قیمت کامپیوتر سرور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
راک سرور تکام مدل TASR37800
کامپیوتر سرور
راک سرور تکام مدل TASR37800 تکام 18,000,000 6 مرداد 18,000,000 18,000,000
راک سرور تکام مدل TASR37800
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,100,000 24 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 21 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 21 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 21 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 26 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 26 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 26 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 31 خرداد 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 5 تیر 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 10 تیر 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 10 تیر 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR متفرقه 2,500,000 10 تیر 2,500,000 2,500,000
رک کافل مدل 05DVR
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10 اچ پی ای 190,000,000 10 تیر 165,000,000 165,000,000
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A اچ‌پی 88,100,000 17 فروردین 88,100,000 88,100,000
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7 اچ‌پی 60,000,000 3 فروردین 60,000,000 60,000,000
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7 اچ‌پی 60,000,000 3 فروردین 60,000,000 60,000,000
کامپیوتر سرور اچ پی مدل پرولینت DL380 G7
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 99,900,000 18 مرداد 82,000,000 84,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 4 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 9 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 9 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27 متفرقه 65,000,000 9 فروردین 65,000,000 65,000,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-44
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-44 متفرقه 128,000,000 1 مهر 87,000,000 94,500,000
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-44
کامپیوتر سرور دل مدل Power edge R330
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور دل مدل Power edge R330 دل 230,000,000 17 فروردین 230,000,000 230,000,000
کامپیوتر سرور دل مدل Power edge R330
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل RX1330 M2
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل RX1330 M2 فوجیتسو 528,600,000 17 فروردین 528,600,000 528,600,000
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل RX1330 M2
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل TX1320 M2
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل TX1320 M2 فوجیتسو 347,500,000 17 فروردین 347,500,000 347,500,000
کامپیوتر سرور فوجیتسو مدل TX1320 M2
کامپیوتر سرور مدل 6lash 1241V3
کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور مدل 6lash 1241V3 متفرقه 154,800,000 6 آبان 159,800,000 159,800,000
کامپیوتر سرور مدل 6lash 1241V3
مجموع موارد: 29 عدد در 1 صفحه
قیمت کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور مدل 6lash 1241V3
قیمت: 154,800,000 ریال
قیمت: 154,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی مدل Proliant Enterprise TM200 - A
قیمت: 88,100,000 ریال
قیمت: 88,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور اچ پی ای مدل ML30 G10
قیمت: 190,000,000 ریال
قیمت: 190,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
رک کافل مدل 05DVR
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کامپیوتر سرور
کامپیوتر سرور تلسا مدل TC920-27
قیمت: 65,000,000 ریال
قیمت: 65,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات