قیمت تجهیزات ویدیویی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپلیتر 1  به 4  HDMI  لنکنگ مدل LKV314EDID
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 HDMI لنکنگ مدل LKV314EDID لنکنگ 11,200,000 26 خرداد 11,200,000 11,200,000
اسپلیتر 1 به 4 HDMI لنکنگ مدل LKV314EDID جنس: فلز عملکرد EDID: دارد
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی -وی کی مدل SP12
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی -وی کی مدل SP12 ام تی -وی کی 6,500,000 23 مرداد 5,900,000 5,900,000
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی -وی کی مدل SP12 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP102M
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP102M متفرقه 3,900,000 23 مرداد 3,500,000 3,500,000
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP102M جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل fy1409e
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل fy1409e متفرقه 2,700,000 18 مرداد 2,600,000 2,600,000
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل fy1409e جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل Vento
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل Vento متفرقه 2,090,000 16:12:30 1,450,000 1,450,000
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل Vento جنس: پلاستیک
اسپلیتر 1 به 2 VGA مدل -2502A غیر اصل
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 VGA مدل -2502A غیر اصل متفرقه 1,650,000 18 مرداد 1,650,000 1,650,000
اسپلیتر 1 به 2 VGA مدل -2502A غیر اصل جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 AV ام تی ویکی مدل MT-431
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 AV ام تی ویکی مدل MT-431 متفرقه 2,900,000 23 مرداد 1,950,000 1,950,000
اسپلیتر 1 به 4 AV ام تی ویکی مدل MT-431 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 HDMI  کی نت پلاس مدل KPS644
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 HDMI کی نت پلاس مدل KPS644 کی نت پلاس 6,500,000 8 مرداد 7,550,000 7,550,000
اسپلیتر 1 به 4 HDMI کی نت پلاس مدل KPS644 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 HDMI بافو مدل bf-hlhd0
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 HDMI بافو مدل bf-hlhd0 بافو 5,490,000 30 فروردین 5,490,000 5,490,000
اسپلیتر 1 به 4 HDMI بافو مدل bf-hlhd0 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 HDMI مدل 4k
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 HDMI مدل 4k متفرقه 2,800,000 19 تیر 2,646,900 2,694,100
اسپلیتر 1 به 4 HDMI مدل 4k جنس: فلز فرمت پشتیبانی صدا: MP3
اسپلیتر 1 به 4 VGA آتن مدل VS84 C-A
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA آتن مدل VS84 C-A متفرقه 2,930,000 16:12:30 2,980,000 2,980,000
اسپلیتر 1 به 4 VGA آتن مدل VS84 C-A جنس: پلاستیک
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل 2004
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل 2004 متفرقه 1,900,000 16:12:30 1,300,000 1,300,000
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل 2004
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل VGA-2504
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل VGA-2504 پی نت 3,300,000 16:12:30 2,400,000 2,600,000
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل VGA-2504 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل VGA-3504
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل VGA-3504 متفرقه 1,500,000 16:12:30 1,500,000 1,500,000
اسپلیتر 1 به 4 VGA مدل VGA-3504 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 VGA پی نت مدل VGA-2504A
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA پی نت مدل VGA-2504A پی نت 3,250,000 16:12:30 3,250,000 3,250,000
اسپلیتر 1 به 4 VGA پی نت مدل VGA-2504A جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 4 VGA یوگرین مدل CM152
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA یوگرین مدل CM152 یوگرین 9,750,000 22 شهریور 9,950,000 9,990,000
اسپلیتر 1 به 4 VGA یوگرین مدل CM152 جنس: پلاستیک
اسپلیتر 1 به 8  HDMI کی نت پلاس مدل KPS648
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI کی نت پلاس مدل KPS648 کی نت پلاس 21,700,000 14 شهریور 21,500,000 21,700,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI کی نت پلاس مدل KPS648
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP108M
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP108M متفرقه 15,000,000 18 مرداد 10,500,000 10,500,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP108M جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 27 شهریور 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 6 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 6 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 11 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 11 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 16 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 16 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 21 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 21 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 24 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 24 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 متفرقه 23,000,000 27 مهر 23,000,000 23,000,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI ام تی ویکی مدل MT-SP148 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 HDMI لنکنگ مدل LKV318-V2.0
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 HDMI لنکنگ مدل LKV318-V2.0 لنکنگ 16,200,000 26 خرداد 16,200,000 16,200,000
اسپلیتر 1 به 8 HDMI لنکنگ مدل LKV318-V2.0 جنس: آلومینیوم
اسپلیتر 1 به 8 VGA ام تی ویکی مدل MT-M150
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 VGA ام تی ویکی مدل MT-M150 متفرقه 3,400,000 28 مرداد 2,900,000 2,900,000
اسپلیتر 1 به 8 VGA ام تی ویکی مدل MT-M150 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 VGA ام تی ویکی مدل MT-M500
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 VGA ام تی ویکی مدل MT-M500 متفرقه 8,100,000 26 خرداد 8,100,000 8,100,000
اسپلیتر 1 به 8 VGA ام تی ویکی مدل MT-M500 جنس: فلز
اسپلیتر 1 به 8 VGA مدل VGA-3508
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 8 VGA مدل VGA-3508 متفرقه 3,300,000 16:12:30 2,700,000 2,710,000
اسپلیتر 1 به 8 VGA مدل VGA-3508 جنس: فلز
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100 سلکسون 3,950,000 25 اردیبهشت 3,850,000 3,950,000
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100 جنس: فلز بستر انتقال: کابل برق تکنولوژی انتقال: HDbitT
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100 سلکسون 3,950,000 24 اردیبهشت 3,950,000 3,950,000
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100 جنس: فلز بستر انتقال: کابل برق تکنولوژی انتقال: HDbitT
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100 سلکسون 3,950,000 24 اردیبهشت 3,950,000 3,950,000
اسپلیتر 1به2 HDMI سلکسون مدل CS100 جنس: فلز بستر انتقال: کابل برق تکنولوژی انتقال: HDbitT
اسپلیتر 1به2 HDMI مدل R4k
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1به2 HDMI مدل R4k متفرقه 3,060,000 16:12:30 1,650,000 1,650,000
اسپلیتر 1به2 HDMI مدل R4k جنس: فلز
اسپلیتر 2 پورت VGA مدل BAMA120
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 2 پورت VGA مدل BAMA120 متفرقه 920,000 5 تیر 840,000 840,000
اسپلیتر 2 پورت VGA مدل BAMA120 جنس: فلز
اسپلیتر 2 پورت VGA پی نت مدل VGA-2002
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 2 پورت VGA پی نت مدل VGA-2002 پی نت 1,300,000 18 شهریور 1,299,000 1,300,000
اسپلیتر 2 پورت VGA پی نت مدل VGA-2002 جنس: فلز
اسپلیتر 4 به 1 HDMI اکتیو لینک
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 به 1 HDMI اکتیو لینک اکتیو لینک 3,875,000 26 خرداد 3,875,000 3,875,000
اسپلیتر 4 به 1 HDMI اکتیو لینک جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل H4
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل H4 متفرقه 3,100,000 16:12:30 2,485,000 2,804,000
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل H4
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل VER1.4
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل VER1.4 متفرقه 3,835,000 16:12:30 2,927,000 2,950,000
اسپلیتر 4 پورت HDMI مدل VER1.4 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت RCA مدل AV-104
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت RCA مدل AV-104 متفرقه 2,521,000 8 مرداد 2,518,000 2,521,000
اسپلیتر 4 پورت RCA مدل AV-104 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت VGA مدل BAMA121
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت VGA مدل BAMA121 متفرقه 1,850,000 16:12:30 1,440,500 1,440,500
اسپلیتر 4 پورت VGA مدل BAMA121 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت VGA وی نت مدل VN150
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت VGA وی نت مدل VN150 وی نت 2,720,000 16:12:30 1,810,000 1,830,000
اسپلیتر 4 پورت VGA وی نت مدل VN150 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 پی نت 950,000 14 شهریور 950,000 1,120,000
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 پی نت 1,347,000 17 فروردین 1,347,000 1,347,000
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 پی نت 950,000 1 خرداد 950,000 950,000
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 جنس: فلز
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004
تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 پی نت 950,000 1 خرداد 950,000 950,000
اسپلیتر 4 پورت VGA پی نت مدل VGA-2004 جنس: فلز
مجموع موارد: 293 عدد در 6 صفحه
قیمت تجهیزات ویدیویی
تبدیل پورت VGA به HDMI ونوس مدل 1998
قیمت: 1,470,000 ریال
قیمت: 1,470,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
مبدل کامپوننت به HDMI ام تی ویکی مدل MT-HSS707
قیمت: 11,200,000 ریال
قیمت: 11,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
سوییچ VGA چهار پورت دیتک مدل DT-7034
قیمت: 2,770,000 ریال
قیمت: 2,770,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
مبدل HDMI به VGA پی نت مدل HD1
قیمت: 540,000 ریال
قیمت: 540,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 HDMI ام تی -وی کی مدل SP12
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 4 VGA یوگرین مدل CM152
قیمت: 9,750,000 ریال
قیمت: 9,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
توسعه دهنده و ریپیتر تصویر HDMI مدل UHD
قیمت: 1,193,700 ریال
قیمت: 1,193,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
مبدل SDI به HDMI مدل WP-01
قیمت: 3,700,000 ریال
قیمت: 3,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
اسپلیتر 1 به 2 HDMI مدل fy1409e
قیمت: 2,700,000 ریال
قیمت: 2,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات ویدیویی
مبدل VGA به AV و S-Video مدل RB-125
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات