قیمت پرینتر سه بعدی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A
پرینتر سه بعدی
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A متفرقه 81,750,000 24 خرداد 81,750,000 81,750,000
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی آلتیکام مدل M100
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی آلتیکام مدل M100 متفرقه 58,500,000 14 شهریور 58,500,000 68,500,000
پرینتر سه بعدی آلتیکام مدل M100 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی آنت  مدل  ET4 PLUS
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی آنت مدل ET4 PLUS متفرقه 83,000,000 26 شهریور 78,000,000 78,000,000
پرینتر سه بعدی آنت مدل ET4 PLUS تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی آنت  مدل  ET5
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی آنت مدل ET5 متفرقه 131,500,000 31 شهریور 122,000,000 125,000,000
پرینتر سه بعدی آنت مدل ET5 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی جهان 3D  مدل jp2
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp2 متفرقه 80,000,000 24 خرداد 80,000,000 80,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp2 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی جهان 3D  مدل jp5
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp5 متفرقه 90,000,000 25 فروردین 90,000,000 90,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp5 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی جهان 3D  مدل jp6
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp6 متفرقه 190,000,000 31 شهریور 140,000,000 140,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp6 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp2
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp2 متفرقه 129,000,000 31 شهریور 120,000,000 120,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp2 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4 متفرقه 300,000,000 31 شهریور 265,000,000 265,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل JP4 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، Nylon، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp5
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp5 متفرقه 145,000,000 31 شهریور 135,000,000 135,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp5 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp7 پلاس
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp7 پلاس متفرقه 215,000,000 31 شهریور 200,000,000 200,000,000
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp7 پلاس تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی سادیتا مدل S1 Pro
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی سادیتا مدل S1 Pro سادیتا 61,000,000 24 خرداد 61,000,000 61,000,000
پرینتر سه بعدی سادیتا مدل S1 Pro تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی سی زان مدل 4 دسکتاپ
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی سی زان مدل 4 دسکتاپ ماشین های هوشمند سی زان 135,000,000 22 تیر 135,000,000 135,000,000
پرینتر سه بعدی سی زان مدل 4 دسکتاپ تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی سی زان مدل چهار آفیس
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی سی زان مدل چهار آفیس ماشین های هوشمند سی زان 220,000,000 26 فروردین 220,000,000 220,000,000
پرینتر سه بعدی سی زان مدل چهار آفیس تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی صنایع آموزشی مدل EEI-226
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی صنایع آموزشی مدل EEI-226 صنایع آموزشی 64,900,000 17 مرداد 64,900,000 64,900,000
پرینتر سه بعدی صنایع آموزشی مدل EEI-226 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی صنعتی ثمین3D مدل S5050
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی صنعتی ثمین3D مدل S5050 متفرقه 493,000,000 25 مهر 486,000,000 486,000,000
پرینتر سه بعدی صنعتی ثمین3D مدل S5050 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: G-Code اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی فلیکس مدل Tec4L
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی فلیکس مدل Tec4L متفرقه 367,000,000 22 مرداد 367,000,000 367,000,000
پرینتر سه بعدی فلیکس مدل Tec4L تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL اتصالات:SD Card USB Wi-Fi
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M101
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M101 متفرقه 65,000,000 24 خرداد 65,000,000 65,000,000
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M101 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M102
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M102 متفرقه 161,700,000 3 تیر 147,000,000 147,000,000
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M102 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103 متفرقه 253,000,000 3 تیر 230,000,000 230,000,000
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی مدل hyper cube
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مدل hyper cube متفرقه 115,000,000 22 تیر 115,000,000 115,000,000
پرینتر سه بعدی مدل hyper cube تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: G-Code اتصالات:SD Card USB Ethernet
پرینتر سه بعدی مدل MINI-01
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مدل MINI-01 متفرقه 119,900,000 25 مهر 123,000,000 123,000,000
پرینتر سه بعدی مدل MINI-01 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL Obj اتصالات:SD Card USB
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall متفرقه 68,500,000 5 مهر 50,000,000 50,000,000
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon، INF فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی ونهاو مدل Duplicator 7 PLUS
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی ونهاو مدل Duplicator 7 PLUS ونهاو 155,000,000 18 تیر 155,000,000 155,000,000
پرینتر سه بعدی ونهاو مدل Duplicator 7 PLUS تکنولوژی چاپ: DLP تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: Resin فایل ورودی: STL Obj اتصالات:USB
پرینتر سه بعدی کریلیتی مدل Ender3pro
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کریلیتی مدل Ender3pro کریلیتی 97,902,000 14 شهریور 97,902,000 99,900,000
پرینتر سه بعدی کریلیتی مدل Ender3pro تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 2 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL G-Code Obj اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200 کرییت بات 49,500,000 10 اردیبهشت 49,500,000 49,500,000
پرینتر سه بعدی کرییت بات مدل Super200 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: PLA فایل ورودی: STL G-Code اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کی تک مدل M1
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کی تک مدل M1 متفرقه 66,500,000 5 مهر 63,500,000 63,500,000
پرینتر سه بعدی کی تک مدل M1 تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کیتک مدل M1 GOLD
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کیتک مدل M1 GOLD متفرقه 79,500,000 5 مهر 80,000,000 80,000,000
پرینتر سه بعدی کیتک مدل M1 GOLD تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کیتک مدل M1 PLUS
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کیتک مدل M1 PLUS متفرقه 88,500,000 5 مهر 82,500,000 82,500,000
پرینتر سه بعدی کیتک مدل M1 PLUS تکنولوژی چاپ: FDM تعداد نازل: 1 مواد مصرفی: ABS، PLA، Nylon فایل ورودی: STL G-Code اتصالات:SD Card
پرینتر سه بعدی کیوب مدل 3 D
پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کیوب مدل 3 D متفرقه 82,000,000 14 شهریور 82,000,000 82,000,000
پرینتر سه بعدی کیوب مدل 3 D تکنولوژی چاپ: PJP تعداد نازل: 2 مواد مصرفی: ABS، PLA فایل ورودی: STL Obj اتصالات:USB Wi-Fi Ethernet
مجموع موارد: 30 عدد در 1 صفحه
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp2
قیمت: 80,000,000 ریال
قیمت: 80,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی آنت مدل ET4 PLUS
قیمت: 83,000,000 ریال
قیمت: 83,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp2
قیمت: 129,000,000 ریال
قیمت: 129,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp6
قیمت: 190,000,000 ریال
قیمت: 190,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3d مدل jp5
قیمت: 145,000,000 ریال
قیمت: 145,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر 3 بعدی اکس وای زی پرینتیتگ مدل da Vinci 1.0A
قیمت: 81,750,000 ریال
قیمت: 81,750,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی جهان 3D مدل jp5
قیمت: 90,000,000 ریال
قیمت: 90,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مبین 3D مدل M103
قیمت: 253,000,000 ریال
قیمت: 253,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی کریلیتی مدل Ender3pro
قیمت: 97,902,000 ریال
قیمت: 97,902,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت پرینتر سه بعدی
پرینتر سه بعدی مدل Rayan tall
قیمت: 68,500,000 ریال
قیمت: 68,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات