قیمت کابل شبکه (LAN)

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دی لینک پچ کورد آبی CAT5E بدون شیلد با روکش پی وی سی NCB-5EUBLUR1-3
کابل شبکه (LAN)
دی لینک پچ کورد آبی CAT5E بدون شیلد با روکش پی وی سی NCB-5EUBLUR1-3 دی-لینک 850,000 12:20:48 750,000 850,000
دی لینک پچ کورد آبی CAT5E بدون شیلد با روکش پی وی سی NCB-5EUBLUR1-3 طبقه‌بندی: Cat 5e
دی لینک پچ کورد خاکستری CAT6A بدون شیلد با روکش پی وی سی NCB-6AUGRYR1-2
کابل شبکه (LAN)
دی لینک پچ کورد خاکستری CAT6A بدون شیلد با روکش پی وی سی NCB-6AUGRYR1-2 دی-لینک 1,600,000 12:20:48 1,500,000 1,500,000
دی لینک پچ کورد خاکستری CAT6A بدون شیلد با روکش پی وی سی NCB-6AUGRYR1-2 طبقه‌بندی: Cat 6
دی لینک کابل شبکه CAT5E دارای فویل با روکش پی وی سی NCB-5ESBLUR-305
کابل شبکه (LAN)
دی لینک کابل شبکه CAT5E دارای فویل با روکش پی وی سی NCB-5ESBLUR-305 دی-لینک 21,300,000 1 مهر 21,300,000 21,300,000
دی لینک کابل شبکه CAT5E دارای فویل با روکش پی وی سی NCB-5ESBLUR-305 طبقه‌بندی: Cat 5e
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-100
کابل شبکه (LAN)
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-100 دی-لینک 7,000,000 12:20:48 7,000,000 7,000,000
دی لینک کابل شبکه با روکش پی وی سی CAT6 بدون شیلد NCB-C6UGRYR-100 طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد  cat 6 plus  کروبن مدل CRBPC6ULxY
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat 6 plus کروبن مدل CRBPC6ULxY کروبن 283,000 12:20:48 283,000 283,000
پچ کورد cat 6 plus کروبن مدل CRBPC6ULxY طبقه‌بندی: Cat 6 Plus
پچ کورد  cat 6 PLUS کروبن مدل CRBPC6ULxR
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat 6 PLUS کروبن مدل CRBPC6ULxR کروبن 283,000 12:20:48 283,000 283,000
پچ کورد cat 6 PLUS کروبن مدل CRBPC6ULxR طبقه‌بندی: Cat 6 Plus
پچ کورد  cat 6 plusکروبن مدل CRBPC6ULxGN
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat 6 plusکروبن مدل CRBPC6ULxGN کروبن 283,000 12:20:48 283,000 283,000
پچ کورد cat 6 plusکروبن مدل CRBPC6ULxGN طبقه‌بندی: Cat 6 Plus
پچ کورد  cat 6 plusکروبن مدل CRBPC6ULxGY
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat 6 plusکروبن مدل CRBPC6ULxGY کروبن 283,000 12:20:48 283,000 283,000
پچ کورد cat 6 plusکروبن مدل CRBPC6ULxGY طبقه‌بندی: Cat 6 Plus
پچ کورد  CAT6 سامسوم کد L-01 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT6 سامسوم کد L-01 طول 5 متر متفرقه 690,000 12:20:49 490,000 490,000
پچ کورد CAT6 سامسوم کد L-01 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 5 متر متفرقه 400,000 12:20:49 195,000 195,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف به طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف کد 001
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف کد 001 متفرقه 230,000 12:20:48 230,000 230,000
پچ کورد CAT 5E ال ایکس اف کد 001 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1 طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1 طول 1 متر کرونه 99,000 17 شهریور 110,000 110,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1 طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 24 اردیبهشت 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 24 اردیبهشت 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 109,000 31 خرداد 109,000 109,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 109,000 31 خرداد 109,000 109,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 109,000 5 تیر 109,000 109,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 109,000 5 تیر 109,000 109,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 10 تیر 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 10 تیر 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 15 تیر 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 15 تیر 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر کرونه 99,000 28 مرداد 99,000 99,000
پچ کورد CAT 5e ای‌دی‌سی کرونه مدل ADCKR-1.5 طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT 5E بلدن مدل 001
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT 5E بلدن مدل 001 بلدن 450,000 26 خرداد 450,000 450,000
پچ کورد CAT 5E بلدن مدل 001 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat 6 PLUS  مدل CRBPC6ULxR
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat 6 PLUS مدل CRBPC6ULxR متفرقه 420,000 12:20:49 420,000 420,000
پچ کورد cat 6 PLUS مدل CRBPC6ULxR طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد cat 6 plus کروبن مدل CRBPC6ULxB
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat 6 plus کروبن مدل CRBPC6ULxB کروبن 283,000 12:20:49 283,000 283,000
پچ کورد cat 6 plus کروبن مدل CRBPC6ULxB طبقه‌بندی: Cat 6 Plus
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1033 طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1033 طول 1 متر کی نت پلاس 400,000 3 شهریور 290,000 290,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1033 طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1036 طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1036 طول 5 متر کی نت پلاس 1,320,000 6 مهر 816,000 836,000
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1036 طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU010-888BB طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU010-888BB طول 1 متر برندرکس 950,000 12:20:49 700,000 700,000
پچ کورد Cat 6 برند-رکس مدل C6CPCU010-888BB طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 مدل KN10
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 مدل KN10 متفرقه 345,000 12:20:48 145,000 145,000
پچ کورد Cat 6 مدل KN10 طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 نگزنس مدل 2018 به طول 3 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 نگزنس مدل 2018 به طول 3 متر نگزنس 110,000 12:20:48 310,000 350,000
پچ کورد Cat 6 نگزنس مدل 2018 به طول 3 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC2MY طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC2MY طول 2 متر پندوئیت 295,000 18 مرداد 295,000 295,000
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC2MY طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC5MY طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC5MY طول 5 متر پندوئیت 375,000 18 مرداد 375,000 375,000
پچ کورد Cat 6 پندوئیت مدل NK6PC5MY طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد CAT5e ان دبلیو پی مدل A110
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e ان دبلیو پی مدل A110 متفرقه 550,000 20 مرداد 450,000 450,000
پچ کورد CAT5e ان دبلیو پی مدل A110 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5E ای ام پی مدل 24AWG به طول 1.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5E ای ام پی مدل 24AWG به طول 1.5 متر متفرقه 120,000 11 مهر 95,000 95,000
پچ کورد CAT5E ای ام پی مدل 24AWG به طول 1.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5E سویز کد 73
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5E سویز کد 73 سویز 900,000 22 شهریور 474,000 474,000
پچ کورد CAT5E سویز کد 73 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5E سویز کد 83
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5E سویز کد 83 سویز 125,000 22 شهریور 86,400 87,400
پچ کورد CAT5E سویز کد 83 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5E سویز کد 84
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5E سویز کد 84 سویز 195,000 12:20:48 86,400 126,000
پچ کورد CAT5E سویز کد 84 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP200 طول 2 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP200 طول 2 متر فومو کامیونیکیشنز 120,000 24 اردیبهشت 120,000 120,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP200 طول 2 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP50 طول 0.5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP50 طول 0.5 متر فومو کامیونیکیشنز 88,000 21 خرداد 88,000 88,000
پچ کورد Cat5e فومو کامیونیکیشنز مدل DP50 طول 0.5 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل E01
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل E01 متفرقه 350,000 12:20:49 190,000 190,000
پچ کورد cat5e مدل E01 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 10 متر متفرقه 110,000 12:20:48 129,000 150,000
پچ کورد cat5e مدل st-5 طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5E پی- نت به طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5E پی- نت به طول 10 متر پی نت 500,000 12:20:49 500,000 500,000
پچ کورد CAT5E پی- نت به طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5E کد 54
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5E کد 54 متفرقه 450,000 12:20:49 450,000 450,000
پچ کورد CAT5E کد 54 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5e کرونه مدل 6645307001 بسته 10 عددی
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e کرونه مدل 6645307001 بسته 10 عددی کرونه 750,000 18 مرداد 750,000 750,000
پچ کورد CAT5e کرونه مدل 6645307001 بسته 10 عددی طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5e کرونه مدل 6647307003 بسته 10 عددی
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e کرونه مدل 6647307003 بسته 10 عددی کرونه 950,000 9 اردیبهشت 950,000 950,000
پچ کورد CAT5e کرونه مدل 6647307003 بسته 10 عددی طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد CAT5e کی نت مدل K-N1007
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT5e کی نت مدل K-N1007 کِی نت 300,000 12:20:48 220,000 220,000
پچ کورد CAT5e کی نت مدل K-N1007 طبقه‌بندی: Cat 5e
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 1 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 1 متر اوریکو 1,290,000 22 شهریور 830,000 830,000
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 1 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 10 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 10 متر اوریکو 2,120,000 6 مهر 1,510,000 1,510,000
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 10 متر طبقه‌بندی: Cat 6
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 5 متر
کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 5 متر اوریکو 1,390,000 15 مرداد 1,190,000 1,190,000
پچ کورد Cat6 اوریکو مدل PUG-GC6B طول 5 متر طبقه‌بندی: Cat 6
مجموع موارد: 285 عدد در 6 صفحه
قیمت کابل شبکه (LAN)
پچ کورد CAT6 سامسوم کد L-01 طول 1 متر
قیمت: 390,000 ریال
قیمت: 390,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 مدل K56 طول 5 متر
قیمت: 413,000 ریال
قیمت: 413,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 ای فورنت طول5 متر
قیمت: 800,000 ریال
قیمت: 800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
پچ کورد Cat 6 UTP کی نت پلاس مدل KP-N1033 طول 1 متر
قیمت: 400,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 پی نت پلاس مدل Paradis
قیمت: 286,000 ریال
قیمت: 286,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه Cat 5E دیتا کانکت کد 8061
قیمت: 6,990,000 ریال
قیمت: 6,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 ایکس پی پروداکت به طول 3 متر
قیمت: 290,000 ریال
قیمت: 290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 مدل 1M
قیمت: 59,000 ریال
قیمت: 59,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 بافو مدل BFO-11 طول 1 متر
قیمت: 570,000 ریال
قیمت: 570,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل شبکه (LAN)
کابل شبکه CAT6 نگزنس با تست فلوک به طول 5 متر
قیمت: 478,000 ریال
قیمت: 478,000 ریال
مشاهده اطلاعات