قیمت سیستم عامل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + Assistant 2020 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + Assistant 2020 نشر پرنیان متفرقه 47,400 17 شهریور 47,400 63,600
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + Assistant 2020 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو متفرقه 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو
سیستم عامل Windows 10 نشر راهیان پگاه نور
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر راهیان پگاه نور متفرقه 929,200 22:09:47 1,770,000 1,770,000
سیستم عامل Windows 10 نشر راهیان پگاه نور
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان متفرقه 87,000 22:09:23 68,700 71,800
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو گردو 255,000 22:09:49 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان متفرقه 97,000 22:09:49 95,000 98,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو گردو 255,000 22:09:48 255,000 255,000
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو
سیستم عامل ویندوز سرور مایکروسافت نسخه DataCenter 2016
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سرور مایکروسافت نسخه DataCenter 2016 مایکروسافت 26,500,000 22:09:47 27,500,000 27,500,000
سیستم عامل ویندوز سرور مایکروسافت نسخه DataCenter 2016
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار نوین پندار 190,000 28 مرداد 190,000 190,000
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل Super Windows 7 نسخه 32بیتی نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Super Windows 7 نسخه 32بیتی نشر نوین پندار نوین پندار 185,000 22:09:49 160,000 175,000
سیستم عامل Super Windows 7 نسخه 32بیتی نشر نوین پندار
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار نوین پندار 120,000 22:09:23 160,000 160,000
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو گردو 160,000 22 مرداد 160,000 160,000
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو گردو 180,000 24 فروردین 180,000 180,000
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار متفرقه 96,000 4 فروردین 96,000 96,000
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار متفرقه 89,000 16 مهر 88,000 90,000
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار نوین پندار 133,800 22:09:47 164,900 199,000
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان متفرقه 87,000 3 تیر 85,200 87,000
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو گردو 180,000 15 خرداد 180,000 180,000
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین متفرقه 210,000 22 مرداد 2 250,000
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو گردو 255,000 24 فروردین 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو گردو 255,000 22:09:48 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو
سیستم عامل windows 10 + Driver Pack نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 + Driver Pack نشر نوین پندار نوین پندار 148,000 22:09:47 248,000 248,000
سیستم عامل windows 10 + Driver Pack نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان متفرقه 125,000 20 خرداد 120,000 125,000
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان متفرقه 110,000 27 شهریور 130,000 150,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان متفرقه 105,900 6 تیر 105,900 105,900
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان متفرقه 98,000 22:09:48 124,900 126,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو گردو 255,000 31 فروردین 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان متفرقه 98,000 24 خرداد 98,000 98,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان متفرقه 118,000 5 تیر 117,000 125,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 نشر رایان سافت متفرقه 225,000 3 شهریور 225,000 225,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 20H1 v2004 UEFI Ready نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H1 v2004 UEFI Ready نشر پرنیان متفرقه 110,000 14 شهریور 110,000 110,000
سیستم عامل Windows 10 20H1 v2004 UEFI Ready نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + DriverPack Solution Ver.24 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + DriverPack Solution Ver.24 نشر پرنیان متفرقه 72,000 23 مرداد 118,800 120,000
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + DriverPack Solution Ver.24 نشر پرنیان
سیستم عامل windows 10 20H1 نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 20H1 نشر رایان سافت متفرقه 200,000 22:09:47 210,000 210,000
سیستم عامل windows 10 20H1 نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Assistant 64bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Assistant 64bit نشر گردو گردو 360,000 22:09:47 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Assistant 64bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 + AutoDriver 64-bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + AutoDriver 64-bit نشر گردو گردو 360,000 22:09:23 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + AutoDriver 64-bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Snappy Driver 64bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Snappy Driver 64bit نشر گردو گردو 360,000 22:09:49 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Snappy Driver 64bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Tools 64-bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Tools 64-bit نشر گردو گردو 260,000 22:09:48 260,000 260,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Tools 64-bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 UEFI نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 UEFI نشر گردو گردو 360,000 22:09:22 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 UEFI نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 Auto Driver 17.6 نشر زیتون
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Auto Driver 17.6 نشر زیتون متفرقه 220,000 22:09:48 245,000 245,000
سیستم عامل Windows 10 Auto Driver 17.6 نشر زیتون
سیستم عامل Windows 10 Driverpack Snappy Driver نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Driverpack Snappy Driver نشر رایان سافت متفرقه 109,800 22:09:47 210,000 210,000
سیستم عامل Windows 10 Driverpack Snappy Driver نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 Enterprise نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Enterprise نشر نوین پندار نوین پندار 180,000 22:09:47 195,000 198,000
سیستم عامل Windows 10 Enterprise نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو متفرقه 130,000 15 اردیبهشت 128,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation مایکروسافت 3,627,800 24 خرداد 3,627,800 3,627,800
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو متفرقه 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو
سیستم عامل windows 10 Redstone 5 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 Redstone 5 نشر پرنیان متفرقه 170,000 1 آبان 170,000 170,000
سیستم عامل windows 10 Redstone 5 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان متفرقه 85,000 16 اردیبهشت 85,000 85,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H1 2004 نشر جی بی تیم
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H1 2004 نشر جی بی تیم جی بی تیم 240,000 22:09:46 140,000 140,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H1 2004 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر رایان سافت متفرقه 210,000 22:09:48 210,000 210,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان متفرقه 245,000 4 فروردین 245,000 245,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 Update May 2019 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 Update May 2019 نشر گردو گردو 150,000 27 شهریور 150,000 150,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 Update May 2019 نشر گردو
مجموع موارد: 256 عدد در 6 صفحه
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز 10 Enterprise
قیمت: 4,530,000 ریال
قیمت: 4,530,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
مایکروسافت ویندوز 10 Enterprise نسخه RETAIL
قیمت: 9,940,000 ریال
قیمت: 9,940,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7SP1 + DriverPack Solution Ver.18 نشر پرنیان
قیمت: 245,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل windows 8.1+ assistant 2020 نشر علاالدین
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 هوشمند 2020 نشر گردو
قیمت: 255,000 ریال
قیمت: 255,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
ویندوز 7 نسخه Home Premium 32-bit
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
قیمت: 63,000 ریال
قیمت: 63,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
نرم افزار لینوکس فدورا 21 نشر پرنیان
قیمت: 125,000 ریال
قیمت: 125,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 240,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم عامل
سیستم عامل Windows 8.1 + Driver Pack Update 3 نشر پرنیان
قیمت: 228,900 ریال
قیمت: 228,900 ریال
مشاهده اطلاعات