قیمت لیزر پوینتر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
خودکار چند کاره مدل Silver کد 2
لیزر پوینتر
خودکار چند کاره مدل Silver کد 2 متفرقه 690,000 5 مهر 690,000 690,000
خودکار چند کاره مدل Silver کد 2 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیز پوینتر  کد 820
لیزر پوینتر
لیز پوینتر کد 820 متفرقه 19,000,000 22 مرداد 17,000,000 17,000,000
لیز پوینتر کد 820 قدرت خروجی: 500 میلی وات
لیزر  پوینتر مدل cm55sef
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل cm55sef متفرقه 2,315,000 16:09:19 1,840,000 2,116,000
لیزر پوینتر مدل cm55sef قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر  پوینتر مدل SL.24
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل SL.24 متفرقه 180,000 22 تیر 180,000 180,000
لیزر پوینتر مدل SL.24 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر خطی گردان مدل TRLK
لیزر پوینتر
لیزر خطی گردان مدل TRLK متفرقه 12,400,000 16:09:18 7,300,000 7,500,000
لیزر خطی گردان مدل TRLK قدرت خروجی: 2000 میلی وات
لیزر طرح دار مدل SDL
لیزر پوینتر
لیزر طرح دار مدل SDL متفرقه 1,000,000 21 شهریور 895,000 1,090,000
لیزر طرح دار مدل SDL قدرت خروجی: 10 میلی وات
لیزر مدل 303QXY
لیزر پوینتر
لیزر مدل 303QXY متفرقه 2,086,000 16:09:18 1,488,000 1,811,000
لیزر مدل 303QXY قدرت خروجی: 2000 میلی وات
لیزر پورینتر مدل HJ-308
لیزر پوینتر
لیزر پورینتر مدل HJ-308 متفرقه 2,490,000 17 مرداد 2,390,400 2,390,400
لیزر پورینتر مدل HJ-308 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر  3 کاره مدل TLS-20
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر 3 کاره مدل TLS-20 متفرقه 208,000 16:09:18 154,700 180,000
لیزر پوینتر 3 کاره مدل TLS-20 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر 3 کاره مدل CY
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر 3 کاره مدل CY متفرقه 192,000 16:09:19 95,000 98,000
لیزر پوینتر 3 کاره مدل CY قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر اسمال سان مدل ZY-303
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر اسمال سان مدل ZY-303 متفرقه 2,193,000 1 آبان 2,205,000 2,205,000
لیزر پوینتر اسمال سان مدل ZY-303 قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر پوینتر اچ جی مدل Threefold
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر اچ جی مدل Threefold متفرقه 154,500 2 مرداد 150,000 160,000
لیزر پوینتر اچ جی مدل Threefold
لیزر پوینتر خطی سبز مدل 5-LOGO
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر خطی سبز مدل 5-LOGO متفرقه 1,250,000 31 شهریور 790,000 790,000
لیزر پوینتر خطی سبز مدل 5-LOGO قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر خطی سبز مدل GLP212
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر خطی سبز مدل GLP212 متفرقه 940,000 16:09:18 850,000 865,000
لیزر پوینتر خطی سبز مدل GLP212 قدرت خروجی: 50 میلی وات
لیزر پوینتر خطی سبز مدل منظومه ای
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر خطی سبز مدل منظومه ای متفرقه 1,200,000 16:09:18 720,000 720,000
لیزر پوینتر خطی سبز مدل منظومه ای قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر سبز مدل Star
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر سبز مدل Star متفرقه 988,000 16:09:19 790,000 790,000
لیزر پوینتر سبز مدل Star قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 10 میلی وات
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 10 میلی وات نایت اسکای 918,000 16:09:18 799,500 799,500
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 10 میلی وات قدرت خروجی: 10 میلی وات
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 20 میلی وات
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 20 میلی وات نایت اسکای 1,045,000 16:09:18 720,000 730,000
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 20 میلی وات قدرت خروجی: 20 میلی وات
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 5 میلی وات
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 5 میلی وات نایت اسکای 890,000 16:09:18 750,000 810,000
لیزر پوینتر سبز نایت اسکای 5 میلی وات قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر مدل 1GRE
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل 1GRE متفرقه 950,000 22 مرداد 950,000 950,000
لیزر پوینتر مدل 1GRE قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر پوینتر مدل 303
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل 303 متفرقه 1,712,800 16:09:18 1,415,000 1,700,000
لیزر پوینتر مدل 303 قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر پوینتر مدل 303 ML Laser
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل 303 ML Laser متفرقه 1,679,000 16:09:18 1,568,000 1,652,000
لیزر پوینتر مدل 303 ML Laser
لیزر پوینتر مدل 987
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل 987 متفرقه 240,000 16:09:18 320,000 320,000
لیزر پوینتر مدل 987 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر مدل Bush Cover
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل Bush Cover متفرقه 970,000 24 خرداد 970,000 970,000
لیزر پوینتر مدل Bush Cover قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر پوینتر مدل cmp-308
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل cmp-308 متفرقه 2,400,000 4 فروردین 2,400,000 2,400,000
لیزر پوینتر مدل cmp-308 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل FX 30
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل FX 30 متفرقه 350,000 16:09:20 900,000 900,000
لیزر پوینتر مدل FX 30 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر مدل HD-0688
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل HD-0688 متفرقه 2,830,000 16:09:18 1,790,000 2,140,000
لیزر پوینتر مدل HD-0688 قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر پوینتر مدل HY 303 به همراه باتری
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل HY 303 به همراه باتری متفرقه 1,833,000 16:09:18 1,540,000 1,544,000
لیزر پوینتر مدل HY 303 به همراه باتری
لیزر پوینتر مدل JD -303
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل JD -303 متفرقه 1,916,000 16:09:18 1,455,000 1,992,400
لیزر پوینتر مدل JD -303
لیزر پوینتر مدل JD-851
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل JD-851 متفرقه 3,566,000 16:09:18 2,040,000 2,346,000
لیزر پوینتر مدل JD-851 قدرت خروجی: 500 میلی وات
لیزر پوینتر مدل JGB017
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل JGB017 متفرقه 1,170,000 4 فروردین 1,170,000 1,170,000
لیزر پوینتر مدل JGB017 قدرت خروجی: 50 میلی وات
لیزر پوینتر مدل LD-33
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل LD-33 متفرقه 230,000 16:09:18 220,000 220,000
لیزر پوینتر مدل LD-33 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر مدل M-L
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل M-L متفرقه 2,090,000 17 مرداد 1,480,000 1,550,000
لیزر پوینتر مدل M-L قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل ML301
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل ML301 متفرقه 1,860,000 16:09:18 1,458,000 1,934,100
لیزر پوینتر مدل ML301 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل OK-303
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل OK-303 متفرقه 1,949,000 16:09:18 1,710,000 1,749,000
لیزر پوینتر مدل OK-303 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل OK-507
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل OK-507 متفرقه 2,033,000 16:09:18 1,897,000 1,900,000
لیزر پوینتر مدل OK-507 قدرت خروجی: 100 میلی وات
لیزر پوینتر مدل Pen Laser
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل Pen Laser متفرقه 1,180,000 16:09:18 700,000 700,000
لیزر پوینتر مدل Pen Laser قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل Rechargable
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل Rechargable متفرقه 1,859,000 16:09:18 1,721,000 1,979,000
لیزر پوینتر مدل Rechargable قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر مدل SL.23
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل SL.23 متفرقه 180,000 26 فروردین 180,000 180,000
لیزر پوینتر مدل SL.23 قدرت خروجی: 5 میلی وات
لیزر پوینتر مدل VL313
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل VL313 متفرقه 3,388,000 16:09:18 1,990,000 2,288,000
لیزر پوینتر مدل VL313 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل YL-303
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل YL-303 متفرقه 1,920,000 16:09:18 1,412,000 1,713,000
لیزر پوینتر مدل YL-303 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر مدل ZM
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل ZM متفرقه 190,000 1 آبان 119,000 129,000
لیزر پوینتر مدل ZM
لیزر پوینتر کد 008
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 008 متفرقه 27,500,000 5 مرداد 25,540,000 25,540,000
لیزر پوینتر کد 008 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر کد 303
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 303 متفرقه 1,790,000 16:09:18 1,485,000 1,640,000
لیزر پوینتر کد 303
لیزر پوینتر کد 790
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 790 متفرقه 68,000,000 11 شهریور 64,500,000 64,500,000
لیزر پوینتر کد 790 قدرت خروجی: 2000 میلی وات
لیزر پوینتر کد 790
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 790 متفرقه 52,000,000 16:09:18 34,000,000 34,000,000
لیزر پوینتر کد 790 قدرت خروجی: 2000 میلی وات
لیزر پوینتر کد 809
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 809 متفرقه 18,000,000 5 مرداد 17,500,000 17,500,000
لیزر پوینتر کد 809 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر کد 809
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 809 متفرقه 17,500,000 3 تیر 17,500,000 17,500,000
لیزر پوینتر کد 809 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر کد 809
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 809 متفرقه 18,000,000 28 تیر 17,500,000 17,500,000
لیزر پوینتر کد 809 قدرت خروجی: 1000 میلی وات
لیزر پوینتر کد 811
لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 811 متفرقه 28,800,000 1 آبان 28,800,000 28,800,000
لیزر پوینتر کد 811 قدرت خروجی: 2000 میلی وات
مجموع موارد: 67 عدد در 2 صفحه
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر خطی سبز مدل 5-LOGO
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پورینتر مدل HJ-308
قیمت: 2,490,000 ریال
قیمت: 2,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل cm55sef
قیمت: 2,315,000 ریال
قیمت: 2,315,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر خطی گردان مدل TRLK
قیمت: 12,400,000 ریال
قیمت: 12,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 880
قیمت: 17,000,000 ریال
قیمت: 17,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل SL.24
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر کد 809
قیمت: 18,000,000 ریال
قیمت: 18,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل OK-303
قیمت: 1,949,000 ریال
قیمت: 1,949,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل 1GRE
قیمت: 950,000 ریال
قیمت: 950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لیزر پوینتر
لیزر پوینتر مدل Rechargable
قیمت: 1,859,000 ریال
قیمت: 1,859,000 ریال
مشاهده اطلاعات