قیمت نرم افزار

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + Assistant 2020 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + Assistant 2020 نشر پرنیان 47,400 17 شهریور 47,400 63,600
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + Assistant 2020 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 And Auto Driver 2018 64Bit نشرگردو
سیستم عامل Windows 10 نشر راهیان پگاه نور
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر راهیان پگاه نور 929,200 18:18:46 1,770,000 1,770,000
سیستم عامل Windows 10 نشر راهیان پگاه نور
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان 87,000 18:18:13 68,700 71,800
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو 255,000 18:18:50 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 + Assistant 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان 97,000 18:18:48 95,000 98,000
سیستم عامل Windows 7 SP1 All-Edition نسخه uefi نشرپرنیان
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو 255,000 18:18:47 255,000 255,000
سیستم عامل Windows Server 2016 & 2019 نشر گردو
سیستم عامل ویندوز سرور مایکروسافت نسخه DataCenter 2016
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز سرور مایکروسافت نسخه DataCenter 2016 26,500,000 18:18:46 27,500,000 27,500,000
سیستم عامل ویندوز سرور مایکروسافت نسخه DataCenter 2016
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار 190,000 28 مرداد 190,000 190,000
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل Super Windows 7 نسخه 32بیتی نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Super Windows 7 نسخه 32بیتی نشر نوین پندار 185,000 18:18:49 160,000 175,000
سیستم عامل Super Windows 7 نسخه 32بیتی نشر نوین پندار
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار 120,000 18:18:12 160,000 160,000
سیستم عامل Super Windows 7 نشر نوین پندار
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو 160,000 22 مرداد 160,000 160,000
سیستم عامل Ubuntu نسخه 17.04 نشر گردو
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو 180,000 24 فروردین 180,000 180,000
سیستم عامل ubuntu نسخه 19.10 نشر گردو
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار 96,000 4 فروردین 96,000 96,000
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 5 نشر نوین پندار
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار 89,000 16 مهر 88,000 90,000
سیستم عامل windows 10 نسخه RedStone 6 نشر نوین پندار
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار 133,800 18:18:46 164,900 199,000
سیستم عامل windows 10 نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان 87,000 3 تیر 85,200 87,000
سیستم عامل Windows 10 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو 180,000 15 خرداد 180,000 180,000
سیستم عامل Windows 10 نشر گردو
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین 210,000 22 مرداد 2 250,000
سیستم عامل windows 10 + assistant 2020 نشر علاالدین
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو 255,000 24 فروردین 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 + Assistant نسخه 1909 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو 255,000 18:18:47 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 + Autodriver نشر گردو
سیستم عامل windows 10 + Driver Pack نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 + Driver Pack نشر نوین پندار 148,000 18:18:47 248,000 248,000
سیستم عامل windows 10 + Driver Pack نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان 125,000 20 خرداد 120,000 125,000
سیستم عامل Windows 10 + DriverPack Solution Ver.22 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان 110,000 27 شهریور 130,000 150,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 & Game Assistant & DriverPack نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان 105,900 6 تیر 105,900 105,900
سیستم عامل Windows 10 19H2 + Assistant Ver.14 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان 98,000 18:18:47 124,900 126,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 + DriverPack Solution Ver.23 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو 255,000 31 فروردین 255,000 255,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 2020 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان 98,000 24 خرداد 98,000 98,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver 1909 64bit نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان 118,000 5 تیر 117,000 125,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 Ver.1909 UEFI نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 19H2 نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 19H2 نشر رایان سافت 225,000 3 شهریور 225,000 225,000
سیستم عامل Windows 10 19H2 نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 20H1 v2004 UEFI Ready نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H1 v2004 UEFI Ready نشر پرنیان 110,000 14 شهریور 110,000 110,000
سیستم عامل Windows 10 20H1 v2004 UEFI Ready نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + DriverPack Solution Ver.24 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + DriverPack Solution Ver.24 نشر پرنیان 72,000 23 مرداد 118,800 120,000
سیستم عامل Windows 10 20H1 Version 2004 + DriverPack Solution Ver.24 نشر پرنیان
سیستم عامل windows 10 20H1 نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل windows 10 20H1 نشر رایان سافت 200,000 18:18:46 210,000 210,000
سیستم عامل windows 10 20H1 نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Assistant 64bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Assistant 64bit نشر گردو 360,000 18:18:47 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Assistant 64bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 + AutoDriver 64-bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + AutoDriver 64-bit نشر گردو 360,000 18:18:13 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + AutoDriver 64-bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Snappy Driver 64bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Snappy Driver 64bit نشر گردو 360,000 18:18:48 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Snappy Driver 64bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Tools 64-bit نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Tools 64-bit نشر گردو 260,000 18:18:48 260,000 260,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 + Tools 64-bit نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 20H2 UEFI نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 20H2 UEFI نشر گردو 360,000 18:18:12 360,000 360,000
سیستم عامل Windows 10 20H2 UEFI نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 Auto Driver 17.6 نشر زیتون
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Auto Driver 17.6 نشر زیتون 220,000 18:18:47 245,000 245,000
سیستم عامل Windows 10 Auto Driver 17.6 نشر زیتون
سیستم عامل Windows 10 Driverpack Snappy Driver نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Driverpack Snappy Driver نشر رایان سافت 109,800 18:18:47 210,000 210,000
سیستم عامل Windows 10 Driverpack Snappy Driver نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 Enterprise نشر نوین پندار
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Enterprise نشر نوین پندار 180,000 18:18:46 195,000 198,000
سیستم عامل Windows 10 Enterprise نشر نوین پندار
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو 130,000 15 اردیبهشت 128,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 Final Edition - Windows 10 Update 3 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation 3,627,800 24 خرداد 3,627,800 3,627,800
سیستم عامل Windows 10 Pro نسخه Workstation
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
سیستم عامل Windows 10 Redstone 4 همراه با Snappy Driver 2018 نشرگردو
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان 85,000 16 اردیبهشت 85,000 85,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 1909 19H2 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H1 2004 نشر جی بی تیم
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H1 2004 نشر جی بی تیم 240,000 18:18:45 140,000 140,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI Ready 20H1 2004 نشر جی بی تیم
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر رایان سافت
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر رایان سافت 210,000 18:18:47 210,000 210,000
سیستم عامل Windows 10 UEFI نشر رایان سافت
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان 245,000 4 فروردین 245,000 245,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 + DriverPack Solution Ver.21 نشر پرنیان
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 Update May 2019 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 Update May 2019 نشر گردو 150,000 27 شهریور 150,000 150,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 Update May 2019 نشر گردو
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 نشر گردو
سیستم عامل
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 نشر گردو 130,000 4 فروردین 130,000 130,000
سیستم عامل Windows 10 نسخه 19H1 Build 1903 نشر گردو
مجموع موارد: 1921 عدد در 39 صفحه
قیمت نرم افزار
نرم افزار داده های طلایی آموزش CCNP 642-832 TSHOOT
قیمت: 400,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 175,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 205,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزار
آموزش تصویری الفبای فارسی نشر نور سباپرداز
قیمت: 190,000 ریال
قیمت: 190,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزار
نرم افزار حسابداری تدارک نسخه پیشرفته
قیمت: 21,000,000 ریال
قیمت: 21,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت نرم افزار
نرم افزار گردو Adobe Photoshop CC 2019 + Collection
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات