قیمت کارت‌خوان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کارت خوان  OTG ایکس پی-پروداکت مدل XP-OT3200
کارت‌خوان
کارت خوان OTG ایکس پی-پروداکت مدل XP-OT3200 ایکس پی-پروداکت 70,000 30 فروردین 70,000 70,000
کارت خوان OTG ایکس پی-پروداکت مدل XP-OT3200
کارت خوان  ارلدام مدل ET-OT05
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT05 ارلدام 160,000 15 تیر 160,000 160,000
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT05
کارت خوان  ارلدام مدل ET-OT05
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT05 ارلدام 160,000 15 تیر 160,000 160,000
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT05
کارت خوان  ایکس پی-پروداکت مدل XP-10
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-10 ایکس پی-پروداکت 82,000 14 شهریور 49,200 82,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-10
کارت خوان  مدل GR-C10
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GR-C10 متفرقه 110,000 3 شهریور 100,000 100,000
کارت خوان مدل GR-C10
کارت خوان MicroSD سایوتیم مدل SY-01
کارت‌خوان
کارت خوان MicroSD سایوتیم مدل SY-01 سایوتیم 140,000 6 مهر 140,000 140,000
کارت خوان MicroSD سایوتیم مدل SY-01
کارت خوان OTG مدل SG-009
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مدل SG-009 متفرقه 850,000 27 شهریور 850,000 850,000
کارت خوان OTG مدل SG-009
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 2,480,000 4 فروردین 2,480,000 2,480,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 3,880,000 17 شهریور 1,990,000 3,380,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 2,990,000 11 مهر 2,990,000 2,990,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 2,990,000 11 مهر 2,990,000 2,990,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 2,990,000 16 مهر 2,990,000 2,990,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 2,990,000 16 مهر 2,990,000 2,990,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT31
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT31 ارلدام 2,300,000 3 شهریور 1,800,000 1,800,000
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT31
کارت خوان ارلدام مدل OT21
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل OT21 متفرقه 1,390,000 7 شهریور 1,390,000 1,390,000
کارت خوان ارلدام مدل OT21
کارت خوان اس اس کا مدل SCRS028
کارت‌خوان
کارت خوان اس اس کا مدل SCRS028 اس اس کا 800,000 21 مهر 800,000 800,000
کارت خوان اس اس کا مدل SCRS028
کارت خوان ال ویژن مدل EL-681
کارت‌خوان
کارت خوان ال ویژن مدل EL-681 متفرقه 560,000 27 شهریور 560,000 560,000
کارت خوان ال ویژن مدل EL-681
کارت خوان الدینیو مدل DL-S501
کارت‌خوان
کارت خوان الدینیو مدل DL-S501 الدینیو 300,000 3 شهریور 300,000 300,000
کارت خوان الدینیو مدل DL-S501
کارت خوان ام پی ام مدل crd1
کارت‌خوان
کارت خوان ام پی ام مدل crd1 متفرقه 150,000 7 شهریور 150,000 150,000
کارت خوان ام پی ام مدل crd1
کارت خوان ای دیتا مدل AM3RBKBL
کارت‌خوان
کارت خوان ای دیتا مدل AM3RBKBL ای دیتا 920,000 2 مهر 750,000 750,000
کارت خوان ای دیتا مدل AM3RBKBL
کارت خوان ای دیتا مدل AOTGMRBK
کارت‌خوان
کارت خوان ای دیتا مدل AOTGMRBK ای دیتا 890,000 3 شهریور 790,000 790,000
کارت خوان ای دیتا مدل AOTGMRBK
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل R640B
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل R640B ایکس پی-پروداکت 224,000 24 مهر 220,000 225,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل R640B
کارت خوان باسئوس مدل Mini-Cabin
کارت‌خوان
کارت خوان باسئوس مدل Mini-Cabin باسئوس 4,280,000 10:05:54 3,860,000 4,080,000
کارت خوان باسئوس مدل Mini-Cabin
کارت خوان توتو مدل FGCR-006
کارت‌خوان
کارت خوان توتو مدل FGCR-006 توتو 5,200,000 21 مهر 5,200,000 5,200,000
کارت خوان توتو مدل FGCR-006
کارت خوان جی جی سی مدل CR-SDM1
کارت‌خوان
کارت خوان جی جی سی مدل CR-SDM1 جی جی سی 2,800,000 24 مهر 2,600,000 2,600,000
کارت خوان جی جی سی مدل CR-SDM1
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTB
کارت‌خوان
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTB جی جی سی 5,200,000 10:05:54 4,200,000 4,200,000
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTB
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTG
کارت‌خوان
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTG جی جی سی 5,200,000 27 مهر 4,200,000 4,200,000
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTG
کارت خوان رینو مدل NV-RINHO
کارت‌خوان
کارت خوان رینو مدل NV-RINHO متفرقه 160,000 1 مهر 180,000 200,000
کارت خوان رینو مدل NV-RINHO
کارت خوان سایوتیم مدل 596
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل 596 سایوتیم 164,800 10:05:48 129,000 152,000
کارت خوان سایوتیم مدل 596
کارت خوان سایوتیم مدل 99996
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل 99996 متفرقه 230,000 8 مهر 180,000 180,000
کارت خوان سایوتیم مدل 99996
کارت خوان سایوتیم مدل SY-T2
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-T2 سایوتیم 118,000 9 فروردین 118,000 118,000
کارت خوان سایوتیم مدل SY-T2
کارت خوان سایوتیم مدل SY-T2
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-T2 سایوتیم 118,000 9 فروردین 118,000 118,000
کارت خوان سایوتیم مدل SY-T2
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro
کارت‌خوان
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro سن دیسک 5,500,000 27 شهریور 5,500,000 5,500,000
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro USB3.0
کارت‌خوان
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro USB3.0 سن دیسک 7,000,000 7 شهریور 7,000,000 7,000,000
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro USB3.0
کارت خوان فشن USB 2.0 و microUSB OTG مدل OTG plus
کارت‌خوان
کارت خوان فشن USB 2.0 و microUSB OTG مدل OTG plus فشن 235,000 10:05:54 180,000 180,000
کارت خوان فشن USB 2.0 و microUSB OTG مدل OTG plus
کارت خوان مدل 22
کارت‌خوان
کارت خوان مدل 22 متفرقه 180,000 1 مهر 180,000 180,000
کارت خوان مدل 22
کارت خوان مدل 480
کارت‌خوان
کارت خوان مدل 480 متفرقه 75,000 27 مهر 80,000 80,000
کارت خوان مدل 480
کارت خوان مدل ALL IN ONE
کارت‌خوان
کارت خوان مدل ALL IN ONE متفرقه 120,000 3 شهریور 110,000 110,000
کارت خوان مدل ALL IN ONE
کارت خوان مدل ARP-X2
کارت‌خوان
کارت خوان مدل ARP-X2 متفرقه 46,000 11 مرداد 46,000 46,000
کارت خوان مدل ARP-X2
کارت خوان مدل ARP-X2
کارت‌خوان
کارت خوان مدل ARP-X2 متفرقه 46,000 13 مرداد 46,000 46,000
کارت خوان مدل ARP-X2
کارت خوان مدل Civil022
کارت‌خوان
کارت خوان مدل Civil022 متفرقه 950,000 27 مهر 950,000 950,000
کارت خوان مدل Civil022
کارت خوان مدل DR8001
کارت‌خوان
کارت خوان مدل DR8001 متفرقه 71,000 17 فروردین 71,000 71,000
کارت خوان مدل DR8001
کارت خوان مدل DR8002
کارت‌خوان
کارت خوان مدل DR8002 متفرقه 49,800 23 مرداد 49,800 49,800
کارت خوان مدل DR8002
کارت خوان مدل GS-CR001
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR001 متفرقه 44,000 16 خرداد 44,000 44,000
کارت خوان مدل GS-CR001
کارت خوان مدل GS-CR001
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR001 متفرقه 44,000 16 خرداد 44,000 44,000
کارت خوان مدل GS-CR001
کارت خوان مدل PO-1
کارت‌خوان
کارت خوان مدل PO-1 متفرقه 125,000 3 شهریور 125,000 125,000
کارت خوان مدل PO-1
کارت خوان مدل PO-2
کارت‌خوان
کارت خوان مدل PO-2 متفرقه 78,000 27 مهر 125,000 125,000
کارت خوان مدل PO-2
کارت خوان مدل PO-3
کارت‌خوان
کارت خوان مدل PO-3 متفرقه 125,000 3 شهریور 125,000 125,000
کارت خوان مدل PO-3
کارت خوان مدل PO-4
کارت‌خوان
کارت خوان مدل PO-4 متفرقه 125,000 3 شهریور 125,000 125,000
کارت خوان مدل PO-4
کارت خوان مدل PO-5
کارت‌خوان
کارت خوان مدل PO-5 متفرقه 125,000 3 شهریور 125,000 125,000
کارت خوان مدل PO-5
مجموع موارد: 101 عدد در 3 صفحه
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT05
قیمت: 160,000 ریال
قیمت: 160,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان چندکاره سایوتیم مدل SY-580
قیمت: 380,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان توتو مدل FGCR-006
قیمت: 5,200,000 ریال
قیمت: 5,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان سن دیسک مدل Extreme Pro USB3.0
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
قیمت: 315,000 ریال
قیمت: 315,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان چندکاره سایوتیم مدل SY-580
قیمت: 380,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان جی جی سی مدل CR-UTB
قیمت: 5,200,000 ریال
قیمت: 5,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
قیمت: 345,000 ریال
قیمت: 345,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
قیمت: 315,000 ریال
قیمت: 315,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان مدل SDXC
قیمت: 890,000 ریال
قیمت: 890,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات