قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل WS200RU3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل WS200RU3 اوریکو 27,900,000 27 خرداد 25,947,000 27,900,000
باکس 2 سینی هارد اوریکو مدل WS200RU3
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3 اوریکو 2,950,000 25 فروردین 2,950,000 2,950,000
باکس SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2739U3
باکس اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل TCM2T3-G40
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل TCM2T3-G40 اوریکو 64,920,000 18:13:42 64,920,000 64,920,000
باکس اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل TCM2T3-G40
باکس اکسترنال تبدیل SATA به eSATA و USB 2.0 هاردیسک 2.5 اینچ ون تک مدل  NexStar.3 NST-260SU
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس اکسترنال تبدیل SATA به eSATA و USB 2.0 هاردیسک 2.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-260SU متفرقه 3,250,000 18:13:41 3,250,000 3,250,000
باکس اکسترنال تبدیل SATA به eSATA و USB 2.0 هاردیسک 2.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-260SU
باکس اکسترنال تبدیل SATA به USB 2.0 هاردیسک 3.5 اینچ ون تک مدل  NexStar.3 NST-360S2
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس اکسترنال تبدیل SATA به USB 2.0 هاردیسک 3.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-360S2 متفرقه 3,950,000 18:13:40 3,550,000 3,550,000
باکس اکسترنال تبدیل SATA به USB 2.0 هاردیسک 3.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-360S2
باکس تبدیل  SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3 اوریکو 2,260,000 16 خرداد 2,260,000 2,260,000
باکس تبدیل SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2169U3
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی وی نت مدل ZTB غیر اصل
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی وی نت مدل ZTB غیر اصل متفرقه 920,000 3 مرداد 850,000 850,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 2.5 اینچی وی نت مدل ZTB غیر اصل
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل HD-1
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل HD-1 متفرقه 2,370,000 18:13:26 2,377,000 2,590,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک 3.5 اینچ مدل HD-1
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک کد 014
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک کد 014 متفرقه 2,500,000 18:13:42 2,100,000 2,100,000
باکس تبدیل SATA به USB 2.0 هارددیسک کد 014
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 3139U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 3139U3 اوریکو 7,650,000 24 شهریور 7,450,000 7,550,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 اوریکو مدل 3139U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک باسئوس مدل GEN2
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک باسئوس مدل GEN2 باسئوس 5,580,000 18:13:40 4,948,000 4,960,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک باسئوس مدل GEN2
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,500,000 20 مرداد 2,400,000 2,400,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,500,000 27 شهریور 2,500,000 2,500,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,980,000 1 مهر 1,650,000 1,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,650,000 19 تیر 1,650,000 1,650,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M فیدکو 1,800,000 29 تیر 1,800,000 1,800,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک فیدکو مدل PL02M
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک مدل 2189
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک مدل 2189 متفرقه 2,100,000 20 مرداد 1,650,000 1,669,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارد دیسک مدل 2189
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-325
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-325 ای لایف 999,000 8 اردیبهشت 999,000 999,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک ای لایف مدل EX-325
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,090,000 3 فروردین 2,090,000 2,090,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U فیدکو 2,200,000 4 فروردین 2,200,000 2,200,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک فیدکو مدل A2U
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل expansion غیر اصل
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل expansion غیر اصل متفرقه 2,050,000 18:13:41 1,720,000 1,720,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل expansion غیر اصل
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل WLX-393U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل WLX-393U3 متفرقه 5,600,000 16 مهر 4,900,000 4,900,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.0 هارددیسک مدل WLX-393U3
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 ای دیتا مدل EX500
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 ای دیتا مدل EX500 ای دیتا 1,700,000 9 فروردین 1,700,000 1,700,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 ای دیتا مدل EX500
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک فیدکو مدل PL02C
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک فیدکو مدل PL02C فیدکو 2,750,000 18:13:40 2,300,000 2,300,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک فیدکو مدل PL02C
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک2.5 اینچی اپیسر مدل AD100
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک2.5 اینچی اپیسر مدل AD100 اپیسر 2,950,000 24 خرداد 2,950,000 3,150,000
باکس تبدیل SATA به USB 3.1 هارد دیسک2.5 اینچی اپیسر مدل AD100
باکس تبدیل SATA به USB-C هارد دیسک 2.5 اینچی باسئوس مدل CAYPH-C01
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس تبدیل SATA به USB-C هارد دیسک 2.5 اینچی باسئوس مدل CAYPH-C01 باسئوس 6,590,000 18:13:40 6,590,000 6,590,000
باکس تبدیل SATA به USB-C هارد دیسک 2.5 اینچی باسئوس مدل CAYPH-C01
داک  هارد اوریکو مدل 6218US3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد اوریکو مدل 6218US3 اوریکو 6,540,000 6 مهر 6,540,000 6,540,000
داک هارد اوریکو مدل 6218US3
داک  هارد اوریکو مدل 6218US3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد اوریکو مدل 6218US3 اوریکو 6,950,000 21 مهر 6,950,000 6,950,000
داک هارد اوریکو مدل 6218US3
داک هارد دیسک اوریکو مدل 5628US3-C
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد دیسک اوریکو مدل 5628US3-C اوریکو 27,280,000 20 مرداد 27,280,000 27,280,000
داک هارد دیسک اوریکو مدل 5628US3-C
داک هارد دیسک یوگرین مدل CM198
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد دیسک یوگرین مدل CM198 یوگرین 12,500,000 24 شهریور 11,950,000 11,950,000
داک هارد دیسک یوگرین مدل CM198
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 3,087,000 17 فروردین 3,087,000 3,087,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 3,890,000 1 خرداد 3,890,000 3,890,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 6,000,000 11 مهر 6,000,000 6,000,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 6,350,000 24 مهر 6,350,000 6,350,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب  SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR اوریکو 6,350,000 1 آبان 6,350,000 6,350,000
قاب SSD و هارد 2.5 اینچی اوریکو مدل 2139C3-G2-CR
قاب 6 عددی سی دی و دی وی دی مدل A06 بسته 100 عددی غیر اصل
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب 6 عددی سی دی و دی وی دی مدل A06 بسته 100 عددی غیر اصل متفرقه 4,500,000 18:13:46 4,500,000 4,500,000
قاب 6 عددی سی دی و دی وی دی مدل A06 بسته 100 عددی غیر اصل
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3 اوریکو 1,900,000 30 فروردین 1,900,000 1,900,000
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3 اوریکو 1,900,000 9 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3 اوریکو 2,080,000 21 خرداد 2,080,000 2,080,000
قاب SSD و هارد USB3.0 اوریکو مدل 2159U3
قاب اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل SCM2T3-G40
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل SCM2T3-G40 اوریکو 66,540,000 18:13:42 66,540,000 66,540,000
قاب اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل SCM2T3-G40
قاب اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل TFM2T3-G40
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل TFM2T3-G40 اوریکو 65,720,000 18:13:42 65,720,000 65,720,000
قاب اس اس دی Thunderbolt 3 اوریکو مدل TFM2T3-G40
قاب تبدیل nVme به usb type-C بلواندلس مدل Pc280 A
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب تبدیل nVme به usb type-C بلواندلس مدل Pc280 A متفرقه 9,600,000 18:13:40 9,120,000 9,120,000
قاب تبدیل nVme به usb type-C بلواندلس مدل Pc280 A
قاب دی وی دی 1 عددی مدل 651
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب دی وی دی 1 عددی مدل 651 متفرقه 55,000 18:13:41 50,000 50,000
قاب دی وی دی 1 عددی مدل 651
قاب سی دی 2 عددی مدل Pahna بسته 6 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی 2 عددی مدل Pahna بسته 6 عددی متفرقه 1,250,000 18:13:41 1,190,000 1,190,000
قاب سی دی 2 عددی مدل Pahna بسته 6 عددی
قاب سی دی 4 عددی مدل Ammet
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی 4 عددی مدل Ammet متفرقه 389,900 18:13:42 340,000 340,000
قاب سی دی 4 عددی مدل Ammet
قاب سی دی 6 عددی مدل Arze
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی 6 عددی مدل Arze متفرقه 435,000 18:13:42 390,000 390,000
قاب سی دی 6 عددی مدل Arze
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل 651 بسته ی 10 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل 651 بسته ی 10 عددی متفرقه 550,000 18:13:40 456,000 480,000
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل 651 بسته ی 10 عددی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل a01
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل a01 متفرقه 45,000 18:13:40 37,900 37,900
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل a01
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل DC-1
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل DC-1 متفرقه 29,000 18:13:40 29,000 29,000
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل DC-1
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل DC-1 بست 10 عددی
لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل DC-1 بست 10 عددی متفرقه 252,000 18:13:41 280,000 280,000
قاب سی دی و دی وی دی 1 عددی مدل DC-1 بست 10 عددی
مجموع موارد: 167 عدد در 4 صفحه
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال مدل Pro-L غیر اصل
قیمت: 400,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال مدل KOR
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال رکسوس مدل HD2
قیمت: 540,000 ریال
قیمت: 540,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال کینگ استار مدل K-BAG124S PRO
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کابل هارد USB3.0 مدل NV30 طول 0.39 متر
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
باکس اکسترنال تبدیل SATA به USB 2.0 هاردیسک 3.5 اینچ ون تک مدل NexStar.3 NST-360S2
قیمت: 3,950,000 ریال
قیمت: 3,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی یونیتک مدل Y-1090
قیمت: 8,350,000 ریال
قیمت: 8,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
کیف هارد اکسترنال کینگ استار مدل K-BAG120s
قیمت: 390,000 ریال
قیمت: 390,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
قاب هارد اکسترنال 3.5 اینچی رویال مدل RH-3520
قیمت: 2,720,000 ریال
قیمت: 2,720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لوازم جانبی تجهیزات ذخیره سازی
داک هارد اوریکو مدل 6218US3
قیمت: 6,950,000 ریال
قیمت: 6,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات