قیمت نرم افزارهای حسابداری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
نرم افزار اتوماسیون اداری منطق
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار اتوماسیون اداری منطق متفرقه 8,300,000 16 مهر 7,020,500 7,390,000
نرم افزار اتوماسیون اداری منطق نوع کسب و کار: عمومی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار تولیدی، انبار بازرگانی، حقوق، پیمانکاری، تولید، دو واحدی، خرده فروش، زیر سیستم ارزی، انتقال بین انبار، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند انباری، انبارگردانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار اطلاع رسانی مناقصات مزایدات استعلامات ایران تندر
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار اطلاع رسانی مناقصات مزایدات استعلامات ایران تندر متفرقه 2,100,000 20:12:47 2,100,000 2,100,000
نرم افزار اطلاع رسانی مناقصات مزایدات استعلامات ایران تندر نوع کسب و کار: خدماتی تعداد کاربر: 2 کاربره امکانات قابل سفارش: پیمانکاری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار املاک آراد نسخه حرفه ای
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار املاک آراد نسخه حرفه ای آراد 5,900,000 22 مرداد 5,900,000 5,900,000
نرم افزار املاک آراد نسخه حرفه ای نوع کسب و کار: املاک تعداد کاربر: نامحدود امکانات قابل سفارش: انبار تولیدی، انبار بازرگانی، تولید، انتقال بین انبار تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار املاک آراد نسخه نیمه حرفه ای
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار املاک آراد نسخه نیمه حرفه ای آراد 3,900,000 22 مرداد 3,900,000 3,900,000
نرم افزار املاک آراد نسخه نیمه حرفه ای نوع کسب و کار: املاک تعداد کاربر: نامحدود امکانات قابل سفارش: انبار تولیدی، حقوق، تولید، انتقال بین انبار، مدیریت پیام تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار املاک منطق
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار املاک منطق متفرقه 4,300,000 16 مهر 3,411,000 3,790,000
نرم افزار املاک منطق نوع کسب و کار: املاک تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: زیر سیستم ارزی، مدیریت پیام، کاربر اضافه، توزین آنلاین تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار املاک یار ایلیا
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار املاک یار ایلیا ایلیا 1,750,000 22 مرداد 1,360,000 1,600,000
نرم افزار املاک یار ایلیا نوع کسب و کار: املاک تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: تک کاربره تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار املاک یار ایلیا
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار املاک یار ایلیا ایلیا 1,750,000 9 اردیبهشت 1,750,000 1,750,000
نرم افزار املاک یار ایلیا نوع کسب و کار: املاک تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: تک کاربره تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار بازرگانی منطق
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار بازرگانی منطق متفرقه 21,000,000 20:13:15 15,519,000 17,700,000
نرم افزار بازرگانی منطق نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: زیر سیستم ارزی، مدیریت پیام، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار تولیدی بازرگانی منطق
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار تولیدی بازرگانی منطق متفرقه 25,000,000 20:13:15 18,540,000 20,600,000
نرم افزار تولیدی بازرگانی منطق نوع کسب و کار: تولیدی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: زیر سیستم ارزی، مدیریت پیام، کاربر اضافه، توزین آنلاین تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار تولیدی جامع منطق
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار تولیدی جامع منطق متفرقه 7,500,000 20:12:47 6,120,000 6,800,000
نرم افزار تولیدی جامع منطق نوع کسب و کار: تولیدی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: زیر سیستم ارزی، مدیریت پیام، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار تولیدی ویژه منطق
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار تولیدی ویژه منطق متفرقه 13,500,000 20:13:16 10,170,000 11,300,000
نرم افزار تولیدی ویژه منطق نوع کسب و کار: تولیدی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار تولیدی، حقوق، تولید، چند انباری، انبارگردانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری  دشت همکاران سیستم نسخه فروشگاهی سطح استاندارد
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه فروشگاهی سطح استاندارد همکاران سیستم 8,900,000 20:13:11 8,900,000 8,900,000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه فروشگاهی سطح استاندارد نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری تعداد دیسک: چهار عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 10 تیر 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 15 تیر 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 19 تیر 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 13 مرداد 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 18 مرداد 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 28 مرداد 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 7 شهریور 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 27 شهریور 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 23,500,000 27 مهر 23,500,000 23,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه ارزی نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 5 تیر 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، تولید تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 11 مرداد 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، تولید تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 23 مرداد 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، تولید تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان متفرقه 17,500,000 3 شهریور 17,500,000 17,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه تولید نشر گروه طراحی نرم افزارهای مالی آسان نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، تولید تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه پایه
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه پایه متفرقه 18,500,000 20:13:12 12,500,000 12,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه پایه نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری آسان نسخه پیشرفته
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه پیشرفته متفرقه 48,500,000 20:13:13 42,500,000 42,500,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه پیشرفته نوع کسب و کار: خدماتی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: دریافت و پرداخت، فروش، انبار تولیدی، حقوق، تولید، دو واحدی، خرده فروش، زیر سیستم ارزی، انتقال بین انبار، مدیریت پیام، کاربر اضافه، توزین آنلاین، چند انباری، انبارگردانی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه کامل نشر سیناپردازش
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری آسان نسخه کامل نشر سیناپردازش متفرقه 3,515,000 20:13:11 3,700,000 3,700,000
نرم افزار حسابداری آسان نسخه کامل نشر سیناپردازش نوع کسب و کار: عمومی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز XP
نرم افزار حسابداری ارشیا نسخه بازرگانی انتشارات ارشیا
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری ارشیا نسخه بازرگانی انتشارات ارشیا ارشیا 32,000,000 17 فروردین 32,000,000 32,000,000
نرم افزار حسابداری ارشیا نسخه بازرگانی انتشارات ارشیا نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: نامحدود امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار تولیدی تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه متفرقه 3,490,000 20:13:12 3,490,000 3,490,000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک: CD قابلیت نصب بر روی:ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه متفرقه 3,490,000 24 مهر 3,490,000 3,490,000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پایه نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک: CD قابلیت نصب بر روی:ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته متفرقه 21,000,000 20:13:13 21,000,000 21,000,000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: تولید، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته متفرقه 21,000,000 21 مهر 21,000,000 21,000,000
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: تولید، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه جامع
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه جامع متفرقه 7,290,000 2 اردیبهشت 7,290,000 7,290,000
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه جامع نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حقوق، تولید، مدیریت پیام، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه متوسط
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه متوسط متفرقه 3,990,000 4 فروردین 3,990,000 3,990,000
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه متوسط نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حقوق، تولید، مدیریت پیام، کاربر اضافه تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه پایه
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه پایه متفرقه 1,190,000 4 فروردین 1,190,000 1,190,000
نرم افزار حسابداری تکسان سیستم نسخه پایه نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حقوق، تولید، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری جامع نسخه ابری نشر قیاس پلاس
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری جامع نسخه ابری نشر قیاس پلاس متفرقه 441,000 11 مهر 441,000 441,000
نرم افزار حسابداری جامع نسخه ابری نشر قیاس پلاس نوع کسب و کار: عمومی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، حقوق، زیر سیستم ارزی، زیر سیستم زبان دوم، انتقال بین انبار، تک کاربره، کاربر اضافه، چند واحدی، چند انباری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP ویندوز 2000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی ارایشی بهداشتی پایه
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی ارایشی بهداشتی پایه همکاران سیستم 3,400,000 17 فروردین 3,400,000 3,400,000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی ارایشی بهداشتی پایه نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: خرده فروش تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی طلافروشی
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی طلافروشی همکاران سیستم 7,400,000 17 فروردین 7,400,000 7,400,000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی طلافروشی نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: خرده فروش تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی عمومی استاندارد
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی عمومی استاندارد همکاران سیستم 6,600,000 6 مرداد 6,649,000 6,649,000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی عمومی استاندارد نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: خرده فروش تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی پوشاک استاندارد
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی پوشاک استاندارد همکاران سیستم 9,919,000 22 مرداد 9,919,000 9,919,000
نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی پوشاک استاندارد نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: خرده فروش تعداد دیسک: دو عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری دیانا نسخه دریافت و پرداخت نشر آرین سیستم
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری دیانا نسخه دریافت و پرداخت نشر آرین سیستم آرین سیستم 8,500,000 22 مرداد 8,500,000 8,500,000
نرم افزار حسابداری دیانا نسخه دریافت و پرداخت نشر آرین سیستم نوع کسب و کار: عمومی تعداد کاربر: تک کاربره تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک: CD قابلیت نصب بر روی:ویندوز 10 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز XP
نرم افزار حسابداری رافع نسخه پایه نشر مفتاح رایانه
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری رافع نسخه پایه نشر مفتاح رایانه متفرقه 90,000,000 18 مرداد 90,000,000 90,000,000
نرم افزار حسابداری رافع نسخه پایه نشر مفتاح رایانه نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: 4 کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، پیمانکاری تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:CD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7
نرم افزار حسابداری سایار نسخه تولیدی جامع نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه تولیدی جامع نشر کندوسافت کندو سافت 17,850,000 22 مرداد 17,850,000 17,850,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه تولیدی جامع نشر کندوسافت نوع کسب و کار: تولیدی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار تولیدی، حقوق تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری سایار نسخه تولیدی ویژه نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه تولیدی ویژه نشر کندوسافت کندو سافت 9,450,000 22 مرداد 9,450,000 9,450,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه تولیدی ویژه نشر کندوسافت نوع کسب و کار: تولیدی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار تولیدی، حقوق تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری سایار نسخه شرکتی جامع نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه شرکتی جامع نشر کندوسافت کندو سافت 8,400,000 22 مرداد 8,400,000 8,400,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه شرکتی جامع نشر کندوسافت نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، حقوق تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری سایار نسخه شرکتی ویژه نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه شرکتی ویژه نشر کندوسافت کندو سافت 6,150,000 18 مرداد 6,150,000 6,150,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه شرکتی ویژه نشر کندوسافت نوع کسب و کار: بازرگانی تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، حقوق تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی جامع  نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی جامع نشر کندوسافت کندو سافت 6,300,000 22 مرداد 6,300,000 6,300,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی جامع نشر کندوسافت نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی حرفه ای نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی حرفه ای نشر کندوسافت کندو سافت 2,850,000 22 مرداد 2,850,000 2,850,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی حرفه ای نشر کندوسافت نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی زنجیره ای نشر کندوسافت
نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی زنجیره ای نشر کندوسافت کندو سافت 6,300,000 22 مرداد 6,300,000 6,300,000
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی زنجیره ای نشر کندوسافت نوع کسب و کار: اصناف و فروشگاه ها تعداد کاربر: تک کاربره امکانات قابل سفارش: حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش تعداد دیسک: یک عدد نوع دیسک:DVD قابلیت نصب بر روی: ویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 8 ویندوز 7 ویندوز ویستا ویندوز XP
مجموع موارد: 193 عدد در 4 صفحه
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار یکپارچه مالی رافع نسخه تولیدی نشر مفتاح رایانه
قیمت: 150,000,000 ریال
قیمت: 150,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار املاک منطق
قیمت: 4,300,000 ریال
قیمت: 4,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار بازرگانی منطق
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری سایار نسخه فروشگاهی ویژه نشر کندوسافت
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار مدیریت مالی پارسیان نسخه نگارش جامع
قیمت: 5,599,900 ریال
قیمت: 5,599,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار تولیدی جامع منطق
قیمت: 7,500,000 ریال
قیمت: 7,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری محض منطق
قیمت: 6,830,000 ریال
قیمت: 6,830,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار حسابداری محک سری عمومی شرکتی خدماتی سطح یک کد311
قیمت: 4,598,900 ریال
قیمت: 4,598,900 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار تولیدی بازرگانی منطق
قیمت: 25,000,000 ریال
قیمت: 25,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزارهای حسابداری
نرم افزار یکپارچه مالی رافع 8 نسخه پیمانکاری نشر مفتاح رایانه
قیمت: 23,000,000 ریال
قیمت: 23,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات