قیمت سوییچ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ادیمکس سوییچ کنترل دسترسی به شبکه AC-M3000
سوییچ
ادیمکس سوییچ کنترل دسترسی به شبکه AC-M3000 ادیمکس 19,500,000 3 مرداد 16,900,000 17,900,000
ادیمکس سوییچ کنترل دسترسی به شبکه AC-M3000
انتقال دهنده برق تحت شبکه تی پی-لینک مدل TL-POE150S
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه تی پی-لینک مدل TL-POE150S تی پی-لینک 4,980,000 21 مهر 2,220,000 2,220,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه تی پی-لینک مدل TL-POE150S نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 18 مرداد 7,990,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 5 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 5 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 10 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 10 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 15 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 15 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 19 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,000,000 19 تیر 9,000,000 9,000,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 13 مرداد 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 13 مرداد 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 16 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 16 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 27 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ
سوییچ
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ متفرقه 9,800,000 27 مهر 9,800,000 9,800,000
انتقال دهنده برق تحت شبکه مدل POE -12/25 W- SP/IJ قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 2 عدد
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS
سوییچ
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS 4,960,000 3 فروردین 4,960,000 4,960,000
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 16 عدد
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS
سوییچ
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS تی پی-لینک 8,990,000 16 مهر 5,900,000 5,990,000
تی پی لینک سوئیچ 16 پورتی TL-SF1016DS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 16 عدد
تی پی لینک سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی رومیزی  TL-SF1008D
سوییچ
تی پی لینک سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی رومیزی TL-SF1008D تی پی-لینک 2,600,000 27 مهر 1,400,000 1,600,000
تی پی لینک سوئیچ 8 پورت غیر مدیریتی رومیزی TL-SF1008D نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 8 عدد
دی لینک سوییچ 8 پورتی DES-1008P
سوییچ
دی لینک سوییچ 8 پورتی DES-1008P دی-لینک 9,440,000 17 شهریور 9,440,000 9,450,000
دی لینک سوییچ 8 پورتی DES-1008P نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 8 عدد
سوئیچ  8 پورت مرکوسیس مدل MS108G
سوییچ
سوئیچ 8 پورت مرکوسیس مدل MS108G مرکوسیس 3,750,000 1 مهر 3,550,000 3,865,000
سوئیچ 8 پورت مرکوسیس مدل MS108G نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت‌ها: 8 عدد
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1
سوییچ
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1 کی دی تی 17,000,000 18 مرداد 14,300,000 14,300,000
سوئیچ 10 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0802H3-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG300-10PP
سوییچ
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG300-10PP سیسکو 29,000,000 4 فروردین 29,000,000 29,000,000
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG300-10PP نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10
سوییچ
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10 سیسکو 36,000,000 4 فروردین 36,000,000 36,000,000
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P
سوییچ
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P سیسکو 29,000,000 4 فروردین 29,000,000 29,000,000
سوئیچ 10 پورت سیسکو مدل SG350-10P نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 10 عدد
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1
سوییچ
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1 کی دی تی 26,400,000 16 مهر 19,000,000 19,000,000
سوئیچ 12 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0804H4S-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 8 عدد
سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P
سوییچ
سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P متفرقه 36,000,000 18 مرداد 34,000,000 36,000,000
سوئیچ 16 پورت POE سنتری پلاس مدل SPN-2018-16P نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 16 پورت POE هورد مدل PS3016G
سوییچ
سوئیچ 16 پورت POE هورد مدل PS3016G هورد 100,000,000 21 مهر 100,000,000 100,000,000
سوئیچ 16 پورت POE هورد مدل PS3016G نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 18 عدد
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-1016
سوییچ
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-1016 زایکسل 7,000,000 17 شهریور 7,000,000 7,500,000
سوئیچ 16 پورت زایکسل مدل ES-1016 نوع سوییچ: 10/100Mbp/s تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 16 پورت سیسکو مدلSG110-16
سوییچ
سوئیچ 16 پورت سیسکو مدلSG110-16 سیسکو 17,000,000 4 فروردین 17,000,000 17,000,000
سوئیچ 16 پورت سیسکو مدلSG110-16 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 16 پورت هوآوی مدل Quidway S2016-EI
سوییچ
سوئیچ 16 پورت هوآوی مدل Quidway S2016-EI هوآوی 6,000,000 4 فروردین 6,000,000 6,000,000
سوئیچ 16 پورت هوآوی مدل Quidway S2016-EI نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 16 عدد
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1
سوییچ
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1 کی دی تی 28,000,000 18 مرداد 23,100,000 23,100,000
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 20 عدد
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3S-Q1
سوییچ
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3S-Q1 کی دی تی 31,500,000 18 مرداد 27,300,000 27,300,000
سوئیچ 20 پورت PoE کی دی تی مدل KP-1604H3S-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 20 عدد
سوئیچ 24 پورت داهوا مدل PFS4226-24ET-360
سوییچ
سوئیچ 24 پورت داهوا مدل PFS4226-24ET-360 داهوا 39,900,000 9 اردیبهشت 39,900,000 39,900,000
سوئیچ 24 پورت داهوا مدل PFS4226-24ET-360 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960X-24PD-L
سوییچ
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960X-24PD-L سیسکو 205,000,000 4 فروردین 205,000,000 205,000,000
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 2960X-24PD-L نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 385024S-S
سوییچ
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 385024S-S سیسکو 750,000,000 4 فروردین 750,000,000 750,000,000
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل 385024S-S نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SG110-24
سوییچ
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SG110-24 سیسکو 29,900,000 9 اردیبهشت 29,900,000 29,900,000
سوئیچ 24 پورت سیسکو مدل SG110-24 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L
سوییچ
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L سیسکو 145,000,000 9 اردیبهشت 145,000,000 145,000,000
سوئیچ 24 پورت مدل 2960X-24PS-L نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-2403H-EI-OVS
سوییچ
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-2403H-EI-OVS هوآوی 9,900,000 4 فروردین 9,900,000 9,900,000
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-2403H-EI-OVS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-3928TP-SI-OVS
سوییچ
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-3928TP-SI-OVS هوآوی 34,000,000 4 فروردین 34,000,000 34,000,000
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل LS-3928TP-SI-OVS نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل Quidway LS-3026C
سوییچ
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل Quidway LS-3026C هوآوی 11,000,000 4 فروردین 11,000,000 11,000,000
سوئیچ 24 پورت هوآوی مدل Quidway LS-3026C نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1
سوییچ
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1 کی دی تی 35,000,000 18 مرداد 30,500,000 30,500,000
سوئیچ 26 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2402H3-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 26 عدد
سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT
سوییچ
سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT فی نت 25,500,000 7 شهریور 16,350,000 19,745,000
سوئیچ 26 پورت فی نت مدل SW-2402RT نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 24 عدد
سوئیچ 28 پورت سیسکو مدل SG350-28MP
سوییچ
سوئیچ 28 پورت سیسکو مدل SG350-28MP سیسکو 117,000,000 4 فروردین 117,000,000 117,000,000
سوئیچ 28 پورت سیسکو مدل SG350-28MP نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 28 عدد
سوئیچ 32 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2408H4SM-Q1
سوییچ
سوئیچ 32 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2408H4SM-Q1 کی دی تی 75,000,000 18 مرداد 65,000,000 65,000,000
سوئیچ 32 پورت PoE کی دی تی مدل KP-2408H4SM-Q1 نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 32 عدد
سوئیچ 32 پورت سیسکو مدل WS-C4500x-32SFP-plus
سوییچ
سوئیچ 32 پورت سیسکو مدل WS-C4500x-32SFP-plus سیسکو 1,080,000,000 4 فروردین 1,080,000,000 1,080,000,000
سوئیچ 32 پورت سیسکو مدل WS-C4500x-32SFP-plus نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 32 عدد
سوئیچ 32 پورت مدل WS-C4500x-32SFP-plus
سوییچ
سوئیچ 32 پورت مدل WS-C4500x-32SFP-plus متفرقه 2,200,000,000 11 مهر 1,700,000,000 1,700,000,000
سوئیچ 32 پورت مدل WS-C4500x-32SFP-plus نوع سوییچ: 10/100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: دارد تعداد پورت‌ها: 32 عدد
سوئیچ 4 پورت POE هورد مدل AI104
سوییچ
سوئیچ 4 پورت POE هورد مدل AI104 هورد 10,500,000 21 مهر 10,500,000 10,500,000
سوئیچ 4 پورت POE هورد مدل AI104 نوع سوییچ: 10/100Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 6 عدد
سوئیچ 4 پورت وای تک مدل ps305G
سوییچ
سوئیچ 4 پورت وای تک مدل ps305G وای-تک 7,610,000 26 خرداد 7,610,000 7,610,000
سوئیچ 4 پورت وای تک مدل ps305G نوع سوییچ: 100/1000Mbp/s قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت: ندارد تعداد پورت‌ها: 4 عدد
مجموع موارد: 378 عدد در 8 صفحه
قیمت سوییچ
سوییچ 5 پورت تی پی-لینک مدل TL-SF1005D Ver 13.0
قیمت: 1,210,000 ریال
قیمت: 1,210,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 8 پورت POE هورد مدل IS108GS_2F
قیمت: 72,000,000 ریال
قیمت: 72,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ KVM دو پورت PS/2 فرانت مدل F2T
قیمت: 7,290,000 ریال
قیمت: 7,290,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوئیچ 8 پورت PoE کی دی تی مدل KP-0404H4S-Q1
قیمت: 16,000,000 ریال
قیمت: 16,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 5 پورت مرکوسیس مدل MS105
قیمت: 1,980,000 ریال
قیمت: 1,980,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 8 پورت تندا مدل SG108
قیمت: 5,280,000 ریال
قیمت: 5,280,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوئیچ 8 پورت تی پی-لینک TL-SF1008P
قیمت: 7,000,000 ریال
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 6,200,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سوییچ
سوییچ 10 پورت POE اچ آر یو آی مدل HR901-AFG-82N
قیمت: 18,480,000 ریال
قیمت: 18,480,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات