قیمت فن کیس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 7,500,000 00:11:14 5,370,000 5,373,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 16 خرداد 3,979,000 3,979,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 16 خرداد 3,979,000 3,979,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 16 خرداد 3,979,000 3,979,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 21 خرداد 3,979,000 3,979,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 26 خرداد 3,979,000 3,979,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 3,979,000 26 خرداد 3,979,000 3,979,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 4,345,000 5 تیر 4,345,000 4,345,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 4,345,000 5 تیر 4,345,000 4,345,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,190,000 11 مرداد 5,190,000 5,190,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,190,000 11 مرداد 5,190,000 5,190,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,200,000 11 مرداد 5,200,000 5,200,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,370,000 18 مرداد 5,370,000 5,370,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,370,000 18 مرداد 5,370,000 5,370,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,380,000 23 مرداد 5,380,000 5,380,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,373,000 28 مرداد 5,373,000 5,373,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,373,000 3 شهریور 5,373,000 5,373,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,373,000 7 شهریور 5,373,000 5,373,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,373,000 7 شهریور 5,373,000 5,373,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 5,373,000 27 شهریور 5,373,000 5,373,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 6,395,000 27 شهریور 6,395,000 6,395,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن رومیزی سومو مدل SM159
فن کیس
فن رومیزی سومو مدل SM159 سومو 6,395,000 27 شهریور 6,395,000 6,395,000
فن رومیزی سومو مدل SM159 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Fluid Dynamic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کامپیوتر مدل DOP-FW-001
فن کیس
فن کامپیوتر مدل DOP-FW-001 متفرقه 356,100 00:11:14 349,000 349,000
فن کامپیوتر مدل DOP-FW-001 سایز فن: 80 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس  آلپاین مدل DF1202512SELI
فن کیس
فن کیس آلپاین مدل DF1202512SELI متفرقه 919,000 21 مهر 839,000 919,000
فن کیس آلپاین مدل DF1202512SELI سایز فن: 120 میلی‌متری نوع فن: Sleeve Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس  مدل 1212
فن کیس
فن کیس مدل 1212 متفرقه 430,000 00:11:14 399,000 466,800
فن کیس مدل 1212 سایز فن: 120 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس  مدل 1212A220
فن کیس
فن کیس مدل 1212A220 متفرقه 950,000 00:11:14 950,000 950,000
فن کیس مدل 1212A220 سایز فن: 120 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس  کد 003
فن کیس
فن کیس کد 003 متفرقه 740,000 00:11:14 590,000 670,000
فن کیس کد 003 سایز فن: 80 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس اچ ایکس اس مدل BL12
فن کیس
فن کیس اچ ایکس اس مدل BL12 متفرقه 1,185,000 00:11:14 990,000 990,000
فن کیس اچ ایکس اس مدل BL12 سایز فن: 120 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس اچ ایکس اس مدل BL8
فن کیس
فن کیس اچ ایکس اس مدل BL8 متفرقه 828,000 27 مهر 690,000 690,000
فن کیس اچ ایکس اس مدل BL8 سایز فن: 80 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس اکسل مدل DC12
فن کیس
فن کیس اکسل مدل DC12 متفرقه 815,000 00:11:14 528,300 700,000
فن کیس اکسل مدل DC12 سایز فن: 80 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydro Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ایج کولر مدل  DSD12025
فن کیس
فن کیس ایج کولر مدل DSD12025 متفرقه 750,000 1 مهر 750,000 750,000
فن کیس ایج کولر مدل DSD12025 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: ندارد نوع فن: Hydraulic Bearing کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex کانکتور 3 پین
فن کیس ترمالتیک مدل CL-F020-PL
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل CL-F020-PL ترمالتیک 1,080,000 4 فروردین 1,080,000 1,080,000
فن کیس ترمالتیک مدل CL-F020-PL سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Sleeve Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01 ترمالتیک 3,500,000 30 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 3 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 4 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 9 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 9 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 17 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 25 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 ترمالتیک 3,500,000 30 فروردین 3,500,000 3,500,000
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس تسکو  مدل T Fan 02
فن کیس
فن کیس تسکو مدل T Fan 02 متفرقه 400,000 00:11:14 500,000 500,000
فن کیس تسکو مدل T Fan 02 سایز فن: 80 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 4 پین PWM
فن کیس دی نت مدل dn1
فن کیس
فن کیس دی نت مدل dn1 دی-نت 379,000 00:11:14 427,000 427,000
فن کیس دی نت مدل dn1 سایز فن: 80 میلی‌متری کانکتور برق: کانکتور 4 پین Molex
فن کیس دیپ کول مدل RF120
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل RF120 دیپ کول 4,990,000 00:11:14 4,990,000 4,990,000
فن کیس دیپ کول مدل RF120 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydraulic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین کانکتور 4 پین PWM
فن کیس دیپ کول مدل RF120
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل RF120 دیپ کول 4,990,000 27 مهر 4,990,000 4,990,000
فن کیس دیپ کول مدل RF120 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydraulic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین کانکتور 4 پین PWM
فن کیس دیپ کول مدل RF120
فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل RF120 دیپ کول 4,990,000 27 مهر 4,990,000 4,990,000
فن کیس دیپ کول مدل RF120 سایز فن: 120 میلی‌متری نورپردازی LED: دارد نوع فن: Hydraulic Bearing کانکتور برق: کانکتور 3 پین کانکتور 4 پین PWM
مجموع موارد: 99 عدد در 2 صفحه
قیمت فن کیس
فن کیس دی نت مدل dn1
قیمت: 379,000 ریال
قیمت: 379,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس کولر مستر مدل MasterFan Pro 140 Air Flow RGB
قیمت: 10,000,000 ریال
قیمت: 10,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
قیمت: 3,500,000 ریال
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 02
قیمت: 3,500,000 ریال
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل UF 80
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس دیپ کول مدل XFAN 80
قیمت: 1,100,000 ریال
قیمت: 1,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس مدل 88
قیمت: 360,000 ریال
قیمت: 360,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01
قیمت: 3,500,000 ریال
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس پی نت مدل 8mil
قیمت: 270,000 ریال
قیمت: 270,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فن کیس
فن کیس گرین مدل GF120-FSB b
قیمت: 1,290,000 ریال
قیمت: 1,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات