قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
فایروال سیسکو مدل ASA5516-FPWR-K9
UTM و فایروال
فایروال سیسکو مدل ASA5516-FPWR-K9 350,000,000 20 خرداد 350,000,000 350,000,000
فایروال سیسکو مدل ASA5516-FPWR-K9
کارت امنیت شبکه صاایران مدل M14552
UTM و فایروال
کارت امنیت شبکه صاایران مدل M14552 1,500,000 9 اردیبهشت 1,500,000 1,500,000
کارت امنیت شبکه صاایران مدل M14552
یو تی ام کوییک هیل مدل سکورایت ترمیناتور T15
UTM و فایروال
یو تی ام کوییک هیل مدل سکورایت ترمیناتور T15 273,000,000 6 آبان 273,000,000 273,000,000
یو تی ام کوییک هیل مدل سکورایت ترمیناتور T15
آداپتور 12ولت 1200میلی آمپر متغیر ویلیون مدل MY-168
آداپتور شبکه
آداپتور 12ولت 1200میلی آمپر متغیر ویلیون مدل MY-168 575,000 26 خرداد 575,000 575,000
آداپتور 12ولت 1200میلی آمپر متغیر ویلیون مدل MY-168
آداپتور 3 ولت تا 12 ولت0.5 آمپر سولما مدل SL-3171
آداپتور شبکه
آداپتور 3 ولت تا 12 ولت0.5 آمپر سولما مدل SL-3171 980,000 6 آبان 750,000 750,000
آداپتور 3 ولت تا 12 ولت0.5 آمپر سولما مدل SL-3171
آداپتور 6.5 ولت 600 میلی آمپر مناسب تلفن زیمنس
آداپتور شبکه
آداپتور 6.5 ولت 600 میلی آمپر مناسب تلفن زیمنس 1,400,000 1 آبان 1,100,000 1,100,000
آداپتور 6.5 ولت 600 میلی آمپر مناسب تلفن زیمنس
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090660-2C1
آداپتور شبکه
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090660-2C1 1,330,000 1 آبان 860,000 935,000
آداپتور 9 ولت 0.6 آمپر تی پی لینک مدل T090660-2C1
آداپتور POE  مدل  CSH3216P
آداپتور شبکه
آداپتور POE مدل CSH3216P 13,000,000 6 آبان 13,000,000 13,000,000
آداپتور POE مدل CSH3216P نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45) قابلیت رمزنگاری: ندارد
آداپتور PoE  یالینک مدل YLPOE30
آداپتور شبکه
آداپتور PoE یالینک مدل YLPOE30 8,100,000 20 خرداد 8,100,000 8,100,000
آداپتور PoE یالینک مدل YLPOE30 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100/1000Base LAN RJ45)
آداپتور POE اس جی اس پی مدل 24V-1A-G
آداپتور شبکه
آداپتور POE اس جی اس پی مدل 24V-1A-G 2,000,000 6 آبان 2,400,000 2,400,000
آداپتور POE اس جی اس پی مدل 24V-1A-G نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100/1000Base LAN RJ45)
آداپتور POE اس جی اس پی مدل 48V-0.5A-G
آداپتور شبکه
آداپتور POE اس جی اس پی مدل 48V-0.5A-G 2,000,000 6 آبان 1,900,000 2,650,000
آداپتور POE اس جی اس پی مدل 48V-0.5A-G نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE مدل adp-48
آداپتور شبکه
آداپتور POE مدل adp-48 500,000 6 آبان 500,000 500,000
آداپتور POE مدل adp-48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور PoE مدل R012-4800500
آداپتور شبکه
آداپتور PoE مدل R012-4800500 2,100,000 1 مهر 1,500,000 1,500,000
آداپتور PoE مدل R012-4800500 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE مدل RBPOE
آداپتور شبکه
آداپتور POE مدل RBPOE 1,299,900 6 آبان 1,700,000 1,700,000
آداپتور POE مدل RBPOE نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل  1-F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل 1-F101-P48 1,960,000 24 تیر 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل 1-F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 2,390,000 6 آبان 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 1,960,000 21 خرداد 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 1,960,000 21 خرداد 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 1,960,000 26 خرداد 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 1,960,000 26 خرداد 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 1,960,000 31 خرداد 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 1,960,000 31 خرداد 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48 نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,690,000 6 آبان 2,190,000 2,190,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 1,790,000 30 فروردین 1,790,000 1,790,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 1,890,000 4 اردیبهشت 1,890,000 1,890,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 1,890,000 4 اردیبهشت 1,890,000 1,890,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 1,960,000 24 اردیبهشت 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 1,960,000 24 اردیبهشت 1,960,000 1,960,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,190,000 28 مرداد 2,190,000 2,190,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,190,000 28 مرداد 2,190,000 2,190,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,290,000 22 شهریور 2,190,000 2,190,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,290,000 22 شهریور 2,190,000 2,190,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,390,000 27 شهریور 2,390,000 2,390,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,390,000 27 شهریور 2,390,000 2,390,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,390,000 1 مهر 2,390,000 2,390,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV
آداپتور شبکه
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV 2,390,000 1 مهر 2,390,000 2,390,000
آداپتور POE نتلن مدل F101-P48VV نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور POE وای تک مدل POE51-48V
آداپتور شبکه
آداپتور POE وای تک مدل POE51-48V 5,160,000 14 شهریور 5,160,000 5,160,000
آداپتور POE وای تک مدل POE51-48V نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100/1000Base LAN RJ45) قابلیت رمزنگاری: ندارد
آداپتور PoE گیگابیتی ترندنت مدل TPE-113GI
آداپتور شبکه
آداپتور PoE گیگابیتی ترندنت مدل TPE-113GI 6,300,000 6 آبان 4,500,000 5,400,000
آداپتور PoE گیگابیتی ترندنت مدل TPE-113GI نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100/1000Base LAN RJ45)
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5
آداپتور شبکه
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5 1,690,000 3 فروردین 1,690,000 1,690,000
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5
آداپتور شبکه
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5 1,690,000 3 فروردین 1,690,000 1,690,000
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5
آداپتور شبکه
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5 2,530,000 11 مرداد 2,300,000 2,300,000
آداپتور POE یوبیکیوتی مدل UBI-24-5
آداپتور آزتچ مدل hl106e
آداپتور شبکه
آداپتور آزتچ مدل hl106e 2,000,000 24 تیر 2,000,000 2,000,000
آداپتور آزتچ مدل hl106e نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور آزتچ مدل hl106e
آداپتور شبکه
آداپتور آزتچ مدل hl106e 1,680,000 4 فروردین 1,680,000 1,680,000
آداپتور آزتچ مدل hl106e نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور آزتچ مدل hl106e
آداپتور شبکه
آداپتور آزتچ مدل hl106e 1,680,000 4 فروردین 1,680,000 1,680,000
آداپتور آزتچ مدل hl106e نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور آزتچ مدل hl106e
آداپتور شبکه
آداپتور آزتچ مدل hl106e 1,980,000 25 فروردین 1,980,000 1,980,000
آداپتور آزتچ مدل hl106e نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور آزتچ مدل hl106e
آداپتور شبکه
آداپتور آزتچ مدل hl106e 1,880,000 1 خرداد 1,880,000 1,880,000
آداپتور آزتچ مدل hl106e نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور آزتچ مدل hl106e
آداپتور شبکه
آداپتور آزتچ مدل hl106e 1,880,000 6 خرداد 1,880,000 1,880,000
آداپتور آزتچ مدل hl106e نوع رابط اصلی: پورت اترنت (10/100M LAN RJ45)
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر مدل LE1210
آداپتور شبکه
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر مدل LE1210 1,220,000 6 آبان 955,000 980,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر مدل LE1210
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر مدل LE1220
آداپتور شبکه
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر مدل LE1220 1,850,000 16 مهر 1,850,000 1,850,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 20 آمپر مدل LE1220
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر مدل LE1230
آداپتور شبکه
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر مدل LE1230 2,295,000 6 آبان 1,700,000 1,820,000
آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 30 آمپر مدل LE1230
مجموع موارد: 4615 عدد در 93 صفحه
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
ذخیره ساز تحت شبکه دکاس مدل N2810 Plus
قیمت: 87,000,000 ریال
قیمت: 87,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
ضبط کننده ویدئویی تحت شبکه نایک ویژن مدل NVR-NIK-N6708R-PL
قیمت: 12,500,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
دوربین مداربسته تحت شبکه دیتکس مدل DX-D123FPAI
قیمت: 5,500,000 ریال
قیمت: 5,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
دوربین مدار بسته آنالوگ لجند مدل LG-511DG
قیمت: 2,795,000 ریال
قیمت: 2,795,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
مودم 4G قابل حمل زد ام ای ZMI مدل MF855
قیمت: 13,500,000 ریال
قیمت: 13,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
یو پی اس پروتکشن مدل DC2140 با ظرفیت ۱۵ ولت آمپر
قیمت: 2,950,000 ریال
قیمت: 2,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
سیستم امنیتی مدل RT6000-B18
قیمت: 31,760,000 ریال
قیمت: 31,760,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
کارت شبکه USB ایکس پی پروداکت مدل LAN-947
قیمت: 800,000 ریال
قیمت: 800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
کانکتور BNC مدل کمیکس بسته 5 عددی
قیمت: 200,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات شبکه و ارتباطات
سوییچ 9 پورت POE تندا مدل TEF1109P-8-63w
قیمت: 7,750,000 ریال
قیمت: 7,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات