قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دیتا کارتریج Hp مدل LTO5 به همراه  بارکد لیبل C7975A
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج Hp مدل LTO5 به همراه بارکد لیبل C7975A اچ‌پی 8,000,000 18 مرداد 8,000,000 8,000,000
دیتا کارتریج Hp مدل LTO5 به همراه بارکد لیبل C7975A
دیتا کارتریج HP مدل LTO6 C7976A
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج HP مدل LTO6 C7976A اچ‌پی 12,000,000 11 مهر 5,900,000 5,900,000
دیتا کارتریج HP مدل LTO6 C7976A
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-6
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-6 آی بی ام 14,000,000 6 آبان 11,000,000 11,000,000
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-6
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-7
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-7 آی بی ام 18,000,000 6 آبان 18,000,000 18,000,000
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-7
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 1,200,000 24 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 21 خرداد 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 26 خرداد 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 31 خرداد 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 5 تیر 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 13 مرداد 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 18 مرداد 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 28 مرداد 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 7 شهریور 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 27 شهریور 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 1 مهر 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 11 مهر 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590 متفرقه 920,000 16 مهر 920,000 920,000
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
دیتا کارتریج اچ پی  مدل LTO3 C7973A
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج اچ پی مدل LTO3 C7973A اچ‌پی 2,200,000 18 مرداد 2,200,000 2,300,000
دیتا کارتریج اچ پی مدل LTO3 C7973A
دیتا کارتریج اچ پی مدل DDS3
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج اچ پی مدل DDS3 اچ‌پی 5,200,000 6 آبان 5,200,000 5,200,000
دیتا کارتریج اچ پی مدل DDS3
دیتا کارتریج سونی مدل DDS3
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج سونی مدل DDS3 سونی 5,000,000 6 آبان 5,000,000 5,000,000
دیتا کارتریج سونی مدل DDS3
دیتا کارتریج کوانتوم مدل lto-6
ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج کوانتوم مدل lto-6 کوانتوم 14,000,000 11 مهر 12,000,000 12,000,000
دیتا کارتریج کوانتوم مدل lto-6
مجموع موارد: 21 عدد در 1 صفحه
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج سونی مدل DDS3
قیمت: 5,000,000 ریال
قیمت: 5,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-7
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج HP مدل LTO6 C7976A
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج Hp مدل LTO5 به همراه بارکد لیبل C7975A
قیمت: 8,000,000 ریال
قیمت: 8,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
قیمت: 920,000 ریال
قیمت: 920,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
قیمت: 920,000 ریال
قیمت: 920,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج کوانتوم مدل lto-6
قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت: 14,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج آی بی ام مدل lto-6
قیمت: 14,000,000 ریال
قیمت: 14,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج اچ پی مدل DDS3
قیمت: 5,200,000 ریال
قیمت: 5,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ذخیره سازی مبتنی بر نوار
دیتا کارتریج امیشن مدل 10Gb-3590
قیمت: 920,000 ریال
قیمت: 920,000 ریال
مشاهده اطلاعات