قیمت کامپیوترهای All-in-One

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کامپیوتر همه کاره 15.6 اینچی  مدل GK1501
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 15.6 اینچی مدل GK1501 متفرقه 78,000,000 11 مرداد 72,000,000 72,000,000
کامپیوتر همه کاره 15.6 اینچی مدل GK1501 ظرفیت حافظه داخلی: 32 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 96,900,000 24 تیر 93,900,000 95,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 99,700,000 25 فروردین 99,700,000 99,700,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 99,700,000 30 فروردین 99,700,000 99,700,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 99,700,000 30 فروردین 99,700,000 99,700,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 89,900,000 4 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 89,900,000 4 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 89,900,000 4 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 89,900,000 24 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 89,900,000 24 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 89,900,000 24 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 87,900,000 16 خرداد 87,900,000 87,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 87,900,000 16 خرداد 87,900,000 87,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 87,900,000 16 خرداد 87,900,000 87,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 87,900,000 21 خرداد 87,900,000 87,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 87,900,000 21 خرداد 87,900,000 87,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ایسوس 87,900,000 21 خرداد 87,900,000 87,900,000
کامپیوتر همه کاره 16اینچی ایسوس مدل AIO V161GAT - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 768 × 1366 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 31 خرداد 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 31 خرداد 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 10 تیر 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 10 تیر 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 10 تیر 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 19 تیر 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 19 تیر 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 147,000,000 19 تیر 147,000,000 147,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 11 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 11 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 13 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 13 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 13 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 18 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 18 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 18 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 23 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 23 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 23 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 28 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 28 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 28 مرداد 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 3 شهریور 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 متفرقه 167,000,000 3 شهریور 167,000,000 167,000,000
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17 ظرفیت حافظه داخلی: 320 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Celeron دقت صفحه نمایش: 1080 × 2048 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی آدورا ADORA20G
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی آدورا ADORA20G ام اس آی 105,900,000 27 فروردین 105,900,000 105,900,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی آدورا ADORA20G ظرفیت حافظه داخلی: 750 گیگابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Pentium دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل  ADORA 20 2M - B
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل ADORA 20 2M - B ام اس آی 109,900,000 5 اردیبهشت 104,900,000 109,900,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل ADORA 20 2M - B ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:خیر
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل  Pro 20ET 7NC - G
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل Pro 20ET 7NC - G ام اس آی 143,000,000 4 اردیبهشت 143,000,000 143,000,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل Pro 20ET 7NC - G ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - K
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - K ام اس آی 114,900,000 4 اردیبهشت 114,900,000 114,900,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - K ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - L
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - L ام اس آی 156,200,000 24 خرداد 156,200,000 156,200,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - L ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 WT - H
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 WT - H ام اس آی 115,900,000 4 اردیبهشت 115,900,000 115,900,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 WT - H ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203G - AG
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203G - AG ام اس آی 174,900,000 26 خرداد 174,900,000 174,900,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203G - AG ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203G WT - O
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203G WT - O ام اس آی 142,500,000 24 اردیبهشت 136,500,000 136,500,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203G WT - O ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 4 گیگابایت سری پردازنده: Core i3 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل Pro 20 EDT 6QC - A
کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل Pro 20 EDT 6QC - A ام اس آی 419,000,000 18:13:54 316,000,000 366,000,000
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل Pro 20 EDT 6QC - A ظرفیت حافظه داخلی: یک ترابایت ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت سری پردازنده: Core i7 دقت صفحه نمایش: 900 × 1600 صفحه نمایش لمسی:بله
مجموع موارد: 290 عدد در 6 صفحه
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 20 اینچی ام اس آی مدل Pro 20E 7M - E
قیمت: 192,800,000 ریال
قیمت: 192,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل AE203 - K
قیمت: 114,900,000 ریال
قیمت: 114,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی اینوورس مدل A2412W
قیمت: 199,000,000 ریال
قیمت: 199,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 20 اینچی ام اس آی مدل Pro 20E 7M - C
قیمت: 174,000,000 ریال
قیمت: 174,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی اچ پی مدل EliteOne 800 G4-T
قیمت: 286,900,000 ریال
قیمت: 286,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 19.5 اینچی ام اس آی مدل Pro 20ET 7NC - G
قیمت: 143,000,000 ریال
قیمت: 143,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 22 اینچی ام اس آی مدل Pro 22 X 9MT - D
قیمت: 227,500,000 ریال
قیمت: 227,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 24 اینچی اچ پی مدل ProOne 440 G5-E
قیمت: 391,300,000 ریال
قیمت: 391,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 21.5 اینچی گرین مدل GX22-i314S
قیمت: 148,000,000 ریال
قیمت: 148,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کامپیوترهای All-in-One
کامپیوتر همه کاره 17 اینچی مدل IT-APCR17
قیمت: 167,000,000 ریال
قیمت: 167,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات