قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ذخیره ساز تحت شبکه  مدل R102
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل R102 متفرقه 10,000,000 18 مرداد 9,000,000 9,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل R102 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک دکاس 42,200,000 11 مرداد 42,400,000 42,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay سینولوژی مدل دیسک استیشن DS218Plus
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay سینولوژی مدل دیسک استیشن DS218Plus سینولوژی 117,000,000 1 مهر 117,000,000 117,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay سینولوژی مدل دیسک استیشن DS218Plus ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک دکاس 55,400,000 13 اردیبهشت 55,000,000 55,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل +N4000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل +N4000 دکاس 79,800,000 6 آبان 69,800,000 69,800,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل +N4000 ظرفیت: 6 ترابایت
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2310
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2310 دکاس 21,000,000 27 شهریور 21,000,000 21,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2310
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810 Plus
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810 Plus دکاس 87,000,000 6 آبان 87,000,000 87,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810 Plus ظرفیت: 4 ترابایت
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus دکاس 59,900,000 14 شهریور 59,900,000 59,900,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4310
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4310 دکاس 47,990,000 6 آبان 37,400,000 37,400,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4310
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4810
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4810 دکاس 115,000,000 6 آبان 91,500,000 93,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N4810
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5550
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5550 دکاس 75,000,000 6 آبان 60,200,000 65,300,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5550
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro دکاس 112,000,000 28 مرداد 114,000,000 120,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G دکاس 150,000,000 11 مهر 210,000,000 210,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W12000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W12000 دکاس 334,800,000 18 مرداد 279,000,000 279,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W12000 ظرفیت: 12 ترابایت
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W2810PRO
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W2810PRO دکاس 99,000,000 18 مرداد 98,700,000 99,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W2810PRO ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W4000 PLUS
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W4000 PLUS دکاس 71,000,000 6 آبان 39,400,000 64,500,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W4000 PLUS ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W5000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W5000 دکاس 39,500,000 21 مهر 69,000,000 78,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W5000 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 زایکسل 21,120,000 4 اردیبهشت 21,120,000 21,120,000
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 زایکسل 21,120,000 30 فروردین 21,120,000 21,120,000
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 زایکسل 21,120,000 30 فروردین 21,120,000 21,120,000
ذخیره ساز تحت شبکه زایکسل مدل NSA325 v2 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 دکاس 90,000,000 10 تیر 90,000,000 90,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 دکاس 90,000,000 10 تیر 90,000,000 90,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 دکاس 90,000,000 10 تیر 90,000,000 90,000,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 ظرفیت: بدون دیسک
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 دکاس 33,900,000 22 شهریور 33,050,000 33,250,000
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000 ظرفیت: بدون دیسک
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD101EFAX ظرفیت 10 ترابایت
ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD101EFAX ظرفیت 10 ترابایت وسترن دیجیتال 91,000,000 6 آبان 94,000,000 97,000,000
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Red WD101EFAX ظرفیت 10 ترابایت ظرفیت: 10 ترابایت
مجموع موارد: 25 عدد در 1 صفحه
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810Plus
قیمت: 59,900,000 ریال
قیمت: 59,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
قیمت: 90,000,000 ریال
قیمت: 90,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 2Bay دکاس مدل N2560 بدون هارد دیسک
قیمت: 42,200,000 ریال
قیمت: 42,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل +N4000
قیمت: 79,800,000 ریال
قیمت: 79,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه 4Bay دکاس مدل N4560 بدون هارد دیسک
قیمت: 55,400,000 ریال
قیمت: 55,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
قیمت: 90,000,000 ریال
قیمت: 90,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل W12000
قیمت: 334,800,000 ریال
قیمت: 334,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه مدل W4000
قیمت: 33,900,000 ریال
قیمت: 33,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N8810U-G
قیمت: 150,000,000 ریال
قیمت: 150,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N5810Pro
قیمت: 112,000,000 ریال
قیمت: 112,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات