قیمت پرس کارت و لمینت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i
پرس کارت و لمینت
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i فلوز 19,900,000 06:11:46 11,930,000 11,950,000
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C متفرقه 6,500,000 22 تیر 6,000,000 6,200,000
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402 متفرقه 12,200,000 06:11:47 11,900,000 11,900,000
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402 مناسب برای لمینت: عکس، کارت شناسایی، تا سایز A4
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل  DOCUSEAL 40P
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل DOCUSEAL 40P جی بی سی 4,000,000 06:11:45 3,670,000 3,790,000
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل DOCUSEAL 40P مناسب برای لمینت: کارت شناسایی
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل  HeatSeal H210
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل HeatSeal H210 جی بی سی 15,000,000 06:11:46 14,900,000 15,000,000
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل HeatSeal H210 مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت رویال ساورین مدل HSH 340
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت رویال ساورین مدل HSH 340 رویال ساورین 38,000,000 24 خرداد 36,500,000 36,500,000
پرس کارت و لمینت رویال ساورین مدل HSH 340 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3 فلوز 20,500,000 06:11:46 13,900,000 15,340,000
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A4
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A4 فلوز 16,500,000 06:11:47 11,500,000 11,500,000
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A4 مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3 فلوز 19,000,000 22 مرداد 16,000,000 16,000,000
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت مدل ax-110
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت مدل ax-110 متفرقه 15,200,000 06:11:45 9,800,000 11,000,000
پرس کارت و لمینت مدل ax-110 مناسب برای لمینت: تا سایز A4
پرس کارت و لمینت مدل ax-110-a
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت مدل ax-110-a متفرقه 20,000,000 06:11:45 16,500,000 16,900,000
پرس کارت و لمینت مدل ax-110-a مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینت مدل peach
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت مدل peach متفرقه 15,000,000 31 شهریور 15,000,000 15,000,000
پرس کارت و لمینت مدل peach مناسب برای لمینت: عکس، کارت شناسایی
پرس کارت و لمینیت فلوز مدل Callisto A4
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت فلوز مدل Callisto A4 فلوز 22,300,000 06:11:46 16,500,000 16,500,000
پرس کارت و لمینیت فلوز مدل Callisto A4 مناسب برای لمینت: عکس، کارت شناسایی، تا سایز A4
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A متفرقه 63,000,000 24 خرداد 63,000,000 63,000,000
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A مناسب برای لمینت: تا سایز A2
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320 متفرقه 12,500,000 31 شهریور 12,000,000 12,000,000
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-330
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-330 متفرقه 16,900,000 06:11:45 12,390,000 12,390,000
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-330 مناسب برای لمینت: تا سایز A3
پرس کارت و لمینیت کیوپا مدل vl110
پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت کیوپا مدل vl110 متفرقه 3,135,000 06:11:45 3,000,000 3,000,000
پرس کارت و لمینیت کیوپا مدل vl110 مناسب برای لمینت: کارت شناسایی
مجموع موارد: 17 عدد در 1 صفحه
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Cosmic 2 A3
قیمت: 20,500,000 ریال
قیمت: 20,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت فلوز مدل Saturn 3i A3
قیمت: 19,000,000 ریال
قیمت: 19,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل PDA3-320
قیمت: 12,500,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت مدل ax-110
قیمت: 15,200,000 ریال
قیمت: 15,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل DOCUSEAL 40P
قیمت: 4,000,000 ریال
قیمت: 4,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس لمینت فلوز سرد و گرم سایز A4 مدل ساتورن 3i
قیمت: 19,900,000 ریال
قیمت: 19,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت تکسیر مدل TLH-235C
قیمت: 6,500,000 ریال
قیمت: 6,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت تیکو مدل AL4402
قیمت: 12,200,000 ریال
قیمت: 12,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینیت مدل APS 650 A
قیمت: 63,000,000 ریال
قیمت: 63,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرس کارت و لمینت
پرس کارت و لمینت جی بی سی مدل HeatSeal H210
قیمت: 15,000,000 ریال
قیمت: 15,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات