قیمت سیستم نوبت دهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل OSCAR ll
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل OSCAR ll اسکار 11,900,000 00:11:05 11,900,000 11,900,000
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل OSCAR ll جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل RF5002
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل RF5002 اسکار 13,900,000 00:10:59 12,600,000 12,600,000
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل RF5002 جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری ای اچ کا مدل 1-AHK
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری ای اچ کا مدل 1-AHK متفرقه 12,000,000 5 مهر 8,500,000 8,500,000
دستگاه فراخوان مشتری ای اچ کا مدل 1-AHK جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری بهار مدل b-85
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری بهار مدل b-85 متفرقه 10,000,000 17 مرداد 10,000,000 10,000,000
دستگاه فراخوان مشتری بهار مدل b-85 جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری صف آرا مدل BQS_137
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری صف آرا مدل BQS_137 متفرقه 9,350,000 00:10:58 8,245,000 8,500,000
دستگاه فراخوان مشتری صف آرا مدل BQS_137 جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری مدل SYS71400
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری مدل SYS71400 متفرقه 12,000,000 00:11:05 12,000,000 12,000,000
دستگاه فراخوان مشتری مدل SYS71400 جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری مدل Y-650
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری مدل Y-650 متفرقه 23,980,000 4 فروردین 23,980,000 23,980,000
دستگاه فراخوان مشتری مدل Y-650 جنس: پلاستیک
دستگاه فراخوان مشتری نداپرداز مدل NQ3000
سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری نداپرداز مدل NQ3000 نداپرداز 8,400,000 24 خرداد 8,400,000 8,400,000
دستگاه فراخوان مشتری نداپرداز مدل NQ3000 جنس: پلاستیک
دستگاه پیجر فراخوان مشتری پرسان مدل UFO
سیستم نوبت دهی
دستگاه پیجر فراخوان مشتری پرسان مدل UFO متفرقه 51,000,000 00:10:58 40,920,000 44,000,000
دستگاه پیجر فراخوان مشتری پرسان مدل UFO جنس: پلاستیک
ساعت فراخوان گارسون اسکار مدل WD1
سیستم نوبت دهی
ساعت فراخوان گارسون اسکار مدل WD1 اسکار 15,500,000 16 شهریور 14,000,000 14,000,000
ساعت فراخوان گارسون اسکار مدل WD1 جنس: پلاستیک
نمایش دهنده شماره پلاک دیجیتال تایم ایران مدل 3LED
سیستم نوبت دهی
نمایش دهنده شماره پلاک دیجیتال تایم ایران مدل 3LED گالری روهام 640,000 21 شهریور 586,600 629,800
نمایش دهنده شماره پلاک دیجیتال تایم ایران مدل 3LED جنس: پلاستیک
پیجر فراخوان گارسون اسکار مدل SC2
سیستم نوبت دهی
پیجر فراخوان گارسون اسکار مدل SC2 اسکار 3,000,000 16 شهریور 3,000,000 3,000,000
پیجر فراخوان گارسون اسکار مدل SC2 جنس: پلاستیک
مجموع موارد: 12 عدد در 1 صفحه
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری صف آرا مدل BQS_137
قیمت: 9,350,000 ریال
قیمت: 9,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
پیجر فراخوان گارسون اسکار مدل SC2
قیمت: 3,000,000 ریال
قیمت: 3,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری ای اچ کا مدل 1-AHK
قیمت: 12,000,000 ریال
قیمت: 12,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل OSCAR ll
قیمت: 11,900,000 ریال
قیمت: 11,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری نداپرداز مدل NQ3000
قیمت: 8,400,000 ریال
قیمت: 8,400,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری مدل Y-650
قیمت: 23,980,000 ریال
قیمت: 23,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
ساعت فراخوان گارسون اسکار مدل WD1
قیمت: 15,500,000 ریال
قیمت: 15,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری بهار مدل b-85
قیمت: 10,000,000 ریال
قیمت: 10,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
نمایش دهنده شماره پلاک دیجیتال تایم ایران مدل 3LED
قیمت: 640,000 ریال
قیمت: 640,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سیستم نوبت دهی
دستگاه فراخوان مشتری اسكار مدل RF5002
قیمت: 13,900,000 ریال
قیمت: 13,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات