قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اتیکت قیمت مدل IR3564
سایر تجهیزات فروشگاهی
اتیکت قیمت مدل IR3564 متفرقه 740,000 00:16:35 750,000 750,000
اتیکت قیمت مدل IR3564
استند قیمت فروشگاهی کد 4193 بسته 10 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
استند قیمت فروشگاهی کد 4193 بسته 10 عددی متفرقه 1,746,000 10 مهر 1,690,000 1,690,000
استند قیمت فروشگاهی کد 4193 بسته 10 عددی
باتری اس زد زد تی مدل ZT8225G مناسب برای پایانه فروشگاهی سیار
سایر تجهیزات فروشگاهی
باتری اس زد زد تی مدل ZT8225G مناسب برای پایانه فروشگاهی سیار اس زد زد تی 1,100,000 00:16:39 1,100,000 1,100,000
باتری اس زد زد تی مدل ZT8225G مناسب برای پایانه فروشگاهی سیار
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2  RF 8.2 رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2 RF 8.2 رول 1000 عددی متفرقه 3,100,000 26 شهریور 2,944,900 2,944,900
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2 RF 8.2 رول 1000 عددی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 3030 بسته 2 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 3030 بسته 2 عددی متفرقه 7,000,000 11 شهریور 5,600,000 5,600,000
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 3030 بسته 2 عددی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی متفرقه 3,600,000 00:16:36 2,850,000 2,850,000
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی متفرقه 3,600,000 00:16:38 3,000,000 3,000,000
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
برچسب امنیتی مدل Alien-9662 UHF
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی مدل Alien-9662 UHF متفرقه 105,000 00:16:36 105,000 105,000
برچسب امنیتی مدل Alien-9662 UHF
برچسب امنیتی مدل آی تی پی کلاس2 RF8.2 دو رول 1000 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی مدل آی تی پی کلاس2 RF8.2 دو رول 1000 عددی متفرقه 6,200,000 26 شهریور 5,400,000 5,800,000
برچسب امنیتی مدل آی تی پی کلاس2 RF8.2 دو رول 1000 عددی
تگ لباس صدفی  مدل آی تی پی  45 میل AM بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 45 میل AM بسته 100 عددی متفرقه 3,200,000 00:16:36 2,000,000 2,000,000
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 45 میل AM بسته 100 عددی
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 55 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 55 میل RF 8.2 بسته 100 عددی متفرقه 1,250,000 24 خرداد 1,250,000 1,250,000
تگ لباس صدفی مدل آی تی پی 55 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
تگ لباس مدل  AM بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل AM بسته 100 عددی متفرقه 3,072,000 00:16:39 3,072,000 3,072,000
تگ لباس مدل AM بسته 100 عددی
تگ لباس مدل  RF 8.2 B.UK بسته 500عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل RF 8.2 B.UK بسته 500عددی متفرقه 7,500,000 21 خرداد 7,500,000 7,500,000
تگ لباس مدل RF 8.2 B.UK بسته 500عددی
تگ لباس مدل 58KHZ AM بسته 50 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل 58KHZ AM بسته 50 عددی متفرقه 2,150,000 00:16:39 2,150,000 2,150,000
تگ لباس مدل 58KHZ AM بسته 50 عددی
تگ لباس مدل 58KHZ RF بسته 50 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل 58KHZ RF بسته 50 عددی متفرقه 1,500,000 00:16:38 1,500,000 1,500,000
تگ لباس مدل 58KHZ RF بسته 50 عددی
تگ لباس مدل A200 بسته 50 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل A200 بسته 50 عددی متفرقه 2,450,000 00:16:38 2,450,000 2,450,000
تگ لباس مدل A200 بسته 50 عددی
تگ لباس مدل آی تی پی 55 میل AM بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل آی تی پی 55 میل AM بسته 100 عددی متفرقه 4,300,000 00:16:39 4,300,000 4,300,000
تگ لباس مدل آی تی پی 55 میل AM بسته 100 عددی
تگ لباس مدل آی تی پی 55 میلRF بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مدل آی تی پی 55 میلRF بسته 100 عددی متفرقه 2,900,000 00:16:38 2,900,000 2,900,000
تگ لباس مدل آی تی پی 55 میلRF بسته 100 عددی
تگ لباس مربعی مدل آی تی پی AM همراه سوزن بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس مربعی مدل آی تی پی AM همراه سوزن بسته 100 عددی متفرقه 2,600,000 5 مهر 2,400,000 2,400,000
تگ لباس مربعی مدل آی تی پی AM همراه سوزن بسته 100 عددی
تگ لباس کد 405 بسته 2 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس کد 405 بسته 2 عددی متفرقه 60,000 00:16:37 59,500 59,500
تگ لباس کد 405 بسته 2 عددی
تگ لباس کد 503 بسته 2 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس کد 503 بسته 2 عددی متفرقه 60,000 00:16:38 59,500 59,500
تگ لباس کد 503 بسته 2 عددی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل AM بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل AM بسته 100 عددی متفرقه 3,150,000 26 شهریور 3,150,000 3,150,000
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل AM بسته 100 عددی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی متفرقه 2,500,000 00:16:36 2,520,000 2,520,000
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
جدا کننده تگ مدل 10000GS
سایر تجهیزات فروشگاهی
جدا کننده تگ مدل 10000GS متفرقه 4,000,000 00:16:38 3,250,000 3,250,000
جدا کننده تگ مدل 10000GS
جداکننده تگ کد ۵۰۸
سایر تجهیزات فروشگاهی
جداکننده تگ کد ۵۰۸ متفرقه 4,750,000 00:16:37 4,850,000 4,850,000
جداکننده تگ کد ۵۰۸
دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست مدل PC 02
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست مدل PC 02 متفرقه 18,000,000 17 مرداد 18,000,000 18,000,000
دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده دست مدل PC 02
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان مدل امین
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان مدل امین متفرقه 4,490,000 00:16:35 4,490,000 4,490,000
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان مدل امین
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N80 به همراه پایه نگهدارنده
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N80 به همراه پایه نگهدارنده متفرقه 25,000,000 26 شهریور 19,962,000 19,962,000
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N80 به همراه پایه نگهدارنده
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N90
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N90 متفرقه 23,000,000 00:16:36 23,000,000 23,000,000
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N90
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N90 به همراه پایه نگهدارنده
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N90 به همراه پایه نگهدارنده متفرقه 25,000,000 00:16:36 25,000,000 25,000,000
دستگاه ذخیره ساز شماره تماس مشتریان نیک پوز مدل N90 به همراه پایه نگهدارنده
دستگاه ذخیره شماره تماس دایرکت مدل D03
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره شماره تماس دایرکت مدل D03 متفرقه 5,200,000 00:16:35 4,590,000 4,590,000
دستگاه ذخیره شماره تماس دایرکت مدل D03
دستگاه ذخیره شماره تماس مشتریان مدل SMSBOX S360
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ذخیره شماره تماس مشتریان مدل SMSBOX S360 متفرقه 10,300,000 00:16:35 9,500,000 9,500,000
دستگاه ذخیره شماره تماس مشتریان مدل SMSBOX S360
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست  مدل 1200 RAHA
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل 1200 RAHA متفرقه 9,750,000 20 مهر 9,500,000 9,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل 1200 RAHA
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست  مدل i-9
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i-9 متفرقه 13,000,000 5 مهر 10,500,000 10,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i-9
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست آرکا مدل ST02
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست آرکا مدل ST02 متفرقه 17,000,000 12 مرداد 17,000,000 17,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست آرکا مدل ST02
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست اپتیم مدل OP004
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست اپتیم مدل OP004 متفرقه 16,329,000 00:16:34 14,000,000 14,450,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست اپتیم مدل OP004
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1100
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1100 متفرقه 14,950,000 23 تیر 13,500,000 13,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1100
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1200
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1200 متفرقه 14,950,000 14 شهریور 14,950,000 14,950,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل A1200
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i9
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i9 متفرقه 10,200,000 5 مهر 12,000,000 12,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i9
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i90300
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i90300 متفرقه 16,000,000 17 مرداد 14,000,000 14,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل i90300
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda10
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda10 متفرقه 19,900,000 22 مرداد 19,500,000 19,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda10
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda7
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda7 متفرقه 19,900,000 00:16:35 19,500,000 19,500,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل Moda7
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل optim-w1
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل optim-w1 متفرقه 16,500,000 00:16:36 17,500,000 24,800,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل optim-w1
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PS-w4l غیر اصل
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PS-w4l غیر اصل متفرقه 18,000,000 1 آبان 18,000,000 18,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PS-w4l غیر اصل
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PVC01
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PVC01 متفرقه 15,040,000 28 تیر 18,000,000 18,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل PVC01
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل سها - بی
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل سها - بی متفرقه 13,800,000 5 مرداد 13,800,000 13,800,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست مدل سها - بی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001 پازمین 24,000,000 5 مرداد 22,000,000 22,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003 پازمین 26,000,000 00:16:34 26,000,000 26,000,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA003
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 03
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 03 پاکا قفسه 15,264,000 21 شهریور 14,946,000 15,900,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 03
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 04
سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 04 پاکا قفسه 12,600,000 26 شهریور 11,970,000 12,600,000
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پاکا قفسه مدل 04
مجموع موارد: 74 عدد در 2 صفحه
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک دست پازمین مدل PA001
قیمت: 24,000,000 ریال
قیمت: 24,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس کد 503 بسته 2 عددی
قیمت: 60,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
تگ لباس گلفی مدل آی تی پی 63 میل RF 8.2 بسته 100 عددی
قیمت: 2,500,000 ریال
قیمت: 2,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
شارژر فندکی پایانه فروشگاهی مدل 102
قیمت: 690,000 ریال
قیمت: 690,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی ضد سرقت مدل 4040 1 رول 1000 عددی
قیمت: 3,600,000 ریال
قیمت: 3,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
نمایشگر باسکول سروین مدل S300F
قیمت: 11,000,000 ریال
قیمت: 11,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
باتری اس زد زد تی مدل ZT8225G مناسب برای پایانه فروشگاهی سیار
قیمت: 1,100,000 ریال
قیمت: 1,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت سایر تجهیزات فروشگاهی
برچسب امنیتی بارکددار مدل آی تی پی کلاس2 RF 8.2 رول 1000 عددی
قیمت: 3,100,000 ریال
قیمت: 3,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات