قیمت اینترنت اشیا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote
اینترنت اشیا
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote فایروال 350,000 24 مهر 300,000 300,000
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote نوع اتصال: بی‌سیم
تگ RFID مدل H1110
اینترنت اشیا
تگ RFID مدل H1110 متفرقه 110,000 16 مهر 65,400 66,000
تگ RFID مدل H1110 نوع اتصال: بی‌سیم
تگ لباس جوهر دار بزرگInk Tag صدفی بسته50 عددی
اینترنت اشیا
تگ لباس جوهر دار بزرگInk Tag صدفی بسته50 عددی متفرقه 1,350,000 22 شهریور 1,100,000 1,320,000
تگ لباس جوهر دار بزرگInk Tag صدفی بسته50 عددی نوع اتصال: بی‌سیم
حسگر حرکتی اسمانوس مدل MD-20
اینترنت اشیا
حسگر حرکتی اسمانوس مدل MD-20 متفرقه 2,500,000 26 خرداد 2,500,000 2,500,000
حسگر حرکتی اسمانوس مدل MD-20 نوع اتصال: بی‌سیم
حسگر لرزشی اسمانوس مدل VD8000
اینترنت اشیا
حسگر لرزشی اسمانوس مدل VD8000 متفرقه 3,500,000 18 مرداد 3,500,000 3,500,000
حسگر لرزشی اسمانوس مدل VD8000 نوع اتصال: بی‌سیم
حسگر نشت آب مکسرون مدل MX-SH-WLS-01
اینترنت اشیا
حسگر نشت آب مکسرون مدل MX-SH-WLS-01 مکسرون 13,000,000 7 شهریور 13,000,000 13,000,000
حسگر نشت آب مکسرون مدل MX-SH-WLS-01 نوع اتصال: بی‌سیم
حسگر نشت گاز مکسرون مدل MX-SH-FGD-01
اینترنت اشیا
حسگر نشت گاز مکسرون مدل MX-SH-FGD-01 مکسرون 17,000,000 3 شهریور 17,000,000 17,000,000
حسگر نشت گاز مکسرون مدل MX-SH-FGD-01 نوع اتصال: بی‌سیم
دستگاه کنترل هوشمند فونیکس مدل PHOENIX-VB-R5
اینترنت اشیا
دستگاه کنترل هوشمند فونیکس مدل PHOENIX-VB-R5 متفرقه 161,000,000 18 مرداد 161,000,000 161,000,000
دستگاه کنترل هوشمند فونیکس مدل PHOENIX-VB-R5 نوع اتصال: باسیم
دستگاه کنترل هوشمند وضعیت رک فراسام مدل BTE-6I5O2TH
اینترنت اشیا
دستگاه کنترل هوشمند وضعیت رک فراسام مدل BTE-6I5O2TH فراسام 110,000,000 18 مرداد 110,000,000 110,000,000
دستگاه کنترل هوشمند وضعیت رک فراسام مدل BTE-6I5O2TH نوع اتصال: باسیم
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM
اینترنت اشیا
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM آی تی آر 4,990,000 27 مهر 5,380,000 5,590,000
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM نوع اتصال: بی‌سیم
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM
اینترنت اشیا
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM آی تی آر 5,380,000 28 مرداد 5,380,000 5,380,000
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM نوع اتصال: بی‌سیم
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM
اینترنت اشیا
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM آی تی آر 5,380,000 28 مرداد 5,380,000 5,380,000
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM نوع اتصال: بی‌سیم
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM
اینترنت اشیا
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM آی تی آر 4,990,000 3 شهریور 4,990,000 4,990,000
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM نوع اتصال: بی‌سیم
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM
اینترنت اشیا
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM آی تی آر 4,990,000 3 شهریور 4,990,000 4,990,000
دیمر هوشمند آی تی آر مدل EU-DM نوع اتصال: بی‌سیم
رله تک کانال آسانه مدل MR-04
اینترنت اشیا
رله تک کانال آسانه مدل MR-04 آسانه 2,300,000 16 مهر 1,950,000 1,950,000
رله تک کانال آسانه مدل MR-04 نوع اتصال: بی‌سیم
رله تک کانال آن اسمارت مدل MR-04
اینترنت اشیا
رله تک کانال آن اسمارت مدل MR-04 آن‌اسمارت 2,300,000 16 مهر 1,950,000 1,950,000
رله تک کانال آن اسمارت مدل MR-04 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic سونوف 2,990,000 24 مهر 2,350,000 2,480,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic سونوف 2,090,000 26 خرداد 2,090,000 2,090,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic سونوف 2,090,000 26 خرداد 2,090,000 2,090,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل basic نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ سونوف مدل Basic
اینترنت اشیا
رله سوئیچ سونوف مدل Basic سونوف 2,990,000 24 مهر 2,055,000 2,150,000
رله سوئیچ سونوف مدل Basic نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ سونوف مدل R2
اینترنت اشیا
رله سوئیچ سونوف مدل R2 سونوف 6,940,000 26 خرداد 6,940,000 6,940,000
رله سوئیچ سونوف مدل R2 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل TH16
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل TH16 سونوف 3,460,000 28 مرداد 3,290,000 3,430,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل TH16 نوع اتصال: باسیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل DIY MINI
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل DIY MINI سونوف 3,433,800 24 مهر 3,578,000 3,620,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل DIY MINI نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل pow
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل pow سونوف 4,390,000 1 مهر 3,970,000 4,125,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل pow نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 3,104,000 24 مهر 3,135,000 3,220,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 24 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 24 اردیبهشت 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 31 خرداد 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF سونوف 2,690,000 31 خرداد 2,690,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RF نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RFR3
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RFR3 سونوف 3,685,000 27 شهریور 2,618,000 2,690,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RFR3 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RO01
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RO01 سونوف 3,090,000 24 مهر 2,350,000 2,760,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل RO01 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل SD216
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل SD216 سونوف 6,590,000 24 مهر 3,790,000 3,890,000
رله سوئیچ هوشمند سونوف مدل SD216 نوع اتصال: باسیم
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 متفرقه 1,850,000 24 اردیبهشت 2,100,000 2,100,000
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 نوع اتصال: بی‌سیم
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 بسته 10 عددی
اینترنت اشیا
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 بسته 10 عددی متفرقه 18,990,000 20 اردیبهشت 18,990,000 18,990,000
رله سوئیچ هوشمند مدل RS37 بسته 10 عددی نوع اتصال: بی‌سیم
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05
اینترنت اشیا
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05 آن‌اسمارت 5,500,000 24 مهر 3,900,000 3,900,000
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05 نوع اتصال: بی‌سیم
ریموت کنترل هوشمند برادلینک مدل RM Mini 3
اینترنت اشیا
ریموت کنترل هوشمند برادلینک مدل RM Mini 3 برادلینک 4,190,000 31 خرداد 3,990,000 3,990,000
ریموت کنترل هوشمند برادلینک مدل RM Mini 3 نوع اتصال: بی‌سیم
ریموت کنترل هوشمند بست کان مدل RM4C mini
اینترنت اشیا
ریموت کنترل هوشمند بست کان مدل RM4C mini بست کان 7,880,000 27 مهر 7,880,000 7,880,000
ریموت کنترل هوشمند بست کان مدل RM4C mini نوع اتصال: بی‌سیم
سرور مرکزی خانه هوشمند آسانه مدل ACTIVE
اینترنت اشیا
سرور مرکزی خانه هوشمند آسانه مدل ACTIVE آسانه 22,000,000 24 مهر 17,200,000 17,200,000
سرور مرکزی خانه هوشمند آسانه مدل ACTIVE نوع اتصال: بی‌سیم
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27
اینترنت اشیا
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 سونوف 3,615,000 23 مرداد 3,280,000 3,280,000
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 نوع اتصال: بی‌سیم
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27
اینترنت اشیا
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 سونوف 3,280,000 16 خرداد 3,280,000 3,280,000
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 نوع اتصال: بی‌سیم
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27
اینترنت اشیا
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 سونوف 3,280,000 16 خرداد 3,280,000 3,280,000
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 نوع اتصال: بی‌سیم
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27
اینترنت اشیا
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 سونوف 3,490,000 10 تیر 3,490,000 3,490,000
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 نوع اتصال: بی‌سیم
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27
اینترنت اشیا
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 سونوف 3,490,000 10 تیر 3,490,000 3,490,000
سرپیچ هوشمند سونوف مدل E27 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور آب دی-لینک مدل DCH-S160
اینترنت اشیا
سنسور آب دی-لینک مدل DCH-S160 دی-لینک 7,550,000 18 مرداد 7,350,000 7,350,000
سنسور آب دی-لینک مدل DCH-S160 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور تشخیص دود دی-لینک مدل DCH-Z310
اینترنت اشیا
سنسور تشخیص دود دی-لینک مدل DCH-Z310 دی-لینک 7,550,000 27 شهریور 7,550,000 7,550,000
سنسور تشخیص دود دی-لینک مدل DCH-Z310 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل HMIP-SWSD
اینترنت اشیا
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل HMIP-SWSD هوم ماتیک آی‌پی 12,500,000 18 مرداد 12,500,000 12,500,000
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل HMIP-SWSD نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکت دی-لینک مدل DCH-Z120
اینترنت اشیا
سنسور حرکت دی-لینک مدل DCH-Z120 دی-لینک 7,550,000 18 مرداد 8,000,000 8,000,000
سنسور حرکت دی-لینک مدل DCH-Z120 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکت مدل PIR2
اینترنت اشیا
سنسور حرکت مدل PIR2 متفرقه 3,705,400 24 مهر 3,690,000 3,790,000
سنسور حرکت مدل PIR2 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکت هیناوا مدل HMS10611
اینترنت اشیا
سنسور حرکت هیناوا مدل HMS10611 هیناوا 2,880,000 9 اردیبهشت 2,880,000 2,880,000
سنسور حرکت هیناوا مدل HMS10611 نوع اتصال: بی‌سیم
سنسور حرکتی اسمانوس مدل MD9260
اینترنت اشیا
سنسور حرکتی اسمانوس مدل MD9260 متفرقه 4,500,000 18 مرداد 4,500,000 4,500,000
سنسور حرکتی اسمانوس مدل MD9260 نوع اتصال: بی‌سیم
مجموع موارد: 232 عدد در 5 صفحه
قیمت اینترنت اشیا
پکیج خانه هوشمند مکسرون کد MX-SH-SEC-01
قیمت: 71,000,000 ریال
قیمت: 71,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
پریز هوشمند شیاومی مدل Mi ZNCZ02CM
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
ریموت کنترل هوشمند آن اسمارت مدل GI-05
قیمت: 5,500,000 ریال
قیمت: 5,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
سنسور در و پنجره هیناوا مدل HDS10411
قیمت: 2,880,000 ریال
قیمت: 2,880,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
کنترلر خانه هوشمند ورا مدل Plus
قیمت: 46,240,000 ریال
قیمت: 46,240,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
سیستم کنترل پیامکی ویستو مدل EC03
قیمت: 9,025,000 ریال
قیمت: 9,025,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
آنتن کنترلر هوشمند فایروال مدل iRemote
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
کلید هوشمند آی تی آر مدل Eu3
قیمت: 2,375,000 ریال
قیمت: 2,375,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
سنسور تشخیص دود هوشمند هوم ماتیک آی پی مدل HMIP-SWSD
قیمت: 12,500,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت اینترنت اشیا
کلید لمسی هوشمند اورویبو مدل T12
قیمت: 2,000,000 ریال
قیمت: 2,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات