قیمت مودم - روتر ADSL

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
روتر مودم ADSL زولتریکس مدل ZW888
مودم - روتر ADSL
روتر مودم ADSL زولتریکس مدل ZW888 زولتریکس 9,800,000 26 خرداد 9,800,000 9,800,000
روتر مودم ADSL زولتریکس مدل ZW888 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد آنتن:دو عدد
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B زایکسل 9,950,000 14 شهریور 9,950,000 9,990,000
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B زایکسل 7,850,000 5 تیر 7,850,000 7,850,000
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B زایکسل 7,850,000 5 تیر 7,850,000 7,850,000
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,100,000 25 فروردین 1,100,000 1,100,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 16 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 16 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 21 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 21 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 26 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 26 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 31 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 زایکسل 1,200,000 31 خرداد 1,200,000 1,200,000
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60
مودم - روتر ADSL
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 ایرانسل 11,900,000 5 تیر 11,900,000 12,000,000
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 رابط‌‌ها: پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 5 گیگاهرتز
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60
مودم - روتر ADSL
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 ایرانسل 13,000,000 30 فروردین 13,000,000 13,000,000
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 رابط‌‌ها: پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 5 گیگاهرتز
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60
مودم - روتر ADSL
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 ایرانسل 13,000,000 4 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
مودم TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 رابط‌‌ها: پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 5 گیگاهرتز
مودم روتر   ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA فی نت 1,610,000 24 تیر 1,570,000 1,570,000
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر   ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA فی نت 1,976,000 18 مرداد 1,976,000 1,976,000
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر   ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA فی نت 1,976,000 18 مرداد 1,976,000 1,976,000
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم و USB فی نت مدل BIG-331TRA رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر  ADSL2 Plus باسیم دی-لینک مدل DSL-2520U
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus باسیم دی-لینک مدل DSL-2520U دی-لینک 4,940,000 12:20:46 3,840,000 4,350,000
مودم روتر ADSL2 Plus باسیم دی-لینک مدل DSL-2520U رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر  ADSL2/VDSL2 Plus بی سیم دی-لینک مدل DSL-2877AL
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2/VDSL2 Plus بی سیم دی-لینک مدل DSL-2877AL دی-لینک 17,120,000 12:20:46 13,900,000 13,900,000
مودم روتر ADSL2/VDSL2 Plus بی سیم دی-لینک مدل DSL-2877AL رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: سه عدد
مودم روتر +ADSL2 دو بانده بی سیم تی پی-لینک مدل Archer D7 AC1750_V1
مودم - روتر ADSL
مودم روتر +ADSL2 دو بانده بی سیم تی پی-لینک مدل Archer D7 AC1750_V1 تی پی-لینک 22,000,000 3 مرداد 22,000,000 22,000,000
مودم روتر +ADSL2 دو بانده بی سیم تی پی-لینک مدل Archer D7 AC1750_V1 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB، پورت RJ-45 WAN/LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز تعداد پورت USB:دو عدد تعداد آنتن: سه عدد
مودم روتر +ADSL2 دوبانده بی‌سیم AC750 تی پی-لینک مدل Archer D2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر +ADSL2 دوبانده بی‌سیم AC750 تی پی-لینک مدل Archer D2 تی پی-لینک 16,000,000 1 خرداد 11,950,000 11,950,000
مودم روتر +ADSL2 دوبانده بی‌سیم AC750 تی پی-لینک مدل Archer D2 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB، پورت RJ-45 WAN/LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد آنتن:سه عدد
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم فی نت مدل BIG-334TRA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم فی نت مدل BIG-334TRA فی نت 2,570,000 24 تیر 2,340,000 2,340,000
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم فی نت مدل BIG-334TRA رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم فی نت مدل BIG-334TRA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم فی نت مدل BIG-334TRA فی نت 2,570,000 24 تیر 2,340,000 2,340,000
مودم روتر ADSL 2 Plus با سیم فی نت مدل BIG-334TRA رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
مودم روتر ADSL زولتریکس مدل ZW888n
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL زولتریکس مدل ZW888n زولتریکس 11,000,000 12:20:46 8,100,000 8,850,000
مودم روتر ADSL زولتریکس مدل ZW888n رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB: یک عدد تعداد آنتن:دو عدد
مودم روتر ADSL فی نت مدل ADM-31UA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL فی نت مدل ADM-31UA فی نت 979,000 8 مرداد 935,000 935,000
مودم روتر ADSL فی نت مدل ADM-31UA رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر ADSL فی نت مدل ADM-31UA
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL فی نت مدل ADM-31UA فی نت 979,000 8 مرداد 935,000 935,000
مودم روتر ADSL فی نت مدل ADM-31UA رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر ADSL/VDSL بی‌سیم ایسوس مدل DSL-AC51
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL/VDSL بی‌سیم ایسوس مدل DSL-AC51 ایسوس 27,950,000 08:12:46 27,950,000 27,950,000
مودم روتر ADSL/VDSL بی‌سیم ایسوس مدل DSL-AC51 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: دو عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز 5 گیگاهرتز تعداد آنتن:سه عدد
مودم روتر ADSL2 Plus  دی پی نت کد 9025
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus دی پی نت کد 9025 متفرقه 1,850,000 7 شهریور 1,200,000 1,200,000
مودم روتر ADSL2 Plus دی پی نت کد 9025 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت USB تعداد پورت اترنت RJ-45: یک عدد تعداد پورت USB: یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 ایسوس مدل DSL-N14U-b1
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 ایسوس مدل DSL-N14U-b1 ایسوس 9,990,000 4 اردیبهشت 9,990,000 9,990,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 ایسوس مدل DSL-N14U-b1 رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): ندارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New دی-لینک 4,250,000 5 فروردین 4,040,000 4,250,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن:دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل DEL1202-T10A/B
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل DEL1202-T10A/B زایکسل 12,000,000 14 شهریور 12,000,000 12,000,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل DEL1202-T10A/B رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن:یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A154
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A154 یوتل 6,450,000 12:20:46 5,200,000 5,200,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A154 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن:یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A304
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A304 یوتل 6,900,000 12:20:46 6,900,000 6,900,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A304 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U دی-لینک 8,195,000 12:21:13 8,350,000 9,200,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن:دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U_V2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U_V2 دی-لینک 8,490,000 12:20:46 8,380,000 8,390,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌ سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2740U_V2 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت RJ-11، پورت RJ-45 WAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N_V1
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N_V1 تی پی-لینک 7,450,000 31 خرداد 7,450,000 8,480,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N150 تی پی-لینک مدل TD-W8901N_V1 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن: یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N300 تی پی-لینک مدل TD-W8961N_V1
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N300 تی پی-لینک مدل TD-W8961N_V1 تی پی-لینک 7,750,000 12:20:46 6,500,000 7,450,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N300 تی پی-لینک مدل TD-W8961N_V1 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن:دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2750U New
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2750U New دی-لینک 14,980,000 12:20:46 10,690,000 11,680,000
مودم روتر ADSL2 Plus بی‌سیم N300 دی-لینک مدل DSL-2750U New رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D151 V2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D151 V2 تندا 7,150,000 25 اردیبهشت 4,100,000 7,150,000
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D151 V2 رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن: یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D301 V2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D301 V2 تندا 9,900,000 11 مهر 8,060,000 9,300,000
مودم روتر ADSL2 Plus تندا مدل D301 V2 رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت USB تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB: یک عدد تعداد آنتن:دو عدد
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2 نتیس 7,100,000 4 خرداد 5,600,000 7,100,000
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد تعداد آنتن: یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2 نتیس 5,620,000 4 اردیبهشت 5,620,000 5,620,000
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد تعداد آنتن: یک عدد
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2 نتیس 7,100,000 24 اردیبهشت 7,100,000 7,100,000
مودم روتر ADSL2 Plus نتیس مدل DL4311 V2 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11، پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد تعداد آنتن: یک عدد
مودم روتر ADSL2 بی‌ سیم میکروسیس مدل MW-300D
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 بی‌ سیم میکروسیس مدل MW-300D متفرقه 6,958,000 08:12:46 5,150,000 5,200,000
مودم روتر ADSL2 بی‌ سیم میکروسیس مدل MW-300D رابط‌‌ها: پورت RJ-45 WAN/LAN تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد تعداد آنتن: دو عدد
مودم روتر ADSL2+ دی-لینک مدل DSL-124
مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2+ دی-لینک مدل DSL-124 دی-لینک 4,250,000 4 فروردین 4,250,000 4,250,000
مودم روتر ADSL2+ دی-لینک مدل DSL-124 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-11 کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن:دو عدد
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی-لینک مدل TD-W9960 V1
مودم - روتر ADSL
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی-لینک مدل TD-W9960 V1 تی پی-لینک 8,823,800 12:21:13 10,900,000 10,900,000
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی-لینک مدل TD-W9960 V1 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت RJ-11 تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن: دو عدد
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی-لینک مدل TD-W9960 V1
مودم - روتر ADSL
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی-لینک مدل TD-W9960 V1 تی پی-لینک 9,900,000 1 مهر 9,900,000 9,900,000
مودم روتر VDSL/ADSL بی سیم تی پی-لینک مدل TD-W9960 V1 رابط‌‌ها: پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت RJ-45 WAN/LAN، پورت RJ-11 تعداد پورت اترنت RJ-45: سه عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد آنتن: دو عدد
مودم روتر VDSL/ADSL بی‌سیم 300Mbps تی پی-لینک مدل TD-W9970
مودم - روتر ADSL
مودم روتر VDSL/ADSL بی‌سیم 300Mbps تی پی-لینک مدل TD-W9970 تی پی-لینک 9,510,000 13 اردیبهشت 9,510,000 9,510,000
مودم روتر VDSL/ADSL بی‌سیم 300Mbps تی پی-لینک مدل TD-W9970 رابط‌‌ها: پورت RJ-11، پورت اترنت RJ-45 LAN، پورت USB کیفیت خدمات (QoS): دارد تعداد پورت اترنت RJ-45: چهار عدد فرکانس قابل پشتیبانی: 2.4 گیگاهرتز تعداد پورت USB:یک عدد تعداد آنتن: دو عدد
مجموع موارد: 97 عدد در 2 صفحه
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم یوتل مدل A154
قیمت: 6,450,000 ریال
قیمت: 6,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم روتر بی‌سیم ADSL2 Plus تی پی-لینک مدل TD-W8961ND_V1
قیمت: 8,180,000 ریال
قیمت: 8,180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم روتر بی سیم VDSL/ADSL زایکسل مدل VMG1312-T20B
قیمت: 7,300,000 ریال
قیمت: 7,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 16,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم-روتر +ADSL2 زایکسل مدل P-660HN-T1H
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 Plus بی سیم زایکسل مدل AMG1312-T10B
قیمت: 7,850,000 ریال
قیمت: 7,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم ADSL2 PLUS زایکسل مدل P-650R-T1 V3
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم روتر بی‌سیم N150 نت ایز مدل DL4311
قیمت: 3,430,000 ریال
قیمت: 3,430,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New
قیمت: 4,250,000 ریال
قیمت: 4,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت مودم - روتر ADSL
مودم روتر یو.تل VDSL2/ADSL2 Plus بی سیم مدل V301
قیمت: 7,350,000 ریال
قیمت: 7,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات