قیمت لوح فشرده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بلو ری خام ای تک مدل BD-R ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
لوح فشرده
بلو ری خام ای تک مدل BD-R ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی متفرقه 1,100,000 7 شهریور 1,100,000 1,100,000
بلو ری خام ای تک مدل BD-R ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام بینگو مدل BD-R با ظرفیت 50 گیگابایت
لوح فشرده
بلو ری خام بینگو مدل BD-R با ظرفیت 50 گیگابایت بینگو 748,000 20:12:37 850,000 850,000
بلو ری خام بینگو مدل BD-R با ظرفیت 50 گیگابایت قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام بینگو مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت بسته 20عددی
لوح فشرده
بلو ری خام بینگو مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت بسته 20عددی متفرقه 7,200,000 20:12:52 3,724,000 3,724,000
بلو ری خام بینگو مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت بسته 20عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت
لوح فشرده
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت ری دیتا 120,000 27 مهر 120,000 120,000
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 تایی
لوح فشرده
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 تایی ری دیتا 3,800,000 13 مرداد 4,000,000 4,000,000
بلو ری خام رای دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 تایی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام ری دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت
لوح فشرده
بلو ری خام ری دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت ری دیتا 396,000 20:12:51 450,000 450,000
بلو ری خام ری دیتا مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلو ری خام ملودی مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت
لوح فشرده
بلو ری خام ملودی مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت متفرقه 680,000 4 اردیبهشت 680,000 680,000
بلو ری خام ملودی مدل BD_R باظرفیت 50 گیگابایت قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
لوح فشرده
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی متفرقه 2,550,000 19 تیر 2,550,000 2,550,000
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
لوح فشرده
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی متفرقه 2,550,000 21 مهر 2,550,000 2,550,000
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
لوح فشرده
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی متفرقه 2,550,000 24 مهر 2,550,000 2,550,000
بلو ری خام ویوو ویژن مدل BD-R با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 10 عددی
بلو ری خام کداک مدل s-25 با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 50 عددی
لوح فشرده
بلو ری خام کداک مدل s-25 با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 50 عددی کداک 4,200,000 24 فروردین 4,200,000 4,200,000
بلو ری خام کداک مدل s-25 با ظرفیت 25 گیگابایت بسته 50 عددی
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی
لوح فشرده
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی ری دیتا 1,750,000 20:12:51 1,670,000 1,670,000
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
بلوری خام مکستک مدل BD_R باظرفیت 25 گیگابایت بسته 10عددی
لوح فشرده
بلوری خام مکستک مدل BD_R باظرفیت 25 گیگابایت بسته 10عددی متفرقه 1,378,000 20:12:37 1,190,000 1,510,000
بلوری خام مکستک مدل BD_R باظرفیت 25 گیگابایت بسته 10عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی  خام  دکتر.دیتا  کد 9805 بسته 2 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر.دیتا کد 9805 بسته 2 عددی متفرقه 64,000 20:12:37 60,000 60,000
دی وی دی خام دکتر.دیتا کد 9805 بسته 2 عددی
دی وی دی خام  باجت مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام باجت مدل DVD-R بسته 50 عددی متفرقه 1,250,000 20:12:37 1,145,000 1,195,000
دی وی دی خام باجت مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام  سونی بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی بسته 50 عددی سونی 3,400,000 20:12:37 2,875,000 2,990,000
دی وی دی خام سونی بسته 50 عددی
دی وی دی خام  فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی متفرقه 1,236,000 20:12:37 1,164,900 1,210,000
دی وی دی خام فینال مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام  پرینکو بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام پرینکو بسته 50 عددی متفرقه 2,380,000 20:12:37 1,935,000 1,990,000
دی وی دی خام پرینکو بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اریتا مدل A12 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اریتا مدل A12 بسته 50 عددی متفرقه 1,080,000 31 خرداد 985,000 990,000
دی وی دی خام اریتا مدل A12 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اسمارت بای مدل SR بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اسمارت بای مدل SR بسته 50 عددی متفرقه 1,420,000 28 مرداد 1,170,000 1,170,000
دی وی دی خام اسمارت بای مدل SR بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اسمارت بای پک 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اسمارت بای پک 50 عددی متفرقه 1,420,000 28 مرداد 990,000 995,000
دی وی دی خام اسمارت بای پک 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام اورهد مدل OV50 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام اورهد مدل OV50 بسته 50 عددی متفرقه 1,430,000 11 مهر 1,380,000 1,390,000
دی وی دی خام اورهد مدل OV50 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام باجت کد 600 بسته 2 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام باجت کد 600 بسته 2 عددی متفرقه 69,000 20:12:37 67,200 72,500
دی وی دی خام باجت کد 600 بسته 2 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بلست مدل DVD-R بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بلست مدل DVD-R بسته 10 عددی بلست 240,000 7 شهریور 242,000 242,000
دی وی دی خام بلست مدل DVD-R بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بیترون مدل Light Scribe بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بیترون مدل Light Scribe بسته 50 عددی بیترون 1,350,000 20:12:52 1,350,000 1,350,000
دی وی دی خام بیترون مدل Light Scribe بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام بینگو بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو بسته 50 عددی متفرقه 1,140,000 7 شهریور 1,000,000 1,050,000
دی وی دی خام بینگو بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام بینگو بسته ۵۰ عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو بسته ۵۰ عددی متفرقه 1,410,000 20:12:37 980,000 1,010,000
دی وی دی خام بینگو بسته ۵۰ عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام بینگو مدل DL-1 بسته 5 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو مدل DL-1 بسته 5 عددی بینگو 500,000 20:12:37 500,000 500,000
دی وی دی خام بینگو مدل DL-1 بسته 5 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بینگو مدل PN - 240M  بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو مدل PN - 240M بسته 50 عددی متفرقه 3,100,000 20:12:37 2,480,400 2,581,200
دی وی دی خام بینگو مدل PN - 240M بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام بینگو پرینتیبل بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام بینگو پرینتیبل بسته 50 عددی متفرقه 1,640,000 20:12:37 1,620,000 1,620,000
دی وی دی خام بینگو پرینتیبل بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام تی گیت مدل DR50 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام تی گیت مدل DR50 بسته 4 عددی متفرقه 450,000 20:12:37 420,000 420,000
دی وی دی خام تی گیت مدل DR50 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی متفرقه 1,450,000 20:12:51 1,170,000 1,195,000
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU50 بسته 50 عددی
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU600 بسته 600 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU600 بسته 600 عددی متفرقه 12,200,000 8 مرداد 11,500,000 12,075,000
دی وی دی خام داپلیکو مدل DU600 بسته 600 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 50 عددی متفرقه 1,276,000 20:12:37 1,230,000 1,279,900
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 600 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 600 عددی متفرقه 14,000,000 3 شهریور 11,700,000 11,700,000
دی وی دی خام دکتر دیتا مدل DR50 بسته 600 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 10 عددی متفرقه 300,000 20:12:37 289,000 315,000
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 4 عددی متفرقه 115,000 20:12:37 125,000 128,000
دی وی دی خام دکتر دیتا کد 9805 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند مدل MHM بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند مدل MHM بسته 50 عددی دیاموند 1,050,200 24 تیر 1,024,200 1,024,200
دی وی دی خام دیاموند مدل MHM بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی متفرقه 1,300,000 20:12:37 1,010,000 1,060,000
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند کد 100 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند کد 100 بسته 4 عددی دیاموند 135,000 20:12:52 123,000 123,000
دی وی دی خام دیاموند کد 100 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند کد 111 بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند کد 111 بسته 10 عددی دیاموند 330,000 18 مرداد 255,000 255,000
دی وی دی خام دیاموند کد 111 بسته 10 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیاموند کد 700 بسته دو عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند کد 700 بسته دو عددی دیاموند 75,000 20:12:51 72,000 72,000
دی وی دی خام دیاموند کد 700 بسته دو عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام دیتالایف مدل DR50 بسته 4 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام دیتالایف مدل DR50 بسته 4 عددی دیتالایف 310,000 2 اردیبهشت 310,000 310,000
دی وی دی خام دیتالایف مدل DR50 بسته 4 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام سونی مدل 3DPW30S2 بسته 3 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل 3DPW30S2 بسته 3 عددی سونی 850,000 9 اردیبهشت 850,000 850,000
دی وی دی خام سونی مدل 3DPW30S2 بسته 3 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: بله
دی وی دی خام سونی مدل DOUBLE SIDED DISC بسته 3 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل DOUBLE SIDED DISC بسته 3 عددی سونی 1,650,000 20:12:37 1,590,000 1,590,000
دی وی دی خام سونی مدل DOUBLE SIDED DISC بسته 3 عددی
دی وی دی خام سونی مدل DVD-R
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل DVD-R سونی 141,000 20:12:37 120,000 120,000
دی وی دی خام سونی مدل DVD-R قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی سونی 720,000 15 فروردین 720,000 720,000
دی وی دی خام سونی مدل DVD-RW بسته 3 عددی
دی وی دی خام سونی کد 164 بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام سونی کد 164 بسته 50 عددی سونی 2,420,000 29 تیر 2,218,000 2,414,100
دی وی دی خام سونی کد 164 بسته 50 عددی
دی وی دی خام فانشاین مدل DVD-R بسته 50 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فانشاین مدل DVD-R بسته 50 عددی متفرقه 860,000 4 فروردین 860,000 860,000
دی وی دی خام فانشاین مدل DVD-R بسته 50 عددی قابلیت ذخیره مجدد اطلاعات: خیر
دی وی دی خام فینال مدل 110 بسته 10 عددی
لوح فشرده
دی وی دی خام فینال مدل 110 بسته 10 عددی فینال 379,000 20:12:37 380,000 380,000
دی وی دی خام فینال مدل 110 بسته 10 عددی
مجموع موارد: 140 عدد در 3 صفحه
قیمت لوح فشرده
سی دی خام فینال بسته 10 عددی
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
سی دی خام مدل md1361 بسته 600 عددی
قیمت: 17,990,000 ریال
قیمت: 17,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
سی دی خام بینگو مدل ACR بسته 50 عددی
قیمت: 1,420,000 ریال
قیمت: 1,420,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
دی وی دی خام دیاموند پک 50 عددی
قیمت: 1,300,000 ریال
قیمت: 1,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
سی دی خام ویستک کد 3030 بسته 50 عددی
قیمت: 1,350,000 ریال
قیمت: 1,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
بلوری خام ری دیتا مدل 50GB بسته 4 عددی
قیمت: 1,750,000 ریال
قیمت: 1,750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
دی‌ وی‌ دی خام دیتالایف مدل DVD+R DL بسته 10 عددی
قیمت: 1,000,000 ریال
قیمت: 1,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
دی وی دی خام مکس تری مدل RW بسته 3 عددی
قیمت: 90,000 ریال
قیمت: 90,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوح فشرده
دی وی دی خام مدل pr110
قیمت: 49,000 ریال
قیمت: 49,000 ریال
مشاهده اطلاعات