قیمت مادربرد

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مادر برد صنعتی مدل ITX-M50-J1800
مادربرد
مادر برد صنعتی مدل ITX-M50-J1800 متفرقه 18,990,000 12:11:23 15,800,000 15,800,000
مادر برد صنعتی مدل ITX-M50-J1800 تعداد اسلات حافظه: یک عدد اسلات PCI Express x16: ندارد نوع سوکت پردازنده: Built in (on-board) فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Integrated in CPU Intel SOC Chipset بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد آروس مدل B365 M Elite
مادربرد
مادربرد آروس مدل B365 M Elite آروس 47,900,000 12:11:23 47,900,000 47,900,000
مادربرد آروس مدل B365 M Elite تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B365 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد آروس مدل X299X MASTER
مادربرد
مادربرد آروس مدل X299X MASTER آروس 160,000,000 12:11:22 150,000,000 150,000,000
مادربرد آروس مدل X299X MASTER تعداد اسلات حافظه: هشت عدد اسلات PCI Express x16: چهار عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 2066 فرم فاکتور: E-ATX چیپ ست:Intel X299 بایوس دوگانه: دارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد ازراک مدل +FM2A88X PRO3
مادربرد
مادربرد ازراک مدل +FM2A88X PRO3 ازراک 5,290,000 4 فروردین 5,290,000 5,290,000
مادربرد ازراک مدل +FM2A88X PRO3 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD A88X بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 14 شهریور 16,800,000 16,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 12,400,000 19 تیر 12,400,000 12,400,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 14,800,000 13 مرداد 14,800,000 14,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 18 مرداد 16,800,000 16,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 23 مرداد 16,800,000 16,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 28 مرداد 16,800,000 16,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P
مادربرد
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P التراتک 16,800,000 3 شهریور 16,800,000 16,800,000
مادربرد التراتک مدل B250 PRO 12P تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد ام اس آی مدل  H110M PRO-VD-L
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VD-L ام اس آی 18,790,000 27 شهریور 16,530,000 16,870,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VD-L تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل B150M NIGHT ELF
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B150M NIGHT ELF ام اس آی 14,450,000 2 اردیبهشت 14,450,000 14,450,000
مادربرد ام اس آی مدل B150M NIGHT ELF تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B150
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 48,100,000 5 تیر 42,100,000 44,100,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 34,600,000 4 فروردین 34,600,000 34,600,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 34,600,000 9 فروردین 34,600,000 34,600,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 37,900,000 30 فروردین 37,900,000 37,900,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 44,100,000 6 خرداد 44,100,000 44,100,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC ام اس آی 42,100,000 16 خرداد 42,100,000 42,100,000
مادربرد ام اس آی مدل B250I GAMING PRO AC تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: Mini ITX چیپ ست:Intel B250
مادربرد ام اس آی مدل H110M Pro-D
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M Pro-D ام اس آی 16,290,000 15 تیر 12,900,000 12,900,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M Pro-D تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL ام اس آی 12,850,000 31 خرداد 10,400,000 12,850,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL ام اس آی 17,860,000 18 مرداد 17,860,000 17,860,000
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: دارد
مادربرد ام اس آی مدل H270M MORTAR ARCTIC
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H270M MORTAR ARCTIC ام اس آی 36,000,000 4 فروردین 36,000,000 36,000,000
مادربرد ام اس آی مدل H270M MORTAR ARCTIC تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H270
مادربرد ام اس آی مدل H310-A PRO
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310-A PRO ام اس آی 21,830,000 6 تیر 21,350,000 21,830,000
مادربرد ام اس آی مدل H310-A PRO تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VDH PLUS
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VDH PLUS ام اس آی 14,000,000 25 اردیبهشت 13,280,000 14,000,000
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VDH PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: دارد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VH
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VH ام اس آی 14,000,000 25 اردیبهشت 14,000,000 14,850,000
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VH تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VHL
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VHL ام اس آی 15,560,000 2 خرداد 13,840,000 15,560,000
مادربرد ام اس آی مدل H310M PRO-VHL تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل H81M-P33
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H81M-P33 ام اس آی 20,500,000 14 شهریور 19,421,500 20,500,000
مادربرد ام اس آی مدل H81M-P33 تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel H81 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 ACE
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 ACE ام اس آی 86,400,000 23 مرداد 63,000,000 63,000,000
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 ACE تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 GODLIKE
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 GODLIKE ام اس آی 141,990,000 14 شهریور 129,990,000 141,990,000
مادربرد ام اس آی مدل MEG Z390 GODLIKE تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: چهار عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: E-ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل mpg z390 gaming plus
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل mpg z390 gaming plus ام اس آی 62,990,000 7 شهریور 43,000,000 47,000,000
مادربرد ام اس آی مدل mpg z390 gaming plus تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل X99S Gaming9 ACK
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل X99S Gaming9 ACK ام اس آی 88,000,000 24 اردیبهشت 88,000,000 88,000,000
مادربرد ام اس آی مدل X99S Gaming9 ACK تعداد اسلات حافظه: هشت عدد اسلات PCI Express x16: پنج عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 2011-v3 فرم فاکتور: E-ATX چیپ ست:Intel X99 بایوس دوگانه: دارد پنل اورکلاک: دارد
مادربرد ام اس آی مدل Z170A PC MATE
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z170A PC MATE ام اس آی 16,850,000 2 اردیبهشت 16,850,000 17,650,000
مادربرد ام اس آی مدل Z170A PC MATE تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z170 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 GAMING PRO
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 GAMING PRO ام اس آی 39,800,000 26 خرداد 39,800,000 39,800,000
مادربرد ام اس آی مدل Z270 GAMING PRO تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z270 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 SLI PLUS
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z270 SLI PLUS ام اس آی 16,500,000 15 فروردین 16,500,000 16,500,000
مادربرد ام اس آی مدل Z270 SLI PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z270 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO
مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO ام اس آی 65,990,000 16 مهر 58,000,000 71,500,000
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ای سی اس مدل A78F2P-M2
مادربرد
مادربرد ای سی اس مدل A78F2P-M2 ای سی اس 4,990,000 4 فروردین 4,990,000 4,990,000
مادربرد ای سی اس مدل A78F2P-M2 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:AMD A78 بایوس دوگانه: دارد
مادربرد ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING
مادربرد
مادربرد ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING ایسوس 74,300,000 12:11:22 41,590,000 41,750,000
مادربرد ایسوس TUF Z390-PLUS GAMING تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel Z390 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل  PRIME B550M-A WI-FI
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل PRIME B550M-A WI-FI ایسوس 69,990,000 21 مهر 69,990,000 69,990,000
مادربرد ایسوس مدل PRIME B550M-A WI-FI تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: AMD AM4 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:AMD B550 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل  PRIME H310M-C R2.0
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C R2.0 ایسوس 24,373,400 12:11:22 19,200,000 23,500,000
مادربرد ایسوس مدل PRIME H310M-C R2.0 تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل  TUF GAMING X570-PLUS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PLUS ایسوس 116,900,000 21 مهر 112,500,000 112,500,000
مادربرد ایسوس مدل TUF GAMING X570-PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: دو عدد نوع سوکت پردازنده: AMD AM4 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD X570 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل 0.PRIME H310M-A R2
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل 0.PRIME H310M-A R2 ایسوس 24,700,000 1 مهر 13,500,000 15,830,000
مادربرد ایسوس مدل 0.PRIME H310M-A R2 تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H310 بایوس دوگانه: دارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل A88X-PLUS-USB 3.1
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل A88X-PLUS-USB 3.1 ایسوس 21,800,000 24 خرداد 21,800,000 21,800,000
مادربرد ایسوس مدل A88X-PLUS-USB 3.1 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD A88X بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B250 MINING EXPERT
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B250 MINING EXPERT ایسوس 9,900,000 10 تیر 8,990,000 10,000,000
مادربرد ایسوس مدل B250 MINING EXPERT تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel B250 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1 ایسوس 28,300,000 24 تیر 15,500,000 15,500,000
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1 تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B85 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B85M-F
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85M-F ایسوس 18,900,000 31 خرداد 18,880,000 18,880,000
مادربرد ایسوس مدل B85M-F تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B85 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل B85M-G PLUS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85M-G PLUS ایسوس 17,900,000 14 اردیبهشت 16,500,000 17,900,000
مادربرد ایسوس مدل B85M-G PLUS تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1150 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel B85 بایوس دوگانه: ندارد
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER ایسوس 50,400,000 12:11:22 35,900,000 36,900,000
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER تعداد اسلات حافظه: چهار عدد اسلات PCI Express x16: سه عدد نوع سوکت پردازنده: +AMD FM2 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:AMD A88X بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110-PLUS
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110-PLUS ایسوس 37,250,000 22 شهریور 34,950,000 36,100,000
مادربرد ایسوس مدل H110-PLUS تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: ATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C
مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110M-C ایسوس 20,000,000 14 شهریور 19,000,000 20,000,000
مادربرد ایسوس مدل H110M-C تعداد اسلات حافظه: دو عدد اسلات PCI Express x16: یک عدد نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151 فرم فاکتور: microATX چیپ ست:Intel H110 بایوس دوگانه: ندارد پنل اورکلاک: ندارد
مجموع موارد: 195 عدد در 4 صفحه
قیمت مادربرد
مادربرد ایسوس مدل B85-MG PLUS/USB 3.1
قیمت: 28,300,000 ریال
قیمت: 28,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد بایواستار مدل J1800MH2
قیمت: 15,300,000 ریال
قیمت: 15,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ایسوس مدل PRIME Z390-A
قیمت: 81,980,000 ریال
قیمت: 81,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ایسوس مدل CROSSBLADE RANGER
قیمت: 50,400,000 ریال
قیمت: 50,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ایسوس مدل H110T
قیمت: 24,400,000 ریال
قیمت: 24,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ایسوس مدل ROG MAXIMUS XI HERO
قیمت: 148,000,000 ریال
قیمت: 148,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل H110M PRO-VHL
قیمت: 17,860,000 ریال
قیمت: 17,860,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ایسوس مدل WS C621E SAGE
قیمت: 220,000,000 ریال
قیمت: 220,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد ام اس آی مدل Z390-A PRO
قیمت: 65,990,000 ریال
قیمت: 65,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مادربرد
مادربرد سوپرمیکرو مدل X11SPM-TF
قیمت: 69,000,000 ریال
قیمت: 69,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات