قیمت خنک کننده پردازنده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
خنک کننده پردازنده  مدل HF-690
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل HF-690 متفرقه 1,250,000 15 تیر 1,150,000 1,180,000
خنک کننده پردازنده مدل HF-690 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 آروس 39,900,000 18:13:56 37,990,000 37,990,000
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: شش عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف  مدل HXHF-HF689
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689 متفرقه 1,350,000 4 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 ای ام دی 2,890,000 17 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 ای ام دی 2,890,000 24 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 ای ام دی 2,890,000 17 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل  مدل 1151
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1151 اینتل 810,000 18:13:56 550,000 550,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1151 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F اینتل 922,800 18:13:56 850,000 862,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box55
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box55 اینتل 769,600 18:13:56 880,000 880,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box55 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box775 اینتل 880,000 18:13:56 880,000 880,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box775 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i5
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i5 اینتل 1,030,000 18:13:56 980,000 980,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i5 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i7
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i7 اینتل 1,035,000 24 مهر 980,000 980,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i7 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156 اینتل 640,000 21 مهر 800,000 849,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150 اینتل 791,800 18:13:56 790,900 800,000
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2 ترمالتیک 1,800,000 21 فروردین 1,800,000 1,800,000
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده دلتا الکترونیک مدل QFR1212GHE
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دلتا الکترونیک مدل QFR1212GHE متفرقه 2,100,000 5 تیر 2,100,000 2,100,000
خنک کننده پردازنده دلتا الکترونیک مدل QFR1212GHE نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 10
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 10 دیپ کول 1,800,000 18:13:56 1,674,000 1,674,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 10 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 11
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 11 دیپ کول 3,294,000 27 شهریور 3,294,000 3,294,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 11 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209 دیپ کول 960,000 18:13:56 1,188,000 1,190,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE200M
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE200M دیپ کول 6,100,000 28 شهریور 6,100,000 6,100,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE200M نوع خنک‌کننده: بادی تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155 متفرقه 890,000 6 مهر 950,000 950,000
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ریدمکس مدل Tornado RC240
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ریدمکس مدل Tornado RC240 متفرقه 38,880,000 18:13:56 34,000,000 34,000,000
خنک کننده پردازنده ریدمکس مدل Tornado RC240 نوع خنک‌کننده: آبی تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل 775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل 775 متفرقه 288,000 27 مهر 280,000 340,000
خنک کننده پردازنده مدل 775 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل 975
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل 975 متفرقه 1,245,000 14 شهریور 1,145,000 1,245,000
خنک کننده پردازنده مدل 975 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل AM2
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل AM2 متفرقه 610,000 18:13:56 555,000 893,000
خنک کننده پردازنده مدل AM2 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده مدل avc12
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل avc12 متفرقه 820,000 4 اردیبهشت 820,000 820,000
خنک کننده پردازنده مدل avc12 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل BOX 775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل BOX 775 متفرقه 1,050,000 18:13:56 1,050,000 1,050,000
خنک کننده پردازنده مدل BOX 775 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 18 مرداد 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,500,000 21 خرداد 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,500,000 21 خرداد 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 10 تیر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 10 تیر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 6 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 6 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 11 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 11 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 16 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 16 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 21 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 21 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 24 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل متفرقه 3,800,000 24 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل HF-428
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل HF-428 متفرقه 850,000 18:13:56 850,000 850,000
خنک کننده پردازنده مدل HF-428 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده مدل ice
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل ice متفرقه 5,770,000 1 مهر 4,950,000 4,950,000
خنک کننده پردازنده مدل ice نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل pm-420
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل pm-420 متفرقه 750,000 11 مهر 730,000 730,000
خنک کننده پردازنده مدل pm-420 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4 متفرقه 12,000,000 1 مهر 8,500,000 8,500,000
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل X4-640
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل X4-640 متفرقه 390,000 20 خرداد 390,000 390,000
خنک کننده پردازنده مدل X4-640 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800 پی نت 590,000 16 مهر 490,000 592,000
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده پی نت مدل P928
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی نت مدل P928 متفرقه 1,350,000 24 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
خنک کننده پردازنده پی نت مدل P928 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 متفرقه 490,000 13 اردیبهشت 490,000 490,000
خنک کننده پردازنده پی-نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد
مجموع موارد: 107 عدد در 3 صفحه
قیمت خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده آبی گرین مدل GLC360-EVO
قیمت: 28,000,000 ریال
قیمت: 28,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
خنک کننده کورسیر مدل H115i PLATINUM
قیمت: 68,000,000 ریال
قیمت: 68,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل HF-690
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155
قیمت: 890,000 ریال
قیمت: 890,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده کولر مستر مدل Z50
قیمت: 2,325,000 ریال
قیمت: 2,325,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده پردازنده اینتل سوکت 1151
قیمت: 802,300 ریال
قیمت: 802,300 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی گرین مدل Tiny Cool 90 PWM
قیمت: 1,850,000 ریال
قیمت: 1,850,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
خنک کننده کورسیر مدل H115i PLATINUM
قیمت: 68,000,000 ریال
قیمت: 68,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده پردازنده میکرولب مدل 775
قیمت: 910,000 ریال
قیمت: 910,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت خنک کننده پردازنده
سیستم خنک کننده بادی دیپ کول مدل FROSTWIN V2.0
قیمت: 9,500,000 ریال
قیمت: 9,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات