال فاز دانلوپ جیمی هندریکس مدل JH-F1 45,000,000 29 مهر 45,000,000 45,000,000
افکت پدال فاز دانلوپ جیمی هندریکس مدل JH-F1
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox2
آلات موسیقی
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox2 22,400,000 18 مرداد 22,400,000 22,400,000
افکت گیتار الکتریک جویو مدل Gembox2
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE250
آلات موسیقی
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE250 139,750,000 13 آذر 99,750,000 99,750,000
افکت گیتار الکتریک موئر مدل GE250
افکت گیتار الکتریک والتون مدل GP-100
آلات موسیقی
افکت گیتار الکتریک والتون مدل GP-100 49,500,000 1 آبان 39,900,000 39,900,000
افکت گیتار الکتریک والتون مدل GP-100
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Loop Core Deluxe
آلات موسیقی
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Loop Core Deluxe 24,900,000 26 فروردین 21,900,000 24,900,000
افکت گیتار ان یو ایکس مدل Loop Core Deluxe
افکت گیتار هاتون مدل Ampero
آلات موسیقی
افکت گیتار هاتون مدل Ampero 93,000,000 3 اردیبهشت 93,000,000 93,000,000
افکت گیتار هاتون مدل Ampero
افکت گیتار هاتون مدل Ampero
آلات موسیقی
افکت گیتار هاتون مدل Ampero 170,000,000 13 آذر 170,000,000 170,000,000
افکت گیتار هاتون مدل Ampero
افکت گیتار هاتون مدل Ampero one
آلات موسیقی
افکت گیتار هاتون مدل Ampero one 96,000,000 29 مهر 68,000,000 68,000,000
افکت گیتار هاتون مدل Ampero one
افکت گیتار هاتون مدل Omni AC
آلات موسیقی
افکت گیتار هاتون مدل Omni AC 28,000,000 3 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
افکت گیتار هاتون مدل Omni AC
افکت گیتار هاتون مدل Omni IR
آلات موسیقی
افکت گیتار هاتون مدل Omni IR 28,000,000 3 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
افکت گیتار هاتون مدل Omni IR
مجموع موارد: 5096 عدد در 102 صفحه
قیمت آلات موسیقی
میکروفن کد 01
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
کابل میکروفن کنون به کنون ساندکو مدل 3040 طول 10 متر
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
کالیمبا جکو مدل K17M
قیمت: 14,841,000 ریال
قیمت: 14,841,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
بست کابل صدا استگ مدل VCS-225 بسته 5 عددی
قیمت: 680,000 ریال
قیمت: 680,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
سیم گیر ویولن مدل آبنوس کد 01
قیمت: 700,000 ریال
قیمت: 700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
هدفون آدیو-تکنیکا مدل ATH-S100iS
قیمت: 2,593,500 ریال
قیمت: 2,593,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
سافت کیس میکسر دایناکورد مدل cms 1000_3
قیمت: 1,630,000 ریال
قیمت: 1,630,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
مضراب بلز مدل 001
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آلات موسیقی
فلوت ریکوردر طرح سرخپوستی مدل F4
قیمت: 3,200,000 ریال
قیمت: 3,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات