قیمت کیس کامپیوتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کیس ردمکس V98
کیس کامپیوتر
کیس ردمکس V98 ردمکس 8,000,000 3 شهریور 8,000,000 8,000,000
کیس ردمکس V98 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد
کیس رکمونت گرین مدل G450-4U
کیس کامپیوتر
کیس رکمونت گرین مدل G450-4U گرین 26,460,000 6 مهر 18,450,000 19,300,000
کیس رکمونت گرین مدل G450-4U خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس رکمونت گرین مدل G535-2U
کیس کامپیوتر
کیس رکمونت گرین مدل G535-2U گرین 39,900,000 17 شهریور 39,900,000 41,300,000
کیس رکمونت گرین مدل G535-2U پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس سرور رکمونت ای تی ایکس مدل AT2242
کیس کامپیوتر
کیس سرور رکمونت ای تی ایکس مدل AT2242 متفرقه 15,500,000 22 شهریور 6,525,000 9,425,000
کیس سرور رکمونت ای تی ایکس مدل AT2242
کیس و منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 / TP 570W
کیس کامپیوتر
کیس و منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 / TP 570W تسکو 5,870,000 26 خرداد 5,610,000 5,870,000
کیس و منبع تغذیه کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 / TP 570W خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر اسکپتر مدل T1
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر اسکپتر مدل T1 اسکپتر 51,000,000 04:09:49 51,000,000 51,000,000
کیس کامپیوتر اسکپتر مدل T1 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر اوست مدل GT-AV۰۲-BG
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر اوست مدل GT-AV۰۲-BG متفرقه 26,300,000 21 مهر 26,300,000 26,300,000
کیس کامپیوتر اوست مدل GT-AV۰۲-BG پنجره شیشه‌ای: دارد
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 اچ‌پی 2,990,000 16 مهر 2,600,000 2,600,000
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 - 00
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 - 00 اچ‌پی 4,000,000 04:09:48 4,000,000 4,000,000
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 - 00
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 - 00
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 - 00 اچ‌پی 4,000,000 27 مهر 4,000,000 4,000,000
کیس کامپیوتر اچ پی مدل Slim Line 400 - 00
کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501 ایسوس 47,000,000 26 خرداد 47,000,000 49,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس TUF Gaming GT501 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: دارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios ایسوس 75,000,000 24 اردیبهشت 75,000,000 75,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios ایسوس 114,990,000 3 شهریور 68,800,000 69,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios ایسوس 75,000,000 24 اردیبهشت 75,000,000 75,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios White Edition
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios White Edition ایسوس 110,000,000 27 شهریور 110,000,000 110,000,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل ROG Strix Helios White Edition پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF GT501 Gaming
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF GT501 Gaming ایسوس 87,800,000 04:09:48 82,700,000 82,900,000
کیس کامپیوتر ایسوس مدل TUF GT501 Gaming پنجره شیشه‌ای: دارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC FA - 4478
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC FA - 4478 تسکو 7,200,000 14 شهریور 6,989,000 7,889,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC FA - 4478 پنجره شیشه‌ای: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4452
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4452 تسکو 2,390,000 26 خرداد 2,260,000 2,390,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4452 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4454
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4454 تسکو 2,280,000 26 خرداد 2,215,000 2,430,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4454 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4456
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4456 تسکو 2,350,000 26 خرداد 2,195,000 2,350,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4456 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 تسکو 2,310,000 6 تیر 2,310,000 2,330,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4458 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4460
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4460 تسکو 2,550,000 26 خرداد 2,495,000 2,580,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4460 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4462
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4462 تسکو 2,600,000 26 خرداد 2,490,000 2,600,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC MA-4462 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC VA-4614
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC VA-4614 تسکو 5,940,000 26 خرداد 5,940,000 6,130,000
کیس کامپیوتر تسکو مدل TC VA-4614 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: دارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل DUKASE V2
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل DUKASE V2 دیپ کول 23,240,000 04:09:48 20,450,000 21,170,000
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل DUKASE V2 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: دارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل TESSERACT BF
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل TESSERACT BF دیپ کول 10,800,000 27 شهریور 8,020,000 8,700,000
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل TESSERACT BF خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: دارد
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل Tesseract WH
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل Tesseract WH دیپ کول 12,000,000 16 مهر 11,500,000 11,500,000
کیس کامپیوتر دیپ کول مدل Tesseract WH
کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U گرین 40,650,000 16 مهر 30,500,000 32,800,000
کیس کامپیوتر رکمونت گرین مدل G600 4U خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Aegis
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Aegis ریدمکس 31,200,000 21 مهر 28,900,000 28,900,000
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Aegis
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Blazer
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Blazer ریدمکس 18,900,000 21 مهر 17,500,000 17,500,000
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Blazer
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Enigma
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Enigma ریدمکس 42,600,000 04:09:50 39,500,000 39,500,000
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Enigma پنجره شیشه‌ای: دارد
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل EXO
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل EXO ریدمکس 10,500,000 5 تیر 9,000,000 9,000,000
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل EXO خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Galaxy
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Galaxy ریدمکس 26,450,000 04:09:48 23,000,000 23,000,000
کیس کامپیوتر ریدمکس مدل Galaxy
کیس کامپیوتر سادیتا مدل Dena
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل Dena سادیتا 4,050,000 24 تیر 2,930,000 2,930,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل Dena خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC101
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC101 سادیتا 5,700,000 18 شهریور 5,350,000 5,980,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC101 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC103
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC103 سادیتا 1,790,000 17 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC103 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC104
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC104 سادیتا 6,700,000 14 شهریور 6,700,000 7,300,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC104 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105 سادیتا 1,790,000 17 اردیبهشت 1,790,000 1,790,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC106
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC106 سادیتا 2,679,000 26 خرداد 2,377,000 2,679,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC106 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC107
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC107 سادیتا 2,679,000 26 خرداد 2,220,000 2,679,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC107 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC108
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC108 سادیتا 2,679,000 31 خرداد 2,293,000 2,679,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC108 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC109
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC109 سادیتا 2,420,000 26 خرداد 2,200,000 2,662,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC109 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110 سادیتا 1,800,000 5 اردیبهشت 1,670,000 1,800,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC111
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC111 سادیتا 1,730,000 14 اردیبهشت 1,730,000 1,730,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC111 خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند سادیتا 5,450,000 28 شهریور 5,000,000 5,500,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل دماوند
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل دماوند سادیتا 1,900,000 7 خرداد 1,900,000 2,000,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل دماوند خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان سادیتا 1,860,000 20 اردیبهشت 1,860,000 1,860,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان سادیتا 8,090,000 16 مهر 7,191,000 8,620,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سبلان خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سهند
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سهند سادیتا 1,810,000 20 اردیبهشت 1,810,000 1,810,000
کیس کامپیوتر سادیتا مدل سهند خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
کیس کامپیوتر سوپرمیکرو مدل 813MFTQC-505CB
کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سوپرمیکرو مدل 813MFTQC-505CB سوپرمیکرو 59,000,000 5 تیر 52,000,000 52,000,000
کیس کامپیوتر سوپرمیکرو مدل 813MFTQC-505CB خروجی لوله خنک‌کننده مایع: ندارد پنجره شیشه‌ای: ندارد کنترلر سرعت فن: ندارد سیستم مدیریت کابل: ندارد
مجموع موارد: 103 عدد در 3 صفحه
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC105
قیمت: 1,790,000 ریال
قیمت: 1,790,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل Z4
قیمت: 25,500,000 ریال
قیمت: 25,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل REVOLUTION
قیمت: 48,800,000 ریال
قیمت: 48,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گیگابایت مدل C200
قیمت: 43,470,000 ریال
قیمت: 43,470,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل SC110
قیمت: 1,800,000 ریال
قیمت: 1,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل Z5 SURENA
قیمت: 17,500,000 ریال
قیمت: 17,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-Gaming
قیمت: 20,990,000 ریال
قیمت: 20,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر مستر تک مدل T500-Gaming
قیمت: 65,900,000 ریال
قیمت: 65,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر سادیتا مدل الوند
قیمت: 5,450,000 ریال
قیمت: 5,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس کامپیوتر
کیس کامپیوتر گرین مدل Z6 ARTEMIS
قیمت: 37,000,000 ریال
قیمت: 37,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات