قیمت پرزنتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
قلم پاورپوینت و پرزنتر بی سیم اسمارطور  مدل PP-927
پرزنتر
قلم پاورپوینت و پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927 متفرقه 2,699,000 1 آبان 1,590,000 1,870,000
قلم پاورپوینت و پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927
پرزنتر اچ اس تی مدل M18
پرزنتر
پرزنتر اچ اس تی مدل M18 متفرقه 2,500,000 22 مرداد 2,500,000 2,500,000
پرزنتر اچ اس تی مدل M18
پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927X
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927X متفرقه 2,590,000 5 آبان 1,500,000 1,800,000
پرزنتر بی سیم اسمارطور مدل PP-927X
پرزنتر بی سیم اکسون مدل 102
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل 102 اکسون 1,932,000 5 آبان 1,700,000 1,730,000
پرزنتر بی سیم اکسون مدل 102
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169 اکسون 2,066,000 5 آبان 1,988,000 2,048,000
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504
پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504 اکسون 5,490,000 5 آبان 2,840,000 2,880,000
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504
پرزنتر بی سیم تارگوس مدل AMP17AP
پرزنتر
پرزنتر بی سیم تارگوس مدل AMP17AP متفرقه 1,590,000 10 اردیبهشت 1,590,000 1,590,000
پرزنتر بی سیم تارگوس مدل AMP17AP
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini
پرزنتر
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini متفرقه 4,700,000 1 آبان 2,909,700 2,950,000
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini
پرزنتر بی سیم سیترو مدل S-18
پرزنتر
پرزنتر بی سیم سیترو مدل S-18 سیترو 3,500,000 5 آبان 3,300,000 3,300,000
پرزنتر بی سیم سیترو مدل S-18
پرزنتر بی سیم سیترو مدل SNP3000
پرزنتر
پرزنتر بی سیم سیترو مدل SNP3000 سیترو 3,500,000 5 آبان 3,300,000 3,300,000
پرزنتر بی سیم سیترو مدل SNP3000
پرزنتر بی سیم لاجیتک مدل R500
پرزنتر
پرزنتر بی سیم لاجیتک مدل R500 لاجیتک 16,740,000 5 آبان 14,100,000 14,100,000
پرزنتر بی سیم لاجیتک مدل R500
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP متفرقه 1,860,000 5 آبان 945,000 945,000
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP
پرزنتر بی سیم مدل H100
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل H100 متفرقه 8,500,000 5 آبان 8,500,000 8,500,000
پرزنتر بی سیم مدل H100
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100 متفرقه 1,800,000 5 آبان 1,500,000 1,500,000
پرزنتر بی سیم مدل PP-1100
پرزنتر بی سیم مدل T106
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل T106 متفرقه 2,500,000 22 مرداد 2,500,000 2,500,000
پرزنتر بی سیم مدل T106
پرزنتر بی سیم مدل TB34
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل TB34 متفرقه 2,830,000 5 آبان 2,830,000 2,830,000
پرزنتر بی سیم مدل TB34
پرزنتر بی سیم مدل TB35
پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل TB35 متفرقه 1,820,000 5 آبان 1,578,000 1,578,000
پرزنتر بی سیم مدل TB35
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N27
پرزنتر
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N27 متفرقه 2,730,000 5 آبان 2,500,000 2,500,000
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N27
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N76
پرزنتر
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N76 متفرقه 2,800,000 5 آبان 2,800,000 2,800,000
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N76
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N99
پرزنتر
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N99 متفرقه 5,750,000 26 شهریور 5,750,000 5,750,000
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N99
پرزنتر بی‌سیم جنیوس مدل Media Pointer 100
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم جنیوس مدل Media Pointer 100 جنیوس 4,380,000 5 آبان 3,100,000 3,990,000
پرزنتر بی‌سیم جنیوس مدل Media Pointer 100
پرزنتر بی‌سیم ری مدل R900 Mini
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم ری مدل R900 Mini متفرقه 5,980,000 5 آبان 2,870,000 3,200,000
پرزنتر بی‌سیم ری مدل R900 Mini
پرزنتر بی‌سیم ری مدل RT-MWK01
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم ری مدل RT-MWK01 متفرقه 5,090,000 22 مرداد 5,090,000 5,090,000
پرزنتر بی‌سیم ری مدل RT-MWK01
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک R400
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک R400 لاجیتک 12,460,000 5 آبان 7,150,000 7,150,000
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک R400
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک مدل Spotlight
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک مدل Spotlight لاجیتک 39,100,000 5 آبان 40,602,000 40,602,000
پرزنتر بی‌سیم لاجیتک مدل Spotlight
پرزنتر بی‌سیم نوروی مدل Spotlight
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم نوروی مدل Spotlight متفرقه 15,800,000 5 آبان 15,800,000 15,800,000
پرزنتر بی‌سیم نوروی مدل Spotlight
پرزنتر بی‌سیم ویبوتون مدل 504
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم ویبوتون مدل 504 متفرقه 2,750,000 5 آبان 2,800,000 2,800,000
پرزنتر بی‌سیم ویبوتون مدل 504
پرزنتر بی‌سیم پی نت مدل PP-1000
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم پی نت مدل PP-1000 پی نت 1,700,000 5 آبان 1,190,000 1,420,000
پرزنتر بی‌سیم پی نت مدل PP-1000
پرزنتر بی‌سیم یوگرین مدل LP180
پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم یوگرین مدل LP180 متفرقه 5,500,000 21 شهریور 8,400,000 8,950,000
پرزنتر بی‌سیم یوگرین مدل LP180
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU
پرزنتر
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU تارگوس 4,710,000 22 مرداد 4,450,000 4,459,900
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU
پرزنتر رادیویی بی سیم
پرزنتر
پرزنتر رادیویی بی سیم متفرقه 1,800,000 5 آبان 1,680,000 1,690,000
پرزنتر رادیویی بی سیم
مجموع موارد: 31 عدد در 1 صفحه
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A504
قیمت: 5,490,000 ریال
قیمت: 5,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل TB35
قیمت: 1,820,000 ریال
قیمت: 1,820,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم لاجیتک مدل R500
قیمت: 16,740,000 ریال
قیمت: 16,740,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی‌سیم نوروی مدل Spotlight
قیمت: 15,800,000 ریال
قیمت: 15,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم ری مدل Air Mouse i7 Mini
قیمت: 4,700,000 ریال
قیمت: 4,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم نوروی مدل N76
قیمت: 2,800,000 ریال
قیمت: 2,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر تارگوس مدل AMP13EU
قیمت: 4,710,000 ریال
قیمت: 4,710,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل AMP16AP
قیمت: 1,860,000 ریال
قیمت: 1,860,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم مدل T106
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت پرزنتر
پرزنتر بی سیم اکسون مدل A169
قیمت: 2,066,000 ریال
قیمت: 2,066,000 ریال
مشاهده اطلاعات