قیمت لوازم جانبی NAS و سرور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول تانسو مدل T6P406 تانسو 1,670,000 18:09:46 1,550,000 1,550,000
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول تانسو مدل T6P406 تانسو 1,990,000 15 تیر 1,990,000 1,990,000
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407 تانسو 430,000 20:11:57 380,000 380,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407 تانسو 340,000 19 تیر 340,000 340,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403 تانسو 1,940,000 20:11:57 1,600,000 1,600,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401 تانسو 990,000 5 تیر 990,000 990,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404 تانسو 1,750,000 28 مرداد 1,650,000 1,650,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405 تانسو 2,300,000 18:09:46 1,990,000 1,990,000
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405
پاور ماژول مدل LN-9P
لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول مدل LN-9P متفرقه 2,500,000 18 مرداد 2,500,000 2,500,000
پاور ماژول مدل LN-9P
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402
لوازم جانبی NAS و سرور
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402 تانسو 1,050,000 14 شهریور 1,050,000 1,050,000
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت
لوازم جانبی NAS و سرور
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت متفرقه 5,900,000 18 مرداد 4,560,000 4,950,000
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت
مجموع موارد: 11 عدد در 1 صفحه
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
قیمت: 1,670,000 ریال
قیمت: 1,670,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول مدل LN-9P
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
کیت ریل گرین مدل Rail-A03 برای ذخیره سازهای تحت شبکه رکمونت
قیمت: 5,900,000 ریال
قیمت: 5,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاورماژول شبکه تانسو مدل T6P402
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P404
قیمت: 1,750,000 ریال
قیمت: 1,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P405
قیمت: 2,300,000 ریال
قیمت: 2,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول تانسو مدل T6P406
قیمت: 1,990,000 ریال
قیمت: 1,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T6P403
قیمت: 1,940,000 ریال
قیمت: 1,940,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T8P401
قیمت: 990,000 ریال
قیمت: 990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی NAS و سرور
پاور ماژول شبکه تانسو مدل T4P407
قیمت: 430,000 ریال
قیمت: 430,000 ریال
مشاهده اطلاعات