قیمت تجهیزات مخصوص بازی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
دسته  بازی ایکس پی-پروداکت مدل MX211
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی-پروداکت مدل MX211 1,090,000 6 آبان 990,000 1,030,000
دسته بازی ایکس پی-پروداکت مدل MX211 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی  هویت مدل HV-G143 بسته2 عددی
دسته بازی
دسته بازی هویت مدل HV-G143 بسته2 عددی 3,880,000 6 آبان 3,150,000 3,200,000
دسته بازی هویت مدل HV-G143 بسته2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG Fortinite  پاوان مدل L1R1-T2
دسته بازی
دسته بازی PUBG Fortinite پاوان مدل L1R1-T2 320,000 6 آبان 235,000 387,100
دسته بازی PUBG Fortinite پاوان مدل L1R1-T2 نوع اتصال: بی‌سیم قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 1,090,000 3 فروردین 1,090,000 1,090,000
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 1,090,000 3 فروردین 1,090,000 1,090,000
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 1,200,000 4 فروردین 1,200,000 1,200,000
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 1,200,000 4 فروردین 1,200,000 1,200,000
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 1,200,000 4 فروردین 1,200,000 1,200,000
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG مدل AKS-66
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 1,744,600 6 آبان 1,980,000 2,120,000
دسته بازی PUBG مدل AKS-66 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی PUBG مدل E30
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل E30 678,000 6 آبان 666,000 666,000
دسته بازی PUBG مدل E30 نوع اتصال: بی‌سیم و باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل E30
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل E30 498,000 16 مهر 498,000 498,000
دسته بازی PUBG مدل E30 نوع اتصال: بی‌سیم و باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل E30
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل E30 498,000 16 مهر 498,000 498,000
دسته بازی PUBG مدل E30 نوع اتصال: بی‌سیم و باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل E30
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل E30 498,000 16 مهر 498,000 498,000
دسته بازی PUBG مدل E30 نوع اتصال: بی‌سیم و باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل GN
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل GN 680,000 6 آبان 680,000 750,000
دسته بازی PUBG مدل GN نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل k21
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل k21 1,170,000 6 آبان 1,613,000 2,500,000
دسته بازی PUBG مدل k21 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی PUBG مدل MN
دسته بازی
دسته بازی PUBG مدل MN 720,000 6 آبان 720,000 720,000
دسته بازی PUBG مدل MN نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی آی پگا مدل  TPS-4142
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل TPS-4142 7,800,000 18 مرداد 7,800,000 7,800,000
دسته بازی آی پگا مدل TPS-4142 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آی پگا مدل BWG-8877
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل BWG-8877 7,800,000 18 مرداد 7,800,000 7,800,000
دسته بازی آی پگا مدل BWG-8877 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آی پگا مدل G0036
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل G0036 7,800,000 18 مرداد 7,800,000 7,800,000
دسته بازی آی پگا مدل G0036 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آی پگا مدل GA-192
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل GA-192 7,800,000 18 مرداد 7,800,000 7,800,000
دسته بازی آی پگا مدل GA-192 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آی پگا مدل PG-9057
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل PG-9057 7,800,000 18 مرداد 7,800,000 7,800,000
دسته بازی آی پگا مدل PG-9057 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آی پگا مدل PG-SW001S
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل PG-SW001S 4,500,000 17 فروردین 4,500,000 4,500,000
دسته بازی آی پگا مدل PG-SW001S نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آی پگا مدل Star
دسته بازی
دسته بازی آی پگا مدل Star 7,800,000 18 مرداد 7,800,000 7,800,000
دسته بازی آی پگا مدل Star نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آیپگا مدل PG-9083
دسته بازی
دسته بازی آیپگا مدل PG-9083 7,150,000 16 مهر 5,900,000 5,900,000
دسته بازی آیپگا مدل PG-9083 نوع اتصال: بی‌سیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی آیپگا مدل PG-9118
دسته بازی
دسته بازی آیپگا مدل PG-9118 7,380,000 16 مهر 7,380,000 7,380,000
دسته بازی آیپگا مدل PG-9118 نوع اتصال: بی‌سیم و باسیم رابط: بلوتوث قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اسکار مدل OS-G606 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی اسکار مدل OS-G606 بسته 2 عددی 2,990,000 24 خرداد 2,990,000 2,990,000
دسته بازی اسکار مدل OS-G606 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اچ بی مدل G16D بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی اچ بی مدل G16D بسته 2 عددی 2,640,000 14 شهریور 2,640,000 2,640,000
دسته بازی اچ بی مدل G16D بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اچ.بی مدل G10D بسته دو عددی
دسته بازی
دسته بازی اچ.بی مدل G10D بسته دو عددی 2,400,000 10 تیر 2,100,000 2,100,000
دسته بازی اچ.بی مدل G10D بسته دو عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-101
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-101 2,210,000 6 آبان 1,870,000 1,950,000
دسته بازی اکسل مدل X-101 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-101
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-101 1,840,000 28 مرداد 1,840,000 1,840,000
دسته بازی اکسل مدل X-101 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-101
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-101 1,840,000 28 مرداد 1,840,000 1,840,000
دسته بازی اکسل مدل X-101 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-102
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-102 1,500,000 28 شهریور 1,400,000 1,400,000
دسته بازی اکسل مدل X-102 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-109
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-109 1,100,000 16 خرداد 1,100,000 1,100,000
دسته بازی اکسل مدل X-109 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-109
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-109 1,100,000 16 خرداد 1,100,000 1,100,000
دسته بازی اکسل مدل X-109 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-109
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-109 1,100,000 16 خرداد 1,100,000 1,100,000
دسته بازی اکسل مدل X-109 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-201 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-201 بسته 2 عددی 1,820,000 6 آبان 1,470,000 1,470,000
دسته بازی اکسل مدل X-201 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی اکسل مدل X-203 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-203 بسته 2 عددی 3,690,000 6 آبان 2,900,000 3,150,000
دسته بازی اکسل مدل X-203 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X-204 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X-204 بسته 2 عددی 3,240,000 6 آبان 2,800,000 2,900,000
دسته بازی اکسل مدل X-204 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی اکسل مدل X203 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی اکسل مدل X203 بسته 2 عددی 2,140,000 24 تیر 2,150,000 2,150,000
دسته بازی اکسل مدل X203 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پرومکس مدل PM-MX207 بسته دو عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پرومکس مدل PM-MX207 بسته دو عددی 2,100,000 6 آبان 1,980,000 1,990,000
دسته بازی ایکس پرومکس مدل PM-MX207 بسته دو عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی ایکس پی مدل xbox
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی مدل xbox 1,350,000 20 خرداد 1,350,000 1,350,000
دسته بازی ایکس پی مدل xbox نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت  مدل MX217  بسته دو عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX217 بسته دو عددی 1,390,000 21 خرداد 1,390,000 1,390,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX217 بسته دو عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل 8032C بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل 8032C بسته 2 عددی 3,950,000 6 آبان 2,995,000 3,300,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل 8032C بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX215
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX215 1,500,000 9 اردیبهشت 1,500,000 1,500,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX215 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX219 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX219 بسته 2 عددی 3,700,000 6 آبان 3,263,900 3,750,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX219 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX220 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX220 بسته 2 عددی 2,350,000 10 تیر 2,280,000 2,280,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX220 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-702
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-702 970,000 6 آبان 965,000 965,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-702 نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8012 بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8012 بسته 2 عددی 1,400,000 24 تیر 1,295,000 1,300,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8012 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: ندارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8032  بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8032 بسته 2 عددی 1,750,000 20 خرداد 1,750,000 1,750,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8032 بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8032B بسته 2 عددی
دسته بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8032B بسته 2 عددی 2,130,000 2 اردیبهشت 1,900,000 2,130,000
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل XP-8032B بسته 2 عددی نوع اتصال: باسیم رابط: پورت USB قابلیت شوک: دارد
مجموع موارد: 279 عدد در 6 صفحه
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی ویرا مدل JOYPAD/VI-G12
قیمت: 3,250,000 ریال
قیمت: 3,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی مکسیدر مدل MX-GP8000 WN01 بسته دو عددی
قیمت: 2,200,000 ریال
قیمت: 2,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی اکسل مدل X-201 بسته 2 عددی
قیمت: 1,820,000 ریال
قیمت: 1,820,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی ونوس مدل PV-G1020 بسته 2 عددی
قیمت: 2,180,000 ریال
قیمت: 2,180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی بی سیم ایکس پی-پروداکت مدل Xp-701 OWA
قیمت: 1,300,000 ریال
قیمت: 1,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی ونوس مدل MAX-G2457
قیمت: 2,090,000 ریال
قیمت: 2,090,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی PUBG مدل k21
قیمت: 1,170,000 ریال
قیمت: 1,170,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی ونوس بی سیم مدل PV-GW2018 بسته دو عددی
قیمت: 3,350,000 ریال
قیمت: 3,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی پی-نت مدل G.P.X10
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات مخصوص بازی
دسته بازی ایکس پی پروداکت مدل MX219 بسته 2 عددی
قیمت: 3,700,000 ریال
قیمت: 3,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات