قیمت کارت حافظه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
عنوان : کارت حافظه microSDHC کینگستون مدل Canvas Select کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
عنوان : کارت حافظه microSDHC کینگستون مدل Canvas Select کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD کینگستون 850,000 1 آبان 636,500 730,000
عنوان : کارت حافظه microSDHC کینگستون مدل Canvas Select کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: سرما، گرما
کارت حافظه  microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت80MBpsظرفیت 8 گیگابایت بسته 10 عددی
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت80MBpsظرفیت 8 گیگابایت بسته 10 عددی ویکومن 520,000 21 فروردین 520,000 520,000
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت80MBpsظرفیت 8 گیگابایت بسته 10 عددی ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: ضربه
کارت حافظه CompactFlash سن دیسک مدل Extreme سرعت 120MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه CompactFlash سن دیسک مدل Extreme سرعت 120MBps ظرفیت 32 گیگابایت سن دیسک 9,500,000 18:10:40 7,000,000 7,000,000
کارت حافظه CompactFlash سن دیسک مدل Extreme سرعت 120MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت مقاوم در برابر: ضربه
کارت حافظه Micro SDXC سن دیسک مدل Extreme PRO کلاس 3 استاندارد Extreme سرعت95Mb/s همراه آداپتور SD ظرفیت  16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه Micro SDXC سن دیسک مدل Extreme PRO کلاس 3 استاندارد Extreme سرعت95Mb/s همراه آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت سن دیسک 1,200,000 28 مرداد 1,200,000 1,200,000
کارت حافظه Micro SDXC سن دیسک مدل Extreme PRO کلاس 3 استاندارد Extreme سرعت95Mb/s همراه آداپتور SD ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 2 مقاوم در برابر: مغناطیس، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC  مدل M301 کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 48MBps ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل M301 کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 48MBps ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل متفرقه 637,000 1 مهر 637,000 637,000
کارت حافظه microSDHC مدل M301 کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 48MBps ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X، گرما، سرما
کارت حافظه microSDHC  مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 720,000 16 خرداد 720,000 720,000
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC  مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 676,800 26 خرداد 676,800 676,800
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC  مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 790,000 31 خرداد 790,000 790,000
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC  مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 960,000 24 تیر 925,000 925,000
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC  مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 1,095,000 8 مرداد 1,010,000 1,010,000
کارت حافظه microSDHC مدل Ultra A1 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC اپیسر مدل AP32G کلاس 10 استاندارد  UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD بسته 4 عددی
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC اپیسر مدل AP32G کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD بسته 4 عددی اپیسر 5,200,000 18:10:40 4,090,000 4,090,000
کارت حافظه microSDHC اپیسر مدل AP32G کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD بسته 4 عددی ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD توشیبا 1,171,000 7 شهریور 1,171,000 1,171,000
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD توشیبا 1,236,000 7 شهریور 1,950,000 1,950,000
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل EXCERIA M302-EA کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U3 مقاوم در برابر: آب، ضربه، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل M203 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 100MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل M203 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 100MBps ظرفیت 16 گیگابایت توشیبا 830,000 18:10:39 680,000 690,000
کارت حافظه microSDHC توشیبا مدل M203 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 100MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: UHS-I U1 مقاوم در برابر: پرتو X
کارت حافظه microSDHC تیم گروپ مدل IPM32 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC تیم گروپ مدل IPM32 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 32 گیگابایت تیم گروپ 1,050,000 3 شهریور 1,030,000 1,030,000
کارت حافظه microSDHC تیم گروپ مدل IPM32 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: آب، ضربه
کارت حافظه microSDHC تیم گروپ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC تیم گروپ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت تیم گروپ 1,950,000 7 شهریور 1,950,000 1,950,000
کارت حافظه microSDHC تیم گروپ کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 45MBps 300X ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه
کارت حافظه microSDHC دکتر مموری مدل DR6020 کلاس 10استاندارد HC ظرفیت 8 گیگابایت وکیوم  به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC دکتر مموری مدل DR6020 کلاس 10استاندارد HC ظرفیت 8 گیگابایت وکیوم به همراه آداپتور SD دکتر مموری 670,000 1 آبان 561,200 610,000
کارت حافظه microSDHC دکتر مموری مدل DR6020 کلاس 10استاندارد HC ظرفیت 8 گیگابایت وکیوم به همراه آداپتور SD ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: سرما
کارت حافظه microSDHC دیتالند مدل 533x کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت همراه با آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC دیتالند مدل 533x کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت همراه با آداپتور SD دیتالند 950,000 20 خرداد 940,000 950,000
کارت حافظه microSDHC دیتالند مدل 533x کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت همراه با آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس
کارت حافظه microSDHC ریمکس مدل EXTREME کلاس 10 استاندارد UHS-3 U3 سرعت 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ریمکس مدل EXTREME کلاس 10 استاندارد UHS-3 U3 سرعت 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD ریمکس 2,900,000 18:10:41 2,900,000 2,900,000
کارت حافظه microSDHC ریمکس مدل EXTREME کلاس 10 استاندارد UHS-3 U3 سرعت 80MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC ریمکس مدل EXTREME کلاس 10 استاندارد UHS-III U3 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ریمکس مدل EXTREME کلاس 10 استاندارد UHS-III U3 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD ریمکس 2,300,000 18:10:41 2,300,000 2,300,000
کارت حافظه microSDHC ریمکس مدل EXTREME کلاس 10 استاندارد UHS-III U3 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC سامسونگ مدل Evo Plus کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سامسونگ مدل Evo Plus کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD سامسونگ 1,290,000 18:10:40 1,290,000 1,290,000
کارت حافظه microSDHC سامسونگ مدل Evo Plus کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Extreme V30 کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Extreme V30 کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت سن دیسک 2,890,000 23 شهریور 1,600,000 1,600,000
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Extreme V30 کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 90MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U3 مقاوم در برابر: سرما، ضربه، گرما، آب، پرتو X
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 32 گیگابایت سن دیسک 1,369,800 11 مهر 1,369,800 1,369,800
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 32 گیگابایت سن دیسک 1,355,500 16 مهر 1,355,500 1,355,500
کارت حافظه microSDHC سن دیسک مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps 533X ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت سیلیکون پاور 760,000 23 مرداد 760,000 760,000
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت سیلیکون پاور 952,000 15 تیر 952,000 952,000
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت سیلیکون پاور 1,580,000 21 مهر 1,320,000 1,320,000
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Colorful Elite کلاس 10 استاندارد UHC-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت بسته 4 عددی
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت بسته 4 عددی سیلیکون پاور 3,720,000 18:10:39 2,720,000 2,760,000
کارت حافظه microSDHC سیلیکون پاور مدل Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 85MBps ظرفیت 16 گیگابایت بسته 4 عددی ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC شیائومی مدل Imi کلاس 10استاندارد UHS-I U1 سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC شیائومی مدل Imi کلاس 10استاندارد UHS-I U1 سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت شیائومی 2,150,000 18:10:39 1,980,000 1,980,000
کارت حافظه microSDHC شیائومی مدل Imi کلاس 10استاندارد UHS-I U1 سرعت 98MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC لوتوس مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 90MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC لوتوس مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 90MBps ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,180,000 18:10:39 1,077,700 1,077,700
کارت حافظه microSDHC لوتوس مدل Color Elite کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 90MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC لیدو مدل BK کلاس 10 استاندارد U1 سرعت 65MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC لیدو مدل BK کلاس 10 استاندارد U1 سرعت 65MBps ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 643,200 6 مهر 630,000 636,500
کارت حافظه microSDHC لیدو مدل BK کلاس 10 استاندارد U1 سرعت 65MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC مدل DR8003 کلاس 10استاندارد HC ظرفیت 32 گیگابایت وکیوم آبی به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل DR8003 کلاس 10استاندارد HC ظرفیت 32 گیگابایت وکیوم آبی به همراه آداپتور SD متفرقه 543,200 4 فروردین 543,200 543,200
کارت حافظه microSDHC مدل DR8003 کلاس 10استاندارد HC ظرفیت 32 گیگابایت وکیوم آبی به همراه آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: سرما
کارت حافظه microSDHC مدل EXTEREME PRO کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل EXTEREME PRO کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 1,100,000 18 شهریور 1,300,000 1,300,000
کارت حافظه microSDHC مدل EXTEREME PRO کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 64 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، گرما
کارت حافظه microSDHC مدل EXTEREME PRO کلاس 10 استاندارد‌ UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل EXTEREME PRO کلاس 10 استاندارد‌ UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل متفرقه 1,800,000 28 مرداد 1,800,000 1,800,000
کارت حافظه microSDHC مدل EXTEREME PRO کلاس 10 استاندارد‌ UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور SD غیر اصل ظرفیت: 128 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: ضربه، مغناطیس، گرما
کارت حافظه microSDHC مدل بالک کلاس 10استاندارد HC-I U1 ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC مدل بالک کلاس 10استاندارد HC-I U1 ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 730,000 17 مهر 595,000 620,000
کارت حافظه microSDHC مدل بالک کلاس 10استاندارد HC-I U1 ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Extreme کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Extreme کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با آداپتور SD وریتی 670,000 3 شهریور 590,000 590,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Extreme کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U3 مقاوم در برابر: مغناطیس، پرتو X
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل FHV10 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MB/s ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل FHV10 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MB/s ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD وریتی 750,000 16 اردیبهشت 750,000 750,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل FHV10 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MB/s ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، پرتو X
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 30MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 30MBps ظرفیت 16 گیگابایت وریتی 760,000 22 مهر 611,100 630,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Pro کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 30MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: پرتو X، سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل U106 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل U106 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت وریتی 850,000 13 مرداد 790,000 790,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل U106 کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: UHS-I U1 مقاوم در برابر: مغناطیس، پرتو X
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 65MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 65MBps ظرفیت 16 گیگابایت وریتی 700,000 14 شهریور 700,000 760,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 65MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: مغناطیس، پرتو X
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت وریتی 790,000 18:10:39 590,000 590,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 16 گیگابایت ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: مغناطیس، پرتو X
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD وریتی 1,050,000 30 مهر 944,000 980,000
کارت حافظه microSDHC وریتی مدل Ultra کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 95MBps ظرفیت 32 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 32 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: آب، ضربه، مغناطیس، پرتو X
کارت حافظه microSDHC وریتی کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps ظرفیت 8 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps ظرفیت 8 گیگابایت پاناتک 570,000 3 شهریور 570,000 570,000
کارت حافظه microSDHC وریتی کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 30MBps ظرفیت 8 گیگابایت ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: آب، ضربه
کارت حافظه microSDHC وریتی کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC وریتی کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت وریتی 740,000 18:10:39 600,000 600,000
کارت حافظه microSDHC وریتی کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: سرما، گرما
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extra 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با کارت خوان usb و آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extra 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با کارت خوان usb و آداپتور SD ویکومن 850,000 28 مرداد 850,000 850,000
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extra 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با کارت خوان usb و آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 320X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت همراه با آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 320X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت همراه با آداپتور SD متفرقه 600,000 7 شهریور 600,000 600,000
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 320X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت همراه با آداپتور SD ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10، UHS-I U1 مقاوم در برابر: گرما، پرتو X
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با آداپتور SD ویکومن 630,000 18 شهریور 630,000 639,000
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت همراه با آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: پرتو X، گرما
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 8 گیگابایت همراه با آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 8 گیگابایت همراه با آداپتور SD متفرقه 950,000 18:10:42 950,000 950,000
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Extre 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 8 گیگابایت همراه با آداپتور SD ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: UHS-I U1 مقاوم در برابر: پرتو X، گرما
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Final 320x کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Final 320x کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت ویکومن 610,000 7 شهریور 610,000 610,000
کارت حافظه microSDHC ویکو من مدل Final 320x کلاس 10 استاندارد UHS-I U3 سرعت 48MBps ظرفیت 8 گیگابایت ظرفیت: 8 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: ضربه
کارت حافظه microSDHC ویکومن مدل 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD
کارت حافظه
کارت حافظه microSDHC ویکومن مدل 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD ویکومن 850,000 18:10:39 660,000 670,000
کارت حافظه microSDHC ویکومن مدل 533X کلاس 10 استاندارد UHS-I U1 سرعت 80MBps ظرفیت 16 گیگابایت به همراه آداپتور SD ظرفیت: 16 گیگابایت استاندارد سرعت: Class 10 مقاوم در برابر: ضربه
مجموع موارد: 129 عدد در 3 صفحه