قیمت سوییچ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ادیمکس سوییچ کنترل دسترسی به شبکه AC-M3000
سوییچ
ادیمکس سوییچ کنترل دسترسی به شبکه AC-M3000 ادیمکس 19,500,000 3 مرداد 16,900,000 17,900,000
ادیمکس سوییچ کنترل دسترسی به شبکه AC-M3000
انتقال دهنده برق تحت شبکه تی پی-لینک مدل TL-POE150S
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه تی پی-لینک مدل TL-POE150S تی پی-لینک 4,500,000 6 آبان 2,220,000 2,220,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه تی پی-لینک مدل TL-POE150S نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 6 آبان 7,990,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 5 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 5 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 10 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 10 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 15 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 15 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 19 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 19 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 13 مرداد 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 13 مرداد 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 16 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 16 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 27 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 27 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS
سوییچ
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS 4,960,000 3 فروردین 4,960,000 4,960,000
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 16 عدد
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS
سوییچ
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS تی پی-لینک 9,990,000 6 آبان 5,900,000 5,990,000
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 16 عدد
تی پی لینک سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی رومیزی  TL-SF1008D
سوییچ
تی پی لینک سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی رومیزی TL-SF1008D تی پی-لینک 2,700,000 6 آبان 1,400,000 1,600,000
تی پی لینک سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی رومیزی TL-SF1008D نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 8 عدد
دی لینک سوییچ 8 پورتی DES-1008P
سوییچ
دی لینک سوییچ 8 پورتی DES-1008P دی-لینک 9,440,000 17 شهریور 9,440,000 9,450,000
دی لینک سوییچ 8 پورتی DES-1008P نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 8 عدد
سوئیچ  8 پورت مرکوسیس مدل MS108G
سوییچ
سوئیچ 8 پورت مرکوسیس مدل MS108G مرکوسیس 3,750,000 1 مهر 3,550,000 3,865,000
سوئیچ 8 پورت مرکوسیس مدل MS108G نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت‌ها: 8 عدد
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1
سوییچ
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1 کی دی تی 17,000,000 18 مرداد 14,300,000 14,300,000
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG300-10PP
سوییچ
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG300-10PP سیسکو 29,000,000 4 فروردین 29,000,000 29,000,000
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG300-10PP نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10
سوییچ
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10 سیسکو 36,000,000 4 فروردین 36,000,000 36,000,000
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P
سوییچ
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P سیسکو 29,000,000 4 فروردین 29,000,000 29,000,000
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1
سوییچ
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1 کی دی تی 26,400,000 16 مهر 19,000,000 19,000,000
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 8 عدد
سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P
سوییچ
سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P متفرقه 36,000,000 6 آبان 34,000,000 36,000,000
سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 16 پورت POE هورد مدل PS3016G
سوییچ
سوئیچ 16 پورت POE هورد مدل PS3016G هورد 82,000,000 6 آبان 100,000,000 100,000,000
سوئیچ 16 پورت POE هورد مدل PS3016G نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 18 عدد
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-1016
سوییچ
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-1016 زایکسل 7,000,000 17 شهریور 7,000,000 7,500,000
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-1016 نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 16 پورت سیسکو مدلSG110-16
سوییچ
سوئیچ 16 پورت سیسکو مدلSG110-16 سیسکو 17,000,000 4 فروردین 17,000,000 17,000,000
سوئیچ 16 پورت سیسکو مدلSG110-16 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 16 پورت هوآوی مدل Quidway S2016-EI
سوییچ
سوئیچ 16 پورت هوآوی مدل Quidway S2016-EI هوآوی 6,000,000 4 فروردین 6,000,000 6,000,000
سوئیچ 16 پورت هوآوی مدل Quidway S2016-EI نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1
سوییچ
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1 کی دی تی 28,000,000 18 مرداد 23,100,000 23,100,000
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 20 عدد
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3S-Q1
سوییچ
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3S-Q1 کی دی تی 31,500,000 18 مرداد 27,300,000 27,300,000
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3S-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 20 عدد
سوئیچ 24 پورت داهوا مدل PFS4226-24ET-360
سوییچ
سوئیچ 24 پورت داهوا مدل PFS4226-24ET-360 داهوا 39,900,000 9 اردیبهشت 39,900,000 39,900,000
سوئیچ 24 پورت داهوا مدل PFS4226-24ET-360 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960X-24PD-L
سوییچ
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960X-24PD-L سیسکو 205,000,000 4 فروردین 205,000,000 205,000,000
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960X-24PD-L نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 385024S-S
سوییچ
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 385024S-S سیسکو 750,000,000 4 فروردین 750,000,000 750,000,000
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 385024S-S نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SG110-24
سوییچ
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SG110-24 سیسکو 29,900,000 9 اردیبهشت 29,900,000 29,900,000
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SG110-24 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L
سوییچ
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L سیسکو 145,000,000 9 اردیبهشت 145,000,000 145,000,000
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-2403H-EI-OVS
سوییچ
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-2403H-EI-OVS هوآوی 9,900,000 4 فروردین 9,900,000 9,900,000
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-2403H-EI-OVS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-3928TP-SI-OVS
سوییچ
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-3928TP-SI-OVS هوآوی 34,000,000 4 فروردین 34,000,000 34,000,000
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-3928TP-SI-OVS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل Quidway LS-3026C
سوییچ
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل Quidway LS-3026C هوآوی 11,000,000 4 فروردین 11,000,000 11,000,000
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل Quidway LS-3026C نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1
سوییچ
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1 کی دی تی 35,000,000 18 مرداد 30,500,000 30,500,000
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 26 عدد
سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT
سوییچ
سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT فی نت 26,500,000 6 آبان 16,350,000 19,745,000
سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 28 پورت سیسکو مدل SG350-28MP
سوییچ
سوئیچ 28 پورت سیسکو مدل SG350-28MP سیسکو 117,000,000 4 فروردین 117,000,000 117,000,000
سوئیچ 28 پورت سیسکو مدل SG350-28MP نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 28 عدد
سوئیچ 32 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2408H4SM-Q1
سوییچ
سوئیچ 32 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2408H4SM-Q1 کی دی تی 75,000,000 18 مرداد 65,000,000 65,000,000
سوئیچ 32 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2408H4SM-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 32 عدد
سوئیچ 32 پورت سیسکو مدل WS-C4500x-32SFP-plus
سوییچ
سوئیچ 32 پورت سیسکو مدل WS-C4500x-32SFP-plus سیسکو 1,080,000,000 4 فروردین 1,080,000,000 1,080,000,000
سوئیچ 32 پورت سیسکو مدل WS-C4500x-32SFP-plus نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 32 عدد
سوئیچ 32 پورت مدل WS-C4500x-32SFP-plus
سوییچ
سوئیچ 32 پورت مدل WS-C4500x-32SFP-plus متفرقه 2,200,000,000 11 مهر 1,700,000,000 1,700,000,000
سوئیچ 32 پورت مدل WS-C4500x-32SFP-plus نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 32 عدد
سوئیچ 4 پورت POE هورد مدل AI104
سوییچ
سوئیچ 4 پورت POE هورد مدل AI104 هورد 9,000,000 6 آبان 10,500,000 10,500,000
سوئیچ 4 پورت POE هورد مدل AI104 نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 6 عدد
سوئیچ 4 پورت وای تک مدل ps305G
سوییچ
سوئیچ 4 پورت وای تک مدل ps305G وای-تک 7,610,000 26 خرداد 7,610,000 7,610,000
سوئیچ 4 پورت وای تک مدل ps305G نوع سوییچ: 100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 4 عدد
مجموع موارد: 382 عدد در 8 صفحه
قیمت سوییچ
سوییچ 2 پورت VGA مدل V 201
قیمت: 883,000 ریال
قیمت: 883,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 5 پورت دسکتاپ دی-لینک مدل DES-105
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 16 پورت KVM ام تی -وی کی مدل MT-2116HL
قیمت: 169,000,000 ریال
قیمت: 169,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 4 پورت وای-تک مدل ps205
قیمت: 7,510,000 ریال
قیمت: 7,510,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L
قیمت: 145,000,000 ریال
قیمت: 145,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 5 پورت 10/100 دی-لینک مدل DES-1005A
قیمت: 2,100,000 ریال
قیمت: 2,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 4 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AF-41
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 5 پورت POE صنعتی هورد مدل IS105GP
قیمت: 34,000,000 ریال
قیمت: 34,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات