قیمت وب‌کم

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
وب کم  مدل A90
وب‌کم
وب کم مدل A90 متفرقه 5,800,000 6 مهر 6,350,000 6,350,000
وب کم مدل A90 نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل
وب کم  مدل G460
وب‌کم
وب کم مدل G460 متفرقه 13,175,000 16 مهر 13,175,000 13,175,000
وب کم مدل G460 نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل
وب کم  مدل x11
وب‌کم
وب کم مدل x11 متفرقه 4,777,600 1 آبان 6,350,000 6,350,000
وب کم مدل x11 نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم  وبکمرا مدل B1-720p
وب‌کم
وب کم وبکمرا مدل B1-720p متفرقه 5,200,000 21 مهر 5,424,000 5,424,000
وب کم وبکمرا مدل B1-720p نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 2 تا 3 مگاپیکسل
وب کم آر سی ای مدل A-01
وب‌کم
وب کم آر سی ای مدل A-01 متفرقه 6,650,000 1 آبان 6,650,000 6,650,000
وب کم آر سی ای مدل A-01 گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل
وب کم آسدا مدل AS-01
وب‌کم
وب کم آسدا مدل AS-01 متفرقه 7,600,000 22 شهریور 6,820,000 8,890,000
وب کم آسدا مدل AS-01
وب کم آسدا مدل AS-01
وب‌کم
وب کم آسدا مدل AS-01 متفرقه 6,810,000 14 شهریور 6,810,000 8,890,000
وب کم آسدا مدل AS-01
وب کم آسدا مدل AS-01
وب‌کم
وب کم آسدا مدل AS-01 متفرقه 4,450,000 1 آبان 6,450,000 6,450,000
وب کم آسدا مدل AS-01
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105
وب‌کم
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105 متفرقه 1,410,000 26 اردیبهشت 1,410,000 1,410,000
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105 نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105
وب‌کم
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105 متفرقه 1,120,000 4 فروردین 1,120,000 1,120,000
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105 نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105
وب‌کم
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105 متفرقه 1,120,000 4 فروردین 1,120,000 1,120,000
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105 نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم ای فورتک مدل PK-635M
وب‌کم
وب کم ای فورتک مدل PK-635M ای فورتک 22,990,000 16 خرداد 22,990,000 22,990,000
وب کم ای فورتک مدل PK-635M نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم ای فورتک مدل PK-635M
وب‌کم
وب کم ای فورتک مدل PK-635M ای فورتک 22,990,000 21 خرداد 22,990,000 22,990,000
وب کم ای فورتک مدل PK-635M نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم ای فورتک مدل PK-635M
وب‌کم
وب کم ای فورتک مدل PK-635M ای فورتک 22,990,000 21 خرداد 22,990,000 22,990,000
وب کم ای فورتک مدل PK-635M نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم ای فورتک مدل PK-750G
وب‌کم
وب کم ای فورتک مدل PK-750G ای فورتک 23,328,000 24 مهر 23,328,000 23,328,000
وب کم ای فورتک مدل PK-750G نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ای فورتک مدل PK-750G
وب‌کم
وب کم ای فورتک مدل PK-750G ای فورتک 23,328,000 24 مهر 23,328,000 23,328,000
وب کم ای فورتک مدل PK-750G نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ای فورتک مدل PK-750G
وب‌کم
وب کم ای فورتک مدل PK-750G ای فورتک 29,900,000 1 آبان 32,400,000 32,400,000
وب کم ای فورتک مدل PK-750G نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایفورتک مدل  PK-900H
وب‌کم
وب کم ایفورتک مدل PK-900H ای فورتک 6,200,000 2 اردیبهشت 6,200,000 6,200,000
وب کم ایفورتک مدل PK-900H نوع حسگر تصویر: CCD گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایفورتک مدل pk 910 h
وب‌کم
وب کم ایفورتک مدل pk 910 h ای فورتک 52,000,000 21 مهر 69,000,000 69,000,000
وب کم ایفورتک مدل pk 910 h نوع حسگر تصویر: CCD گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایفورتک مدل PK-910H
وب‌کم
وب کم ایفورتک مدل PK-910H ای فورتک 48,000,000 1 آبان 35,900,000 35,900,000
وب کم ایفورتک مدل PK-910H نوع حسگر تصویر: CCD گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایکس اچ سی مدل XS-01
وب‌کم
وب کم ایکس اچ سی مدل XS-01 متفرقه 5,945,000 1 آبان 8,730,000 8,750,000
وب کم ایکس اچ سی مدل XS-01 گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل
وب کم ایکس پرداکت مدل XP-955M
وب‌کم
وب کم ایکس پرداکت مدل XP-955M ایکس پی-پروداکت 13,050,000 21 مهر 10,595,000 12,680,000
وب کم ایکس پرداکت مدل XP-955M نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل m955
وب‌کم
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل m955 ایکس پی-پروداکت 12,000,000 17 شهریور 11,000,000 12,600,000
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل m955
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-955m
وب‌کم
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-955m ایکس پی-پروداکت 4,690,000 15 تیر 4,690,000 4,690,000
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-955m نوع حسگر تصویر: CMOS قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-970
وب‌کم
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-970 ایکس پی-پروداکت 7,600,000 14 شهریور 7,600,000 8,800,000
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-970 نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-980
وب‌کم
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-980 ایکس پی-پروداکت 1,850,000 4 اردیبهشت 1,850,000 1,850,000
وب کم ایکس پی-پروداکت مدل XP-980 نوع حسگر تصویر: CMOS قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم تسکو مدل  TW 1300K
وب‌کم
وب کم تسکو مدل TW 1300K تسکو 14,990,000 24 اردیبهشت 14,990,000 14,990,000
وب کم تسکو مدل TW 1300K
وب کم تکسا مدل TC-200
وب‌کم
وب کم تکسا مدل TC-200 متفرقه 4,761,000 1 آبان 6,400,000 6,400,000
وب کم تکسا مدل TC-200
وب کم تکسا مدل TC-200
وب‌کم
وب کم تکسا مدل TC-200 متفرقه 4,761,000 1 آبان 4,761,000 4,761,000
وب کم تکسا مدل TC-200
وب کم جنیوس مدل  iLook 310
وب‌کم
وب کم جنیوس مدل iLook 310 جنیوس 14,600,000 10 تیر 14,600,000 14,600,000
وب کم جنیوس مدل iLook 310 نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P
وب کم جنیوس مدل i-Look 110
وب‌کم
وب کم جنیوس مدل i-Look 110 جنیوس 13,600,000 10 تیر 13,600,000 13,600,000
وب کم جنیوس مدل i-Look 110
وب کم جی فایو کیرییت مدل JVCU100
وب‌کم
وب کم جی فایو کیرییت مدل JVCU100 جی فایو کیریِیت 37,000,000 1 آبان 34,400,000 34,400,000
وب کم جی فایو کیرییت مدل JVCU100 گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 2 تا 3 مگاپیکسل
وب کم زنیت مدل ZN-01
وب‌کم
وب کم زنیت مدل ZN-01 متفرقه 7,000,000 6 مهر 7,300,000 8,700,000
وب کم زنیت مدل ZN-01
وب کم زیکو مدل Z48
وب‌کم
وب کم زیکو مدل Z48 متفرقه 3,900,000 27 مهر 3,900,000 3,900,000
وب کم زیکو مدل Z48 نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم زیکو مدل Z48
وب‌کم
وب کم زیکو مدل Z48 متفرقه 3,900,000 27 مهر 3,900,000 3,900,000
وب کم زیکو مدل Z48 نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم سومگ مدل SMG-FHD
وب‌کم
وب کم سومگ مدل SMG-FHD سومگ 5,650,000 1 آبان 8,848,000 8,848,000
وب کم سومگ مدل SMG-FHD نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم سومگ مدل SMG-HD
وب‌کم
وب کم سومگ مدل SMG-HD سومگ 5,660,000 1 آبان 5,900,000 5,900,000
وب کم سومگ مدل SMG-HD نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم لوگی مدل W905
وب‌کم
وب کم لوگی مدل W905 متفرقه 9,600,000 27 مهر 9,600,000 9,600,000
وب کم لوگی مدل W905 گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل
وب کم مایکروسافت مدل LifeCam Studio
وب‌کم
وب کم مایکروسافت مدل LifeCam Studio مایکروسافت 78,533,000 24 اردیبهشت 78,533,000 78,533,000
وب کم مایکروسافت مدل LifeCam Studio نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 2 تا 3 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم مایکروسافت مدل LifeCam Studio
وب‌کم
وب کم مایکروسافت مدل LifeCam Studio مایکروسافت 73,300,000 1 آبان 81,000,000 81,000,000
وب کم مایکروسافت مدل LifeCam Studio نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: HD 720P تا Full HD 1080p گستره‌ی رزولوشن عکس: 2 تا 3 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما
وب‌کم
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما مایکروسافت 57,500,000 1 آبان 68,800,000 68,800,000
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما
وب‌کم
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما مایکروسافت 53,500,000 21 مهر 53,500,000 53,500,000
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما نوع حسگر تصویر: CMOS
وب کم مجستیک مدل W23
وب‌کم
وب کم مجستیک مدل W23 متفرقه 9,600,000 23 مرداد 9,600,000 9,600,000
وب کم مجستیک مدل W23
وب کم مدل 011
وب‌کم
وب کم مدل 011 متفرقه 5,490,000 1 آبان 6,600,000 6,600,000
وب کم مدل 011
وب کم مدل 21004
وب‌کم
وب کم مدل 21004 متفرقه 5,950,000 1 آبان 5,112,000 5,112,000
وب کم مدل 21004
وب کم مدل 21006
وب‌کم
وب کم مدل 21006 متفرقه 5,900,000 27 شهریور 5,900,000 5,900,000
وب کم مدل 21006
وب کم مدل 21006
وب‌کم
وب کم مدل 21006 متفرقه 5,500,000 1 آبان 5,900,000 5,900,000
وب کم مدل 21006
وب کم مدل D-01 غیر اصل
وب‌کم
وب کم مدل D-01 غیر اصل متفرقه 5,100,000 1 آبان 6,900,000 6,900,000
وب کم مدل D-01 غیر اصل
وب کم مدل D-02 غیر اصل
وب‌کم
وب کم مدل D-02 غیر اصل متفرقه 8,300,000 11 مهر 9,300,000 9,300,000
وب کم مدل D-02 غیر اصل نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 3 تا 5 مگاپیکسل
وب کم مدل F1
وب‌کم
وب کم مدل F1 متفرقه 4,690,000 1 آبان 6,300,000 6,300,000
وب کم مدل F1 نوع حسگر تصویر: CMOS گستره‌ی رزولوشن فیلم: VGA تا HD 720P گستره‌ی رزولوشن عکس: 2 تا 3 مگاپیکسل قابلیت بی‌سیم: ندارد
مجموع موارد: 82 عدد در 2 صفحه
قیمت وب‌کم
وب کم مدل FY133
قیمت: 8,326,500 ریال
قیمت: 8,326,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم مدل J2
قیمت: 8,780,000 ریال
قیمت: 8,780,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم مدل XHC
قیمت: 6,950,000 ریال
قیمت: 6,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم مدل Lancher
قیمت: 6,200,000 ریال
قیمت: 6,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم ال ویژن مدل XJY-C105
قیمت: 1,120,000 ریال
قیمت: 1,120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم مجستیک مدل W23
قیمت: 9,600,000 ریال
قیمت: 9,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم زنیت مدل ZN-01
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم مایکروسافت مدل لایف کم سینما
قیمت: 57,500,000 ریال
قیمت: 57,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم مدل PVR006
قیمت: 12,900,000 ریال
قیمت: 12,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت وب‌کم
وب کم جنیوس مدل iLook 310
قیمت: 14,600,000 ریال
قیمت: 14,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات