قیمت فلش مموری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
:فلش مموری طرح کلت مدل Ul-Col01 ظرفیت 64گیگابایت
فلش مموری
:فلش مموری طرح کلت مدل Ul-Col01 ظرفیت 64گیگابایت متفرقه 2,210,000 6 آبان 1,670,000 1,800,000
:فلش مموری طرح کلت مدل Ul-Col01 ظرفیت 64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
توکن امضای دیجیتال راستین
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال راستین متفرقه 1,450,000 24 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
توکن امضای دیجیتال راستین رابط: USB 2.0 مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:خیر
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto بسته 5 عددی
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto بسته 5 عددی متفرقه 10,100,000 6 آبان 10,437,000 12,000,000
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto بسته 5 عددی رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد. مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto بسته ۳ عددی
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto بسته ۳ عددی فیتیان 6,150,000 6 آبان 6,600,000 7,250,000
توکن امضای دیجیتال مدل ePass 3003 Auto بسته ۳ عددی رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد.
توکن امضای دیجیتال مدل K3 بسته ۱۰ عددی
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل K3 بسته ۱۰ عددی متفرقه 11,500,000 6 تیر 11,500,000 11,500,000
توکن امضای دیجیتال مدل K3 بسته ۱۰ عددی رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد. مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
توکن امضای دیجیتال مدل k3 بسته ۳ عددی
فلش مموری
توکن امضای دیجیتال مدل k3 بسته ۳ عددی متفرقه 6,100,000 6 آبان 7,450,000 7,450,000
توکن امضای دیجیتال مدل k3 بسته ۳ عددی رابط: USB 2.0 ظرفیت: ظرفیتی برای ذخیره سازی ندارد. مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله
فلش مموری OTG USB-C سمگپرس مدل Ultra TC2  ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG USB-C سمگپرس مدل Ultra TC2  ظرفیت 16 گیگابایت سمگپرس 990,000 8 آبان 1,080,000 1,080,000
فلش مموری OTG USB-C سمگپرس مدل Ultra TC2  ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB Type-C ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری اس اس کا مدل SFD200 ظرفیت 64 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری اس اس کا مدل SFD200 ظرفیت 64 گیگابایت اس اس کا 1,690,000 6 آبان 1,690,000 1,690,000
فلش مموری اس اس کا مدل SFD200 ظرفیت 64 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,120,000 6 آبان 711,000 750,500
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 1,950,000 6 آبان 1,215,000 1,282,500
فلش مموری طرح استوارتز مدل Ul-Pv-Sto01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,690,000 6 آبان 891,000 990,000
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,230,000 6 آبان 1,197,000 1,263,500
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,360,000 6 آبان 800,000 800,000
فلش مموری طرح بابانوئل مدل Ul-Pv-Sant01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,510,000 6 آبان 837,000 883,500
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,320,000 6 آبان 855,000 902,500
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,160,000 6 آبان 1,278,000 1,349,000
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,440,000 6 آبان 792,000 836,000
فلش مموری طرح توت فرنگی مدل Ul-Pv-Strabe01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,400,000 6 آبان 940,500 940,500
فلش مموری طرح تیم مدل Ul-Pv-Ti01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,728,000 6 آبان 1,050,000 1,050,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 2,010,000 6 آبان 1,100,000 1,100,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,440,000 6 آبان 1,000,000 1,000,000
فلش مموری طرح لیفتراک مدل Ul-Pv-Forklif01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت متفرقه 1,700,000 3 فروردین 1,700,000 1,700,000
فلش مموری طرح ماشین کد UM-033 ظرفیت 64 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: بله
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 32 گیگابایت متفرقه 1,680,000 6 آبان 1,250,000 1,320,000
فلش مموری طرح ماه مدل UJ-017 ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,510,000 6 آبان 1,050,000 1,050,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,160,000 6 آبان 1,500,000 1,500,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,440,000 6 آبان 1,000,000 1,000,000
فلش مموری طرح نارنجک مدل Ul-Pv-Grena02 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,650,000 6 آبان 792,000 940,500
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,690,000 6 آبان 940,500 990,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,300,000 6 آبان 1,120,000 1,330,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,540,000 6 آبان 736,000 874,000
فلش مموری طرح هندوانه مدل Ul-Pv-WatMelo01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,300,000 6 آبان 1,600,000 1,600,000
فلش مموری طرح وایکینگ مدل Ul-Pv-Vik01 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت16گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت16گیگابایت متفرقه 1,650,000 6 آبان 900,000 900,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت16گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,740,000 6 آبان 840,000 840,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت64گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت64گیگابایت متفرقه 2,340,000 6 آبان 1,330,000 1,330,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت64گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,540,000 6 آبان 890,000 890,000
فلش مموری طرح پاندا مدل Ul-Pv-Pand02 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,560,000 8 آبان 1,250,000 1,300,000
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت8گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت8گیگابایت متفرقه 1,320,000 8 آبان 940,500 990,000
فلش مموری طرح چرخ خیاطی مدل Ul-Pv-SewMechi01 ظرفیت8گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح کلاه مدل Ul-Pv-Helmet01 ظرفیت32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح کلاه مدل Ul-Pv-Helmet01 ظرفیت32گیگابایت متفرقه 1,440,000 6 آبان 950,000 1,000,000
فلش مموری طرح کلاه مدل Ul-Pv-Helmet01 ظرفیت32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: بله
فلش مموری طرح گیتار مدل Ul-Gr01ظرفیت 16 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری طرح گیتار مدل Ul-Gr01ظرفیت 16 گیگابایت متفرقه 1,720,000 6 آبان 1,200,000 1,440,000
فلش مموری طرح گیتار مدل Ul-Gr01ظرفیت 16 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری فیلیپس مدل Dueto ظرفیت 8گیگابایت به همراه مبدل OTG
فلش مموری
فلش مموری فیلیپس مدل Dueto ظرفیت 8گیگابایت به همراه مبدل OTG فیلیپس 800,000 10 تیر 800,000 800,000
فلش مموری فیلیپس مدل Dueto ظرفیت 8گیگابایت به همراه مبدل OTG رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت
فلش مموری فیلیپس مدل PICO ظرفیت 32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری فیلیپس مدل PICO ظرفیت 32گیگابایت فیلیپس 1,550,000 6 آبان 1,450,000 1,450,000
فلش مموری فیلیپس مدل PICO ظرفیت 32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت
فلش مموری فیلیپس مدل VIVID ظرفیت 32گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری فیلیپس مدل VIVID ظرفیت 32گیگابایت فیلیپس 1,500,000 6 آبان 1,300,000 1,300,000
فلش مموری فیلیپس مدل VIVID ظرفیت 32گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت
فلش مموری فیلیپس مدل VIVID ظرفیت 8 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری فیلیپس مدل VIVID ظرفیت 8 گیگابایت فیلیپس 600,000 10 تیر 600,000 600,000
فلش مموری فیلیپس مدل VIVID ظرفیت 8 گیگابایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 8 گیگابایت
فلش مموری مدل Bar Plus MUF-8BE ظرفیت 8گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل Bar Plus MUF-8BE ظرفیت 8گیگابایت غیر اصل متفرقه 800,000 7 شهریور 800,000 800,000
فلش مموری مدل Bar Plus MUF-8BE ظرفیت 8گیگابایت غیر اصل رابط: USB 3.1 ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری مدل Cruzer Fit CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل Cruzer Fit CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل متفرقه 550,000 25 فروردین 550,000 550,000
فلش مموری مدل Cruzer Fit CZ33 ظرفیت 32 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر ضد خش: خیر
فلش مموری مدل Fit MUF-64BB/CN ظرفیت 64 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل Fit MUF-64BB/CN ظرفیت 64 گیگابایت غیر اصل متفرقه 1,635,000 6 آبان 1,500,000 1,500,000
فلش مموری مدل Fit MUF-64BB/CN ظرفیت 64 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 64 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر ضربه: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری مدل MUF-16BA ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل
فلش مموری
فلش مموری مدل MUF-16BA ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل متفرقه 580,000 4 فروردین 580,000 580,000
فلش مموری مدل MUF-16BA ظرفیت 16 گیگابایت غیر اصل رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: بله مقاومت در برابر شوک و لرزش: بله ضد خش:خیر
فلش مموری مدل کلش اف کلنز ظرفیت 16 گیگا بایت
فلش مموری
فلش مموری مدل کلش اف کلنز ظرفیت 16 گیگا بایت متفرقه 550,000 24 اردیبهشت 550,000 550,000
فلش مموری مدل کلش اف کلنز ظرفیت 16 گیگا بایت رابط: USB 2.0 ظرفیت: 16 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: بله
فلش مموری OTG USB-C سمگپرس مدل Ultra SMG C ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG USB-C سمگپرس مدل Ultra SMG C ظرفیت 32 گیگابایت سمگپرس 1,240,000 6 آبان 1,180,000 1,180,000
فلش مموری OTG USB-C سمگپرس مدل Ultra SMG C ظرفیت 32 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB Type-C ظرفیت: 32 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:بله ضد خش: خیر
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH173 ظرفیت 8 گیگابایت
فلش مموری
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH173 ظرفیت 8 گیگابایت اپیسر 760,000 3 شهریور 760,000 760,000
فلش مموری OTG اپیسر مدل AH173 ظرفیت 8 گیگابایت رابط: USB 2.0، USB 1.1، microUSB ظرفیت: 8 گیگابایت مقاومت در برابر آب: خیر مقاومت در برابر ضربه: خیر مقاومت در برابر شوک و لرزش:خیر
مجموع موارد: 1017 عدد در 21 صفحه
قیمت فلش مموری
فلش مموری طرح لامپ مدل A04 ظرفیت 8 گیگابایت
قیمت: 860,000 ریال
قیمت: 860,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری ای دیتا مدل S102 Pro ظرفیت 256 گیگابایت
قیمت: 10,050,000 ریال
قیمت: 10,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری وریتی مدل V803 ظرفیت 8 گیگابایت
قیمت: 670,000 ریال
قیمت: 670,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری طرح مارک مدل Ul-Pv-Mar01 ظرفیت64گیگابایت
قیمت: 2,300,000 ریال
قیمت: 2,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت فلش مموری
فلش مموری طرح ایفل مدل Ul-Ei01 ظرفیت 32گیگابایت
قیمت: 1,680,000 ریال
قیمت: 1,680,000 ریال
مشاهده اطلاعات