قیمت پردازنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10920x
پردازنده
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10920x اینتل 266,000,000 24 مهر 270,000,000 270,000,000
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10920x سری پردازنده: Core i9 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 12 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2066 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10980xe
پردازنده
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10980xe اینتل 590,000,000 21 مهر 590,000,000 590,000,000
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10980xe سری پردازنده: Core i9 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 18 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2066 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مركزی اینتل سری skylake-x مدل  core i9-9980xe
پردازنده
پردازنده مركزی اینتل سری skylake-x مدل core i9-9980xe اینتل 456,000,000 24 مهر 570,000,000 570,000,000
پردازنده مركزی اینتل سری skylake-x مدل core i9-9980xe سری پردازنده: Core i9 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 18 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2066 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-240
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-240 ای ام دی 890,000 30 فروردین 890,000 890,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-240 سری پردازنده: Athlon II پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-250
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-250 ای ام دی 1,090,000 27 فروردین 1,090,000 1,090,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Athlon II مدل X2-250 سری پردازنده: Athlon II پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل A4-3300
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل A4-3300 ای ام دی 1,950,000 4 اردیبهشت 1,950,000 1,950,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل A4-3300 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD FM1 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 145
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 145 ای ام دی 490,000 20 خرداد 450,000 450,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 145 سری پردازنده: Sempron پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): تک هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 150
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 150 ای ام دی 490,000 15 خرداد 490,000 490,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری K10 مدل Sempron 150 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: +AMD AM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Opteron مدل 6276
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Opteron مدل 6276 ای ام دی 8,990,000 26 خرداد 8,990,000 8,990,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Opteron مدل 6276 سری پردازنده: Opteron پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 16 هسته‌ای سوکت: AMD G34 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Phenom II مدل X2-B59
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Phenom II مدل X2-B59 ای ام دی 1,690,000 4 فروردین 1,690,000 1,690,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Phenom II مدل X2-B59 سری پردازنده: Phenom II پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل A6-5400B
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل A6-5400B ای ام دی 2,690,000 27 فروردین 2,690,000 2,690,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل A6-5400B سری پردازنده: A6 پردازنده گرافیکی: AMD Radeon HD 7480D تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-730
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-730 ای ام دی 3,690,000 26 خرداد 3,690,000 3,690,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-730 سری پردازنده: A8 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-740
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-740 ای ام دی 4,290,000 4 اردیبهشت 4,290,000 4,290,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Piledriver مدل X4-740 سری پردازنده: A10 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 مدل 3500X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 مدل 3500X ای ام دی 54,000,000 16 مهر 54,000,000 54,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Ryzen 5 مدل 3500X سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Steamroller مدل 7600-A8
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Steamroller مدل 7600-A8 ای ام دی 6,890,000 26 خرداد 6,890,000 6,890,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Steamroller مدل 7600-A8 سری پردازنده: A8 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: +AMD FM2 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Vishera مدل FX-4320
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Vishera مدل FX-4320 ای ام دی 6,000,000 26 خرداد 6,000,000 6,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی سری Vishera مدل FX-4320 سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: +AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل A6-3500 APU
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل A6-3500 APU ای ام دی 4,950,000 19 تیر 4,950,000 4,950,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل A6-3500 APU سری پردازنده: Athlon II پردازنده گرافیکی: AMD Radeon HD 7480D تعداد هسته (Core): 3 هسته‌ای سوکت: AMD FM1 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Opteron 6128
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Opteron 6128 ای ام دی 4,890,000 26 خرداد 4,890,000 4,890,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Opteron 6128 سری پردازنده: A8 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD G34 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200 ای ام دی 19,700,000 26 خرداد 19,700,000 19,900,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1200 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1300X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1300X ای ام دی 26,400,000 24 اردیبهشت 24,000,000 24,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 1300X پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier: باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G ای ام دی 33,000,000 6 مهر 29,800,000 32,900,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: AMD Radeon R7 Series تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400 ای ام دی 22,550,000 4 فروردین 22,550,000 22,550,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 1400 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier: باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2600
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2600 ای ام دی 73,000,000 18 مرداد 73,000,000 73,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 2600 سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3400G
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3400G ای ام دی 43,800,000 1 مهر 42,000,000 42,800,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3400G سری پردازنده: Phenom پردازنده گرافیکی: AMD Radeon HD 8470D تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x ای ام دی 86,000,000 18 شهریور 86,000,000 89,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 5 3600x سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 2700X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 2700X ای ام دی 67,500,000 15 تیر 54,000,000 54,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 2700X سری پردازنده: A4 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x ای ام دی 83,000,000 23 مرداد 83,000,000 83,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x ای ام دی 85,000,000 14 شهریور 80,000,000 85,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3700x سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x ای ام دی 102,000,000 1 مهر 103,990,000 115,990,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 7 3800x سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 8 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 9 3900X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 9 3900X ای ام دی 132,000,000 17 شهریور 137,000,000 144,850,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 9 3900X سری پردازنده: A12 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 12 هسته‌ای سوکت: AMD AM4 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1920X
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1920X ای ام دی 43,000,000 17 فروردین 43,000,000 43,000,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل RYZEN Threadripper 1920X پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 12 هسته‌ای سوکت: AMD sTR4 وضعیت ضریب Multiplier: باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300
پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300 ای ام دی 11,800,000 4 اردیبهشت 11,800,000 11,800,000
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300 سری پردازنده: FX پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: +AMD AM3 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6550
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6550 اینتل 400,000 24 فروردین 400,000 400,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6550 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6750
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6750 اینتل 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E6750 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E8600
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E8600 اینتل 1,300,000 10 تیر 1,300,000 1,300,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E8600 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 2 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل Q9300
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل Q9300 اینتل 2,800,000 8 مرداد 2,100,000 2,360,000
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل Q9300 سری پردازنده: Core 2 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 775 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل  E5-1620 v4
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل E5-1620 v4 اینتل 54,000,000 31 خرداد 54,000,000 54,000,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل E5-1620 v4 سری پردازنده: Xeon پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2011-v3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Core i7-6800K
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Core i7-6800K اینتل 51,400,000 27 مهر 51,400,000 51,400,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Core i7-6800K سری پردازنده: Core i7 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2011-v3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Xeon E5-2623 v4
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Xeon E5-2623 v4 اینتل 35,000,000 21 فروردین 35,000,000 35,000,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Broadwell مدل Xeon E5-2623 v4 سری پردازنده: Xeon پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 2011-v3 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 اینتل 2,900,000 25 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-2120 سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1155 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220 اینتل 4,280,000 26 اردیبهشت 4,110,000 4,280,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل core i3-3220 سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1155 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F اینتل 26,829,000 24 مهر 15,000,000 15,500,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F Tray
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F Tray اینتل 25,800,000 27 مهر 14,300,000 15,950,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i3-9100F Tray سری پردازنده: Core i3 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 4 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 اینتل 43,900,000 18 شهریور 39,700,000 43,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray اینتل 37,800,000 14 شهریور 35,290,000 37,800,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel HD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray اینتل 40,900,000 17 شهریور 35,900,000 40,900,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-8400 Tray سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f اینتل 39,940,000 16 مهر 31,103,700 34,680,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9400f سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9600k
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9600k اینتل 95,990,000 21 مهر 52,800,000 59,500,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i5-9600k سری پردازنده: Core i5 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:بسته (Locked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 اینتل 63,800,000 17 شهریور 59,799,600 63,800,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 سری پردازنده: Core i7 پردازنده گرافیکی: ندارد تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 تری
پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 تری اینتل 97,800,000 16 مهر 61,800,000 66,500,000
پردازنده مرکزی اینتل سری Coffee Lake مدل Core i7-8700 تری سری پردازنده: Core i7 پردازنده گرافیکی: Intel UHD Graphics 630 تعداد هسته (Core): 6 هسته‌ای سوکت: Intel LGA 1151 وضعیت ضریب Multiplier:باز (Unlocked)
مجموع موارد: 214 عدد در 5 صفحه
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Vishera FX-6300
قیمت: 11,800,000 ریال
قیمت: 11,800,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Kaby Lake مدل Core i7-7700 تری
قیمت: 85,200,000 ریال
قیمت: 85,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Core i3-4130
قیمت: 8,000,000 ریال
قیمت: 8,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری xeon مدل 2620V3
قیمت: 13,990,000 ریال
قیمت: 13,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Haswell مدل Pentium G3220تری
قیمت: 3,550,000 ریال
قیمت: 3,550,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی ای ام دی مدل Ryzen 3 3200G
قیمت: 33,000,000 ریال
قیمت: 33,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری lvy Bridge مدل Xeon E7-4870 v2
قیمت: 42,000,000 ریال
قیمت: 42,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مركزی اینتل سری Cascade Lake مدل core i9-10980xe
قیمت: 590,000,000 ریال
قیمت: 590,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری 2 Core مدل E8600
قیمت: 1,300,000 ریال
قیمت: 1,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پردازنده
پردازنده مرکزی اینتل سری Wolfdale مدل W5580
قیمت: 1,990,000 ریال
قیمت: 1,990,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات