قیمت کارت صدا کامپیوتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7 Limited Edition
کارت صدا کامپیوتر
دک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7 Limited Edition کریتیو 138,000,000 3 شهریور 125,400,000 125,400,000
دک و آمپلی فایر صوتی کریتیو مدل Sound Blaster X7 Limited Edition ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری، یک عدد 6.3 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: دارد
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 555,000 24 مهر 503,000 570,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 512,000 8 مرداد 460,000 460,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 495,000 11 مرداد 495,000 495,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 510,000 13 مرداد 510,000 510,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 492,000 18 مرداد 492,000 492,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 490,000 1 مهر 490,000 490,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 490,000 6 مهر 490,000 490,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01 متفرقه 550,000 11 مهر 550,000 550,000
کارت صدا USB مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل 02
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 02 متفرقه 360,000 16 مهر 380,000 400,000
کارت صدا USB مدل 02 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا USB مدل Virtual 7.1
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل Virtual 7.1 متفرقه 490,000 27 مهر 380,000 485,000
کارت صدا USB مدل Virtual 7.1 ورودی میکروفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: دارد خروجی هدفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا اسکار مدل os-c501
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا اسکار مدل os-c501 اسکار 380,000 16 مهر 260,000 260,000
کارت صدا اسکار مدل os-c501 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 5.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا اکسترنال  اوریکو مدل SC2
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا اکسترنال اوریکو مدل SC2 اوریکو 4,458,000 21 مهر 3,490,000 3,590,000
کارت صدا اکسترنال اوریکو مدل SC2 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا ایکس پی پروداکت مدل XP-U21A
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ایکس پی پروداکت مدل XP-U21A ایکس پی-پروداکت 408,000 27 مهر 456,000 456,000
کارت صدا ایکس پی پروداکت مدل XP-U21A ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل U31A
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل U31A ایکس پی-پروداکت 275,000 27 مهر 262,000 280,000
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل U31A ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل U31C
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل U31C ایکس پی-پروداکت 390,000 27 مهر 335,000 335,000
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل U31C ورودی میکروفون: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل XP-U41A
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل XP-U41A ایکس پی-پروداکت 315,000 24 مهر 384,000 426,000
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل XP-U41A ورودی میکروفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل XP-U71
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل XP-U71 ایکس پی-پروداکت 440,000 27 مهر 252,000 330,000
کارت صدا ایکس پی-پروداکت مدل XP-U71 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا رویال مدل  Chanel Sound 7.1
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا رویال مدل Chanel Sound 7.1 رویال 281,000 27 مهر 253,000 280,000
کارت صدا رویال مدل Chanel Sound 7.1 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا رویال مدل 3D Sound
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا رویال مدل 3D Sound رویال 220,000 24 مهر 202,000 209,000
کارت صدا رویال مدل 3D Sound ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا فرانت مدل FR7
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا فرانت مدل FR7 متفرقه 1,380,000 24 تیر 1,300,000 1,340,000
کارت صدا فرانت مدل FR7 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل 3D Sound
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل 3D Sound متفرقه 209,500 23 مرداد 209,500 209,500
کارت صدا مدل 3D Sound ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 5.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل 3D Sound
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل 3D Sound متفرقه 245,000 27 شهریور 245,000 245,000
کارت صدا مدل 3D Sound ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 5.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل 3D Sound
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل 3D Sound متفرقه 290,000 21 مهر 290,000 290,000
کارت صدا مدل 3D Sound ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 5.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل 98XP-OS
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل 98XP-OS متفرقه 760,000 16 مهر 690,000 730,000
کارت صدا مدل 98XP-OS ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی: 2 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل AB-001
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل AB-001 متفرقه 950,000 16 مهر 650,000 800,000
کارت صدا مدل AB-001 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی: 5.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل C003
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل C003 متفرقه 169,000 10 تیر 169,000 169,000
کارت صدا مدل C003 ورودی میکروفون: ندارد خروجی هدفون: ندارد نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 2 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل C003
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل C003 متفرقه 169,000 15 تیر 169,000 169,000
کارت صدا مدل C003 ورودی میکروفون: ندارد خروجی هدفون: ندارد نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 2 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل CH71
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل CH71 متفرقه 550,000 24 مهر 499,000 500,000
کارت صدا مدل CH71 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل LRGM
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل LRGM متفرقه 1,300,000 7 شهریور 1,300,000 1,300,000
کارت صدا مدل LRGM ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا مدل MN-MSC
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل MN-MSC متفرقه 4,100,000 27 مهر 2,900,000 2,930,000
کارت صدا مدل MN-MSC ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: دارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا مدل P-E
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل P-E متفرقه 3,352,100 21 مهر 2,569,800 2,689,900
کارت صدا مدل P-E ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی: 5.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مدل WIP-S12
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل WIP-S12 متفرقه 299,000 27 مهر 240,000 270,000
کارت صدا مدل WIP-S12 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا مدل WIP-S12
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل WIP-S12 متفرقه 300,000 27 مهر 300,000 300,000
کارت صدا مدل WIP-S12 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا مکا مدل CS-71
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مکا مدل CS-71 مکا 330,000 24 مهر 248,000 280,000
کارت صدا مکا مدل CS-71 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا مکس تاچ مدل 01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مکس تاچ مدل 01 مکس تاچ 420,000 1 مهر 470,000 470,000
کارت صدا مکس تاچ مدل 01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی
کارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound BlasterX G5
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound BlasterX G5 کریتیو 47,990,000 21 مهر 48,490,000 48,490,000
کارت صدا و آمپلی فایر هدفون کریتیو مدل Sound BlasterX G5 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا ونوس مدل PV-K01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ونوس مدل PV-K01 ونوس 250,000 1 مهر 199,600 270,000
کارت صدا ونوس مدل PV-K01 ورودی میکروفون: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ونوس مدل PV-K02
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ونوس مدل PV-K02 ونوس 215,000 28 مرداد 215,000 215,000
کارت صدا ونوس مدل PV-K02 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 2.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ونوس مدل PV-K02
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ونوس مدل PV-K02 ونوس 250,000 3 شهریور 250,000 250,000
کارت صدا ونوس مدل PV-K02 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 2.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ونوس مدل PV-T948
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ونوس مدل PV-T948 ونوس 535,000 27 مهر 470,000 500,000
کارت صدا ونوس مدل PV-T948 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا ویپرو مدل WP-SC01
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ویپرو مدل WP-SC01 ویپرو 1,900,000 16 مهر 1,460,000 1,590,000
کارت صدا ویپرو مدل WP-SC01 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا ویپرو مدل WPO
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا ویپرو مدل WPO ویپرو 2,020,000 27 مهر 1,500,000 1,790,000
کارت صدا ویپرو مدل WPO ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی: 2 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا پاجی مدل P-S7
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا پاجی مدل P-S7 پاجی 460,000 27 مهر 238,900 238,900
کارت صدا پاجی مدل P-S7 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی: 7.1 کاناله خروجی S/PDIF:ندارد
کارت صدا پی-نت مدل PCI SATA CARD
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا پی-نت مدل PCI SATA CARD پی نت 1,350,000 1 مهر 850,000 880,000
کارت صدا پی-نت مدل PCI SATA CARD ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: دارد نوع کارت: داخلی خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا کریتیو مدل  Sound BlasterX AE-5
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound BlasterX AE-5 کریتیو 50,450,000 21 مهر 48,980,000 48,980,000
کارت صدا کریتیو مدل Sound BlasterX AE-5 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: دارد
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Fx
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Fx کریتیو 13,290,000 27 مهر 13,340,000 13,340,000
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Fx ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: ندارد نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Rx
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Rx کریتیو 23,390,000 21 مهر 23,890,000 23,890,000
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Rx ورودی میکروفون: دو عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: ندارد نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی:7.1 کاناله خروجی S/PDIF: دارد
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Live 4.1
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Live 4.1 کریتیو 900,000 24 فروردین 900,000 900,000
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Live 4.1 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: داخلی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: ندارد
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Omni Surround 5.1
کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Omni Surround 5.1 کریتیو 27,000,000 11 مهر 27,900,000 28,500,000
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Omni Surround 5.1 ورودی میکروفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری پنل بیرونی: ندارد خروجی هدفون: یک عدد 3.5 میلی‌متری نوع کارت: خارجی کانال‌های صوتی:5.1 کاناله خروجی S/PDIF: دارد
مجموع موارد: 56 عدد در 2 صفحه
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Audigy Rx
قیمت: 23,390,000 ریال
قیمت: 23,390,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا رویال مدل Chanel Sound 7.1
قیمت: 281,000 ریال
قیمت: 281,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل MN-MSC
قیمت: 4,100,000 ریال
قیمت: 4,100,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل AB-001
قیمت: 950,000 ریال
قیمت: 950,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا USB مدل 01
قیمت: 555,000 ریال
قیمت: 555,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Live 4.1
قیمت: 900,000 ریال
قیمت: 900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound BlasterX AE-5
قیمت: 50,450,000 ریال
قیمت: 50,450,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مکس تاچ مدل 01
قیمت: 420,000 ریال
قیمت: 420,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا کریتیو مدل Sound Blaster Omni Surround 5.1
قیمت: 27,000,000 ریال
قیمت: 27,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت صدا کامپیوتر
کارت صدا مدل 98XP-OS
قیمت: 760,000 ریال
قیمت: 760,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات