قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
: سیستم امنیتی هگزا مدل 404AF
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
: سیستم امنیتی هگزا مدل 404AF متفرقه 11,880,000 28 شهریور 9,990,000 9,990,000
: سیستم امنیتی هگزا مدل 404AF
بسته امنیتی مداربسته مدل S549
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
بسته امنیتی مداربسته مدل S549 متفرقه 10,500,000 10 تیر 10,500,000 10,500,000
بسته امنیتی مداربسته مدل S549
دستگاه DVR هشت کانال اکسون مدل AXD2408
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه DVR هشت کانال اکسون مدل AXD2408 اکسون 13,990,000 1 آبان 9,750,000 11,990,000
دستگاه DVR هشت کانال اکسون مدل AXD2408
دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR5108HS-s2
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR5108HS-s2 داهوا 22,200,000 24 فروردین 22,200,000 22,200,000
دستگاه DVR هشت کانال داهوا مدل XVR5108HS-s2
دستگاه DVR چهارکانال اکسون مدل AXD2404
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه DVR چهارکانال اکسون مدل AXD2404 اکسون 8,000,000 1 مهر 7,000,000 7,000,000
دستگاه DVR چهارکانال اکسون مدل AXD2404
دستگاه DVR چهارکانال داهوا مدل XVR5104HS-s2
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه DVR چهارکانال داهوا مدل XVR5104HS-s2 داهوا 21,990,000 1 مهر 27,790,000 27,790,000
دستگاه DVR چهارکانال داهوا مدل XVR5104HS-s2
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه داهوا مدل XVR1A04
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه داهوا مدل XVR1A04 داهوا 13,000,000 1 آبان 11,100,000 11,400,000
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه داهوا مدل XVR1A04
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه ورتینا مدل VDR-401L
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه ورتینا مدل VDR-401L متفرقه 13,800,000 1 مهر 9,900,000 9,900,000
دستگاه ذخیره ساز تحت شبکه ورتینا مدل VDR-401L
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DHI-XVR5116HS
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DHI-XVR5116HS متفرقه 26,730,000 16 خرداد 26,730,000 26,730,000
دستگاه ضبط تصاویر 16 کانال داهوا مدل DHI-XVR5116HS
دستگاه ضبط کننده ویدویی فاین شاین مدل FAHD7
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دستگاه ضبط کننده ویدویی فاین شاین مدل FAHD7 فان شاین 22,500,000 18 مرداد 22,500,000 22,500,000
دستگاه ضبط کننده ویدویی فاین شاین مدل FAHD7
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR4232-4KS2
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR4232-4KS2 داهوا 38,400,000 26 خرداد 38,400,000 38,400,000
دوربین مداربسته تحت شبکه داهوا مدل DHI-NVR4232-4KS2
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن 9,900,000 8 مرداد 8,500,000 8,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن 8,500,000 30 فروردین 8,500,000 8,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW هایک ویژن 8,500,000 30 فروردین 8,500,000 8,500,000
دوربین مداربسته تحت شبکه هایک ویژن مدل DS-2CV2U21FD-IW
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4 یو ان وی 56,000,000 24 تیر 42,990,000 56,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4 یو ان وی 53,000,000 17 فروردین 53,000,000 53,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4 یو ان وی 56,000,000 10 تیر 56,000,000 56,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4 یو ان وی 56,000,000 10 تیر 56,000,000 56,000,000
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Pack 8-CH Fix
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Pack 8-CH Fix هایک ویژن 28,600,000 27 فروردین 28,600,000 28,600,000
دوربین مداربسته هایک ویژن مدل Pack 8-CH Fix
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP متفرقه 39,900,000 18 شهریور 39,900,000 40,955,300
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP متفرقه 39,900,000 7 شهریور 39,900,000 39,900,000
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP متفرقه 39,900,000 7 شهریور 39,900,000 39,900,000
سیستم امینتی 4تایی بی سیم کاملینک - 2MP
سیستم امنیتی  مدل HIK-JSK-507C-2CH
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C-2CH متفرقه 12,900,000 30 فروردین 12,900,000 12,900,000
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C-2CH
سیستم امنیتی  مدل HIK-JSK-507C1CH
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C1CH متفرقه 9,900,000 30 فروردین 9,900,000 9,900,000
سیستم امنیتی مدل HIK-JSK-507C1CH
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK30_2R208FN_2D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK30_2R208FN_2D29F_434 آی تی آر 38,590,000 22 شهریور 37,490,000 38,890,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK30_2R208FN_2D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK31_1R208FN_3D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK31_1R208FN_3D29F_434 آی تی آر 37,290,000 22 شهریور 36,990,000 38,290,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK31_1R208FN_3D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK32_3R208FN_1D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK32_3R208FN_1D29F_434 آی تی آر 39,990,000 28 شهریور 37,990,000 39,590,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK32_3R208FN_1D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434 آی تی آر 37,999,000 1 آبان 35,389,900 38,890,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434 آی تی آر 37,999,000 1 آبان 37,999,000 37,999,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434 آی تی آر 37,999,000 1 آبان 37,999,000 37,999,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK33_2R25FN_2D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK34_1R25FN_3D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK34_1R25FN_3D29F_434 آی تی آر 37,990,000 28 شهریور 37,990,000 38,990,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK34_1R25FN_3D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434 آی تی آر 38,990,000 28 شهریور 38,590,000 39,990,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434 آی تی آر 37,590,000 23 مرداد 37,590,000 37,590,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434 آی تی آر 37,590,000 23 مرداد 37,590,000 37,590,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434 آی تی آر 39,590,000 3 شهریور 39,590,000 39,590,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434 آی تی آر 39,590,000 3 شهریور 39,590,000 39,590,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK35_3R25FN_1D29F_434
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK40_2R260F_2D29F_411N
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK40_2R260F_2D29F_411N آی تی آر 38,590,000 1 آبان 40,490,000 40,490,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK40_2R260F_2D29F_411N
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK41_2R260F_1D29F_411N
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK41_2R260F_1D29F_411N آی تی آر 38,500,000 1 آبان 37,956,000 37,956,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK41_2R260F_1D29F_411N
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK42_1R260F_2D29F_411N
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK42_1R260F_2D29F_411N آی تی آر 36,590,000 1 آبان 36,990,000 36,990,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK42_1R260F_2D29F_411N
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK43_4R260F_411N
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK43_4R260F_411N آی تی آر 40,990,000 1 آبان 36,036,100 36,036,100
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK43_4R260F_411N
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK44_4D29F_411N
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK44_4D29F_411N آی تی آر 40,920,000 1 آبان 34,638,800 34,638,800
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK44_4D29F_411N
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK8_2 R210F_2 D29F_411
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK8_2 R210F_2 D29F_411 آی تی آر 40,990,000 21 مهر 36,990,000 39,290,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK8_2 R210F_2 D29F_411
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK9_1R210F_3D29F_411
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK9_1R210F_3D29F_411 آی تی آر 39,590,000 21 مهر 36,590,000 37,890,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK9_1R210F_3D29F_411
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK9_3R210F_1D29F_411
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK9_3R210F_1D29F_411 آی تی آر 41,990,000 21 مهر 38,990,000 39,990,000
سیستم امنیتی آی تی آر مدل DK9_3R210F_1D29F_411
سیستم امنیتی الکاو مدل AV-5000-8B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی الکاو مدل AV-5000-8B متفرقه 55,000,000 27 مهر 37,500,000 42,000,000
سیستم امنیتی الکاو مدل AV-5000-8B
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC04-O21A
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC04-O21A ایسان 56,650,000 31 خرداد 56,650,000 56,650,000
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC04-O21A
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC08-O21A
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC08-O21A ایسان 68,000,000 4 فروردین 68,000,000 68,000,000
سیستم امنیتی ایسان مدل AS-IPC08-O21A
سیستم امنیتی مدل AV-5000-2D-2B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل AV-5000-2D-2B متفرقه 25,001,000 1 آبان 15,000,000 17,700,000
سیستم امنیتی مدل AV-5000-2D-2B
سیستم امنیتی مدل AV-5000-4B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل AV-5000-4B متفرقه 26,000,600 1 آبان 17,700,000 20,200,400
سیستم امنیتی مدل AV-5000-4B
سیستم امنیتی هایلوک مدل 1D1B
ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایلوک مدل 1D1B هایلوک 23,600,000 21 فروردین 23,600,000 23,600,000
سیستم امنیتی هایلوک مدل 1D1B
مجموع موارد: 648 عدد در 13 صفحه
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه پارامونت مدل pt-7004-Im-v30-AV
قیمت: 8,800,000 ریال
قیمت: 8,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی داهوا مدل DP01-DV4CA4-1111
قیمت: 33,590,000 ریال
قیمت: 33,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل XVR1A08
قیمت: 10,250,000 ریال
قیمت: 10,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
دوربین مداربسته تحت شبکه یو ان وی مدل UNV 301X4
قیمت: 56,000,000 ریال
قیمت: 56,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی مدل RT2000-B18D19
قیمت: 15,620,000 ریال
قیمت: 15,620,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
ضبط کننده ویدیویی هایلوک مدل DVR-204G-F1
قیمت: 11,120,000 ریال
قیمت: 11,120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
سیستم امنیتی هایلوک مدل 4DF4B
قیمت: 95,000,000 ریال
قیمت: 95,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
ضبط کننده ویدیویی آنالوگ آلباترون مدل AAD-7116X-A1
قیمت: 16,800,000 ریال
قیمت: 16,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
ضبط کننده ویدیویی آی ویژن مدل E84N6B-AV
قیمت: 12,500,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ضبط‌کننده ویدئویی دوربین‌های امنیتی و نظارتی
ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه برایتون مدل uvr816sm
قیمت: 12,800,000 ریال
قیمت: 12,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات